Responsblankett

Blanketten är avsedd för respons – om du vill sköta dagliga bankärenden ska du kontakta kundtjänsten. Responsblanketten har krypterats med SSL-teknik, vilket betyder att förbindelsen till banken är skyddad.

9 siffror

Berätta om dina erfarenheter av våra tjänster

Utifrån kundresponsen förbättrar vi vår service, utvecklar produkter och förmedlar beröm och utvecklingsidéer till rätt mottagare.

Läs mer om respons

Göra ett klagomål

Nordea Kundtjänst behandlar ditt klagomål och svarar så snart som möjligt, senast inom 14 dagar.

Skicka ett klagomål

Besvärsinstans

Om du inte är nöjd med svaret från Nordea Kundtjänst kan du kontakta Nordea Kundombudsman eller en oberoende besvärsinstans.

Läs mer om besvärsinstans