Tillgänglighetsutlåtande för Nordeas digitala tjänst Trade Finance Global

Detta tillgänglighetsutlåtande regleras av den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster för att uppfylla tillgänglighetskrav. Detta utlåtande har uppdaterats 15.12.2020. Vi har själva bedömt hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar.

Möjligt att uppfatta 

1.1.1 Innehåll som inte är text (A), allt innehåll som inte är text, som presenteras för användaren har ett textalternativ med samma syfte: 

 • Textalternativen till vissa bilder saknas.

1.3.1 Information och relationer (A), Logisk struktur: 

 • Websidornas taggar skiljer inte mellan huvud- och underrubrik. Alternativt saknas huvudrubrik  

1.3.2 Meningsfull ordning (A), Presentera innehållet i en logisk ordning: 

 • Vissa formulär kan inte fyllas igenom att använda tabulatorn för att skapa en logisk ordning. Vissa obligatoriska fält förklaras inte med hjälp av text.

1.3.3 Sensoriska kännetecken (A), Använd mer än ett sinne för instruktioner: 

 • Vissa fält och funktioner saknas förklarande text.

1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden (AA), varje ifyllnadsfält måste kunna bestämmas av ett program, en användare ska kunna autopopulera ifyllnadsfält: 

 • Webläsaren kommer inte kunna identifiera syftet med samtliga ifyllnadsfält.

1.4.1 Användning av färger (A), Använd inte presentation som enbart vilar på färgval:

 • Utklipp i panoramavy använder endast färg för att indikera om dokument i en transaktioner har skrivits ut, delvis skrivits ut eller inte skrivits ut alls.

1.4.4 Förändring av textstorlek (AA), Text kan skalas upp till 200% utan förlust av innehåll eller funktion:

 • Uppskalning av text kan leda till att vissa menyer blir otillgängliga.

1.4.5 Text i form av bild (AA), Använd inte bilder av text:

 • Vissa delade meddelanden kan innehåller textbilder.

1.4.10 Anpassning av sida (AA), Användare måste kunna se sajten när 320 pixel wide screen används utan att scrolla horisontellt  :

 • Visst innehåller kräver scrollning när 320 pixel wide screen tillämpas i webbläsaren. 

Hanterbart 

2.1.1 Tangentbord (A), Åtkomligt med bara tangentbord: 

 • Det är inte möjligt att välja innehåll från den vertikala menyn, utskick, ytterligare steg, rapporter, inställningar och formulär genom att endast använda tangentbordet.

2.4.3 Fokusordning (A), logisk ordning: 

 • Det är inte möjligt att använda tab-funktionen för att fylla i formulär i en logisk ordning.

2.4.6 Rubriker och etiketter (AA), Använd tydliga rubriker och etiketter: 

 • Etiketter är inte tydligt särskilda eller förtydligade.

2.4.7 Synligt fokus (AA), Tillse att tangentbordsfokus är synligt och klart: 

 • Fokuserade element är inte tydliga i Dashboard eller Panaroma-vyerna.

Begripligt

3.1.1 Sidans språk (A), Det huvudsakliga mänskliga språket på varje webbsida kan tydliggöras automatiskt:

 • Tjänstens html-sidor har inget förvalt språk.

3.1.2 Språk för del av sida (A), Tydliggör för användaren när språk byts på en sida:

 • Ingen information tillhandahålls för användaren är språk byts i mallarna standardgarantier.

3.3.1 Identifiering av fel (AA), tydlig identifiering av ifyllnadsfel:

 • Sidorna innehåller vissa felmeddelanden, men inte ARIA attribut som möjliggör att all assisterande teknologi kan läsa felmeddelandet efter mer än en felaktig inmatning.

3.3.2 Etiketter eller instruktioner (AA), Etikettelement och givna instruktioner:

 • Vissa fält saknar tydlig etikett eller instruktion

3.3.3 Påpeka misstag (AA), Föreslå fixer när användare gör misstag:

 • Felaktiga fält uppmärksammas, men inga förslag ges för hur fel ska korrigeras.

Robust

4.1.2 Namn, roll, värde (A), Bygg alla element för tillgänglighet: 

 • Etiketter och roller saknas för vissa delar av gränssnittet.

4.1.3 Statusmeddelande (A), Innehåll som uppdateras dynamiskt måste notifieras för användare som använder assisterande teknologi utan att ge upphov till visuellt fokus: 

 • Inga statusmeddelanden tillhandahålls för sökresultat.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster