Placering

MiFID II trädde i kraft. Vad betyder det och vilka är de största ändringarna?

Aktier

Aktier är ett bra tillägg i en diversifierad portfölj, vilket betyder att kapitalet sprids i många olika placeringsobjekt för att minska placeringsrisken. Placering i aktier förutsätter att man följer läget i de bolag som emitterat aktierna och det allmänna läget på marknaden.

Läs mer

Nordea Capital

Nordea Capital är en mångsidig och flexibel placeringslösning som särskilt lämpar sig för aktiv och långsiktig placering. Inom ett avtal placerar du i flera olika placeringsobjekt och byter dem utan att avkastningen beskattas vid bytet.
 

Läs mer

Nordea Visio - sparlivförsäkring

En flexibel lösning för arvsplanering.
 
 
 
 
 
 

Läs mer

Strukturerade placeringar

Nordea erbjuder kapitalskyddade placeringar och bevis baserade på vår aktuella marknadssyn.

Här hittar du våra strukturerade placeringar

Börshandlade placeringar

Nordea erbjuder även Bull & Bear, Warranter och Turbowarranter.
 
 

Börshandlade placeringar

Offentligt köpeanbud avseende aktier i Amer Sports Abp

Mascot Bidco Oy:s offentligt köpeanbud avseende samtliga utestående aktier i Amer Sports Abp

Sprida risken

I samband med placering avses med risk osäkerheten om den kommande avkastningen. Ju större osäkerhet som förknippas med avkastningen på placeringen, desto högre är risken med placeringen. Ju högre avkastning man strävar efter, desto större avkastningsvariation, dvs. risk, man måste tåla.

1. Hur förhåller du dig till risken?

Människorna förhåller sig till risk på olika sätt. Fundera över hur du själv ser på risk.

Det fördelaktiga för placeraren skulle vara en hög avkastning med en låg risk. Avkastningen och risken går dock hand i hand: ju högre den förväntade avkastningen är, desto högre är också risken

2. Minska risken genom att placera i både ränteinstrument och aktier

Den allmänna uppfattningen är att placeringarna alltid kräver en lyckad marknadstajmning och skickliga val av enskilda placeringsobjekt för att ge avkastning.

Värdefluktuationer i olika tillgångsslag tar ut varandra när marknaden fluktuerar. Samma effekt eftersträvas också med regelbundet sparande där tillgångarna tidsmässigt placeras under ned- och uppgångar. Att placera i olika tillgångsslag eller under olika perioder kallas diversifiering.

Skillnaderna mellan placeringsportföljernas avkastning på lång sikt beror upp till 90 procent på viktningen av tillgångsslagen. Valet av enskilda värdepapper eller tajmningen av enskilda placeringar har alltså inte en speciellt stor inverkan på avkastningen på en diversifierad placeringsportfölj i det långa loppet, utan det viktigaste placeringsbeslutet du tar är valet av viktningen av tillgångsslagen.

3. Diversifiera effektivt

Genom placeringsfonder eller -obligationer kan även små placeringar diversifieras effektivt. Med hjälp av dem kan portföljen även diversifieras geografiskt.

4. Följa regelbundet

Om du sparar långsiktigt behöver du inte ändra den valda viktningen på grund av kortsiktiga fluktuationer på marknaden. Kursuppgångarna och -nedgångarna ändrar ändå portföljens diversifiering med tiden.

Därför är det bra att kontrollera fördelningen mellan placeringsobjekten regelbundet och justera viktningen av ränte- och aktieplaceringar så att de motsvarar dina mål. Således säljs till exempel aktieplaceringar efter att kurserna har stigit och köps efter att de har sjunkit.

Nordea Investor

Med hjälp av Nordea Investor kan du lätt följa upp marknaden och dina placeringar var och när som helst. Med hjälp av tjänsten kan du ge uppdrag och handla när det bäst passar dig.

Öppnas i nytt fönster