Responsblankett

Blanketten är avsedd för respons – om du vill sköta dagliga bankärenden ska du kontakta kundtjänsten. Responsblanketten har krypterats med SSL-teknik, vilket betyder att förbindelsen till banken är skyddad.

Ge respons

Utifrån kundresponsen förbättrar vi vår service, utvecklar produkter och förmedlar beröm och utvecklingsidéer till rätt mottagare.

Läs mer om respons

Kundombudsman

Om du inte är nöjd med svaret, kan du kontakta Nordeas kundombudsman.

Läs mer

Kontakta en besvärsinstans

Kunden kan tycka att den lösning banken erbjuder inte är tillfredställande. Då kan kunden fortsätta utredningen med en part eller myndighet som är oberoende av banken.

Läs mer om besvärsinstans