Tytöt niityllä

Spara till barn

Börja spara till barn redan idag! Då du börjar tidigt och sparar mindre belopp regelbundet kan barnet få en rejäl sparsumma under årens lopp. På så sätt skapar du också en stabil och trygg framtid för barnet.

Månadsspara enkelt till barnet

Då du sparar till barn är spartiden vanligtvis lång, till och med över tio år. Då du månadssparar växer regelbundna mindre insättningar under årens lopp till en stor sparsumma. 

  • Det är lätt att spara till barn då du gör det månatligen som en del av din vardag.
  • Då du månadssparar drar du också nytta av ränta-på-ränta-effekten och får avkastning också den på den genererade avkastningen. 
  • Genom att månadsspara diversifierar du ditt sparkapital över tiden och kan också dra nytta av fluktuation på marknaden.

Börja spara till barn redan idag!

Tänk på barnens framtid redan idag

Genom att spara regelbundet ger du barnet trygghet under årens lopp. Då du sparar till barn är spartiden vanligtvis lång, till och med över tio år, och det gör att hen kan använda sparmedlen till skaffa körkort, finansiera studier eller betala handpenningen för sitt första hem.

Med tanke på utvecklingen av ett barns eller en ung persons ekonomiska kunskaper är det viktigt att hen får erfarenhet av sparande. Då kan barnet inse att sparande är en mycket viktig ekonomisk kunskap. Det hjälper barnet senare att ta ansvar för sin ekonomi. 

Du visste väl att du på lång sikt kan påverka miljöfrågor, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden genom att spara hållbart. På så sätt skapar du en mer hållbar framtid för barnet.

Olika sparalternativ

  • Fondsparande är det enklaste alternativet då våra proffs väljer placeringsobjekten i fonden och diversifierar tillgångarna för din räkning.
  • Om du vill göra sparandet lätt för till exempel mor- och farföräldrar eller gudföräldrar kan de enkelt överföra pengar till placeringsförsäkringen och vidare till de placeringsobjekt som du har valt. Läs mer om försäkringssparande.
  • Aktiesparkontot är avsett för alla som är intresserade av aktiesparande och det lämpar sig mycket bra för långsiktigt sparande till barn.
  • Då du sparar till barn är spartiden vanligtvis lång, till och med över tio år. Därför är ett konto inte ett bra alternativ. Inflationen äter upp pengarnas köpkraft på kontot. 

Vi rekommenderar att du börjar spara till barnet nu. Vi ger 20 euro i gåva till din bebis som är under 6 månader då du öppnar ett konto till barnet och överför barnbidragen till ett konto i Nordea och 40 euro då du utöver det ovan nämnda regelbundet börjar fondspara till ditt barn. Läs mer om gåvan till din bebis.

Hur kommer jag igång?

  1. Om barnet ännu inte har ett konto eller tjänster, kan du enkelt öppna tjänster åt barnet på nätet. Därefter kan du börja spara.
  2. I första hand sköter vårdnadshavarna barnets sparärenden tillsammans. Med stöd av en fullmakt kan även bara en av vårdnadshavarna börja spara till barnet. 
  3. Ring Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) eller lämna en intresseanmälan så gör vi upp en sparplan för barnet!

En exempelkalkyl över sparande till barn

Lapselle säästämine - omalle lapselle säästämisen graafi

I exempelkalkylen sparar en av vårdnadshavarna en del av barnbidraget i en fond vars förväntade avkastning är 4 procent eller på konto vars ränta är 0 procent.

Observera!

Du kan skattefritt ge i gåva högst 138 euro i månaden eller sammanlagt 4 999 euro vart tredje år. 

Öppna konto så ger vi din bebis en gåva

Då du på vissa villkor öppnar ett första konto för ditt barn som är under 6 månader ger vi ditt barn en gåva.

Läs mer om kontoöppning och gåva till bebis

Banktjänster för barn

Då ett minderårigt barn har dagliga banktjänster är det enkelt och tryggt att sköta hens penningärenden.

Läs mer om banktjänster för minderåriga

Inför 18-årsdagen

Många saker förändras då man fyller 18 år – även banktjänsterna.

Läs mer om banktjänster för personer som fyllt 18 år

Viktig information om placering i fonder

Informationen på denna sida är menad som produktinformation och bör inte tas som placeringsrådgivning eller -rekommendationer. Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.