Placeringar – hitta nya synpunkter på placeringar

Ta del av olika placeringsprodukter och placeringsobjekt och läs våra tips om hur du kommer igång. På denna sida hittar du också aktuell information om placeringar.

Hos Nordea kan du placera enkelt och tryggt

På denna sida hittar du information om olika placeringsinstrument som stöd för dina beslut. Nordea har ett stort utbud av placeringsobjekt på olika risknivåer – därför är det lätt att bygga upp en mångsidig och väldiversifierad portfölj.

Här finns information om de placeringsobjekt och placeringslösningar som vi tillhandahåller samt Nordeakundernas egna placeringserfarenheter. Du kan även lyssna på podcaster där Nordeas proffs diskuterar händelserna och utsikterna på placeringsmarknaden.

Hur går det till att placera?

Du placerar lätt och behändigt med hjälp av den mångsidiga nättjänsten Nordea Investor. Du kan använda tjänsten för att placera på nätet med dator, smarttelefon och surfplatta när det passar dig bäst. Ta del av nättjänsten Nordea Investor här.

Både nybörjare och mer erfarna kan placera

Nordea erbjuder ett brett utbud av olika placeringsobjekt från aktier till börsnoterade placeringsprodukter och strukturerade produkter. Nedan finns mer information om de placeringsobjekt och placeringslösningar som Nordea erbjuder. Utöver placeringsobjekten kan du ta del av vårt breda utbud av spar- och fondlösningar här.

Aktier

Aktier är ett bra tillägg i en diversifierad portfölj. Placering i aktier förutsätter att man följer läget i de bolag som emitterat aktierna och det allmänna läget på marknaden.

Läs mer om aktier

Fonder

Fonder passar för både sparare och placerare. Med fonder diversifierar du dina placeringar enkelt och kan börja med redan en liten summa.

Läs mer om att placera i fonder

Nordea Capital

Nordea Capital är en mångsidig och flexibel placeringslösning som särskilt lämpar sig för aktiv och långsiktig placering. Inom ett avtal placerar du i flera olika placeringsobjekt och byter dem utan att avkastningen beskattas vid bytet.
 

Läs mer om Nordea Capital

Nordea Visio - sparlivförsäkring

Sparlivförsäkringen Nordea Visio är ett mångsidigt och flexibelt alternativ för dig som vill spara och placera på lång sikt. Utöver möjligheten att öka förmögenheten erbjuder den en möjlighet att flexibelt överföra förmögenhet till nära anhöriga.

Läs mer om Nordea Visio

Sprid risken

I samband med placering avses med risk osäkerheten om den kommande avkastningen. Ju större osäkerhet som förknippas med avkastningen på placeringen, desto högre är risken med placeringen. Ju högre avkastning man strävar efter, desto större avkastningsvariation, dvs. risk, man måste tåla.

1. Hur förhåller du dig till risken?

Människorna förhåller sig till risk på olika sätt. Fundera över hur du själv ser på risk.

Det fördelaktiga för placeraren skulle vara en hög avkastning med en låg risk. Avkastningen och risken går dock hand i hand: ju högre den förväntade avkastningen är, desto högre är också risken

2. Minska risken genom att placera i både ränteinstrument och aktier

Den allmänna uppfattningen är att placeringarna alltid kräver en lyckad marknadstajmning och skickliga val av enskilda placeringsobjekt för att ge avkastning.

Värdefluktuationer i olika tillgångsslag tar ut varandra när marknaden fluktuerar. Samma effekt eftersträvas också med regelbundet sparande där tillgångarna tidsmässigt placeras under ned- och uppgångar. Att placera i olika tillgångsslag eller under olika perioder kallas diversifiering.

Skillnaderna mellan placeringsportföljernas avkastning på lång sikt beror upp till 90 procent på viktningen av tillgångsslagen. Valet av enskilda värdepapper eller tajmningen av enskilda placeringar har alltså inte en speciellt stor inverkan på avkastningen på en diversifierad placeringsportfölj i det långa loppet, utan det viktigaste placeringsbeslutet du tar är valet av viktningen av tillgångsslagen.

3. Diversifiera effektivt

Genom placeringsfonder eller -obligationer kan även små placeringar diversifieras effektivt. Med hjälp av dem kan portföljen även diversifieras geografiskt.

4. Följa regelbundet

Om du sparar långsiktigt behöver du inte ändra den valda viktningen på grund av kortsiktiga fluktuationer på marknaden. Kursuppgångarna och -nedgångarna ändrar ändå portföljens diversifiering med tiden.

Därför är det bra att kontrollera fördelningen mellan placeringsobjekten regelbundet och justera viktningen av ränte- och aktieplaceringar så att de motsvarar dina mål. Således säljs till exempel aktieplaceringar efter att kurserna har stigit och köps efter att de har sjunkit.

Få inspiration

Podcaster där Nordeas proffs diskuterar händelserna och utsikterna på placeringsmarknade

Placeringar, marknadshändelser och övriga intressanta analyser – våra podcaster bjuder på nya perspektiv och synpunkter på aktuella händelser och trender i ekonomin. På podcasterna kan du lyssna på många placeringsproffs i Nordea och andra intressanta expertgäster. Ta del av podcasterna som ger dig aktuell information om händelserna på placeringsmarknaden.

Vanliga frågor om placeringar

Funderar du över marknadsläget och dina placeringar?

Våra rådgivare hjälper dig gärna, lämna oss en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Lämna intresseanmälan