Kodappen

När du använder kodappen kan du slopa kodkortet på papper och behöver inte längre stryka över koder. Med appen kan du identifiera dig och bekräfta transaktioner i nät- och mobilbanken samt Nordea Kundtjänst. Dessutom kan du identifiera dig hos andra tjänsteleverantörer. Med appen kan du också tryggt bekräfta betalningar av dina inköp på nätet.

Vad är kodappen?

Kodappen är en del av Nordeas bankkoder. Kodappen är en app som laddas ned på mobila enheter. Med hjälp av den kan du identifiera dig och bekräfta transaktioner i nät- och mobilbanken och Nordea Kundtjänst.

Tips: Ladda ned kodappen på flera mobila enheter.

Fördelar med kodappen:

 • Du har alltid bankkoderna med dig i din mobila enhet.
 • Du behöver inte längre ha ett separat kodkort och stryka över koder.
 • Koderna tar inte slut.
 • Appen är lätt och trygg att använda.
 • Du gör lätt en tilläggsbekräftelse av betalningarna.
 • Du försäkrar dig om att samtalet kommer från Nordea.
 • Du identifierar dig enkelt hos andra tjänsteleverantörer, såsom FPA.
 • Du kan tryggt bekräfta betalningar av dina inköp på nätet.

Med vilka enheter fungerar appen?

Kodappen kan användas med iPhone-, Android- och Windows Phone-telefoner samt iPad- och Android-pekplattor.

 • iOS 9 eller nyare
 • Android version 2.3.3 och nyare
 • Windows Phone 8 och nyare

Säkerhet

Trygg användning av bankkoder

Bankkoderna är alltid personliga. Ge aldrig dina bankkoder till någon annan. Lär dig ditt användar-ID och kodappens pinkod utantill. Förvara användar-ID:t separat från kodappen.

Så här fungerar appen

Då du slår in din personliga pinkod i kodappen medan dataförbindelsen i din mobila enhet är på ger appen dig transaktionsspecifika koder i bakgrunden utan att du ser dem. Appen sänder koden i Nordeas krypterade nätverk. Utan en dataförbindelse visar appen koden på skärmen i din mobila enhet därifrån du själv kopierar den till den tjänst som du använder.

Appens säkerhet grundar sig på fyra element: Pinkoden, den mobila enheten, koderna och förbindelsen. Kom ihåg att alltid se till att den enhet som du använder är skyddad med en lösenkod. Före bekräftelse ska du kontrollera varje transaktion och att det är du som har utfört den.

Pinkod

 • Bara du ska veta din pinkod.
 • Pinkoden är app- och enhetsspecifik.
 • Appen låser sig för 24 timmar om du slår in fel pinkod fem gånger i rad.
 • Pinkoden sparas inte på den mobila enheten utan den raderas ur minnet genast efter att engångskoden har beräknats.

Mobil enhet

 • Kodappen är kopplad till en viss mobil enhet. Om någon försöker kopiera appen till en annan enhet, fungerar kopian inte.
 • Andra appar i enheten kommer inte åt uppgifterna i kodappen.
 • Om någon gör ett dataintrång i enheten raderar appen alla uppgifter i kodappen automatiskt.

Nyckeltal

 • Appen skickar koder till banken i bakgrunden.
 • Engångskoderna är differentierade enligt användningsändamålet: Inloggning, bekräftelse och identifiering.
 • Koderna i kodappen är händelsespecifika engångskoder.
 • Koderna som används för bekräftelse gäller endast under en viss tid.

Kommunikation

 • Kommunikationen mellan kodappen och Nordea är SSL-/TSL-krypterad.

Ibruktagande och användning

Privatkunder

Privatkunder - Så här börjar du använda appen

1.

Ladda ned appen Nordea Koder på din mobiltelefon eller pekplatta i din appbutik. Du hittar appen i appbutiken med sökordet ”Nordea Koder”. 

2.

Logga in på nätbanken och gå till fliken Redigera nätbanken. Välj Bankkoder och följ anvisningarna i nätbanken/appen.

3.

Därefter får du en aktiveringskod per sms. Mata in aktiveringskoden i appen Nordea Koder. Nu syns en tillfällig pinkod på dataskärmen i nätbanken. Mata in pinkoden efter aktiveringskoden i appen Nordea Koder, som du har laddat ned på din mobiltelefon eller pekplatta.

4.

Öppna sedan appen Nordea Koder på din mobiltelefon eller pekplatta. Välj först land och språk och mata därefter in i appen den aktiveringskod som du fått per sms och den tillfälliga pinkoden som du ser på skärmen i nätbanken.

Obs! Om du av misstag loggar ut från nätbanken innan du ger den tillfälliga pinkoden i kodappen, ska du börja ibruktagandet på nytt i punkt 2!

5.

Skapa en personlig pinkod för kodappen. Denna kod kommer du i fortsättningen att använda alltid när du använder kodappen. Ange pinkoden två gånger. Namnge också ditt användarkonto.

6.

Färdigt! Nu kan du identifiera dig med appen.

Tips: Ladda ned kodappen på flera mobila enheter.

Nätbanken
Företagskunder
Användning i mobilbanken
Användning i nätbanken
Användning i Nordea Kundtjänst

Ladda ned Kodappen nu

Ladda ned