När och hur borde man börja spara till barn?

Man kan börja spara till barn när som helst, redan i spädbarnsåldern. Det är typiskt att spara till barn under en längre tid, upptill flera årtionden. Därför är det klokt att fundera på att placera sparbeloppen exempelvis i fonder – under en lång tid ger fonder en bättre avkastning på sparmedlen än ett bankkonto.

Du kan placera i fonder antingen direkt eller via en placeringsförsäkring

  • Det är enkelt att placera i fonder – en professionell portföljförvaltare förvaltar fonden och du behöver inte själv följa marknadsutvecklingen. Då du ingår ett avtal om månadssparande överför vi månatligen ett avtalat belopp från det konto du har angett till barnets fonder. Om du funderar på ett lämpligt belopp kan du börja med bara tio euro i månaden. Du kan anpassa månadsbeloppet eller göra engångsplaceringar i barnets fond enkelt i mobil- eller nätbanken. 
  • En placeringsförsäkring kan vara ett bra alternativ om du vill följa själv hur fonderna utvecklas. Medan barnet växer och världen förändras kan du byta placeringsobjekt inom avtalet. Du behöver inte heller anmäla ändringarna i placeringsobjekten i barnets skattedeklaration. Skatt betalas först då man tar ut sparmedel för barnet. Även far- och morföräldrar eller faddrar kan spara till barnets placeringsförsäkring. Kunder som ännu inte fyllt 30 år får 50 procent rabatt på förvaltningsavgifterna för placeringsförsäkringen då sparkapitalet understiger 100 000 euro.

Läs mer om fondsparande till barn

Boka tid till placeringsrådgivning, så hjälper vi dig att komma igång! 

Under mötet kan du diskutera olika alternativ samt börja spara och placera för ditt barn. Mötet är gratis och binder inte dig till något.

Har ditt barn redan ett konto i Nordea? Om du ännu inte har öppnat Nordeas tjänster för barnet är det bra att öppna dem före mötet.

Så här börjar du spara till ditt barn

  1. Om barnet ännu inte har ett konto i Nordea, är det bra att öppna ett före placeringsrådgivningen.
  2. Har barnet flera vårdnadshavare? I regel sköter vårdnadshavarna barnets bankärenden tillsammans. Med stöd av en fullmakt går det att sköta barnets ärenden även ensam.
  3. Boka tid till avgiftsfri placeringsrådgivning på kontoret eller på nätet. Det är bra att reservera cirka en timme för mötet, då vi hjälper dig att välja lämpliga sätt att spara till barnet och placera sparmedlen. Mötet binder dig inte till något.

Läs ytterligare anvisningar, ladda ner fullmakten och boka möte

Vill du öppna ett sparkonto för ditt barn?

När du öppnar banktjänster för ditt barn kan du samtidigt öppna även ett FörmånsKonto för hen. Kontot passar för sparande på kort sikt. För långsiktigt sparande i flera år är det bra att överväga till exempel fonder. När du bokar tid hos en av våra experter hjälper vi dig att välja de lämpligaste alternativen för dig och ditt barn.

Är du intresserad av aktieplaceringar?

Om du aktivt följer marknaden och är intresserad av att placera i aktier kan ett aktiesparkonto också vara ett bra alternativ för att placera ditt barns sparmedel. Kom ändå ihåg att se till att exempelvis diversifieringen är tillräcklig – enligt lagen ska barnets pengar placeras på ett tryggt sätt.

Personer under 30 år får aktiesparkontot alltid utan förvaringsavgift.

Läs mer om aktiesparkontot

Vanliga frågor om att spara till barn

Viktig information om placeringar

Uppgifterna på denna sida är endast avsedda som allmän produktinformation. De ska inte betraktas som placeringsråd eller rekommendationer. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar eller aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.