Spara till barn

Det lönar sig att börja spara till ditt barn i tid. Genom att regelbundet spara till och med små belopp ger du ditt barn en grundplåt för framtiden.

Spara till barn

Barnets sparmedel kan bli avgörande då det exempelvis är dags att skaffa ett körkort, börja studera, åka som utbytesstudent eller finansiera ett eget första hem.

Du sparar enkelt då du avtalar om att automatiskt lägga undan pengar. Som vårdnadshavare är det exempelvis smidigt att fondspara till ditt barn då ett önskat belopp överförs till en fond t.ex. månatligen på lönedagen.

Börja spara i tid

Sparande är en del av ekonomisk uppfostran och gör det möjligt att förverkliga barnets drömmar. När du börjar spara till barnet i god tid skapar du stabilitet och trygghet i barnets ekonomi. Det är bra att ha besparingar då det blir aktuellt att exempelvis skaffa ett körkort, barnet åker som utbytesstudent eller köper sitt första hem.

Nu är rätt tillfälle att börja spara. Då du sparar regelbundet samlar du en bra grundplåt för barnet. Du kan själv bestämma i vilken takt och hur mycket du sparar.

Olika sparalternativ för sparande till barn

Vi erbjuder olika sparobjekt och spartjänster bland vilka du kan välja de som bäst lämpar sig för dig.

Månatligt fondsparande är ett populärt sätt att spara. Fondsparande kräver varken stora inkomster eller startkapital. När du regelbundet sparar till och med små belopp i stället för en större engångsplacering diversifierar du ditt sparkapital under en längre tid. Då jämnas risken i anslutning till placeringar ut. Vid behov kan du också realisera medlen som du sparat i en fond.

Ett sparkonto eller direkta aktieplaceringar är också ett behändigt sätt att spara till barn. Du gör klokt i att diskutera olika alternativ med vår rådgivare och välja det som bäst passar din situation. Föräldrarna, mor- och farföräldrarna eller exempelvis faddrarna kan spara till barn. Kontakta Nordea Kundtjänst då du vill börja fondspara.

Du kan öppna ett FörmånsKonto som är avsett för sparande i tjänsten Öppna tjänster för ditt barn på nätet. Nordea Kundtjänst ger dig mer information om aktieplaceringar och andra sparalternativ.

Öppna konto så ger vi din bebis en gåva

Då du på vissa villkor öppnar ett första konto för ditt barn som är under 6 månader ger vi ditt barn en gåva.

Läs mer om kontoöppning och gåva till bebis

Banktjänster för barn

Då ett minderårigt barn har dagliga banktjänster är det enkelt och tryggt att sköta hens penningärenden.

Läs mer om banktjänster för minderåriga

Inför 18-årsdagen

Många saker förändras då man fyller 18 år – även banktjänsterna.

Läs mer om banktjänster för personer som fyllt 18 år