Vet du varför det är klokt att placera ditt barns sparmedel i fonder?

Det är typiskt att spara till barn under en längre tid, upptill flera årtionden. Det är klokt att få ut det mesta av en lång tid samtidigt som du tryggar sparkapitalet mot inflationen. ”Om sparkapitalet ligger på ett konto i flera år kan inflationen urholka deras värde. Därför är det klokt att placera dem i till exempel fonder”, berättar Nordeas utvecklingschef Tanja Eronen.

”Eftersom jordklotets tillstånd om flera decennier är viktigt i synnerhet för barn, föredrar många föräldrar Nordeas hållbara Starsfonder.  Enhanced-fonderna är också ett populärt alternativ på grund av de låga kostnaderna. Båda produktfamiljerna omfattar globala fonder som enkelt ger en bred diversifiering”, tipsar Tanja.

Direkt i fonder eller via en placeringsförsäkring?

Det går att placera direkt i fonder eller via en placeringsförsäkring. Avkastningen på fonderna är skattepliktig kapitalinkomst för barnet.

Fonden kan ha olika fondandelar i fråga om fördelningen av avkastningen. Det innebär att du kan köpa avkastnings- eller tillväxtandelar till barnet. Tillväxtandelar passar bra för långsiktigt sparande, eftersom avkastningen och skatterna betalas först när barnet säljer sina fondandelar. På så sätt bidrar den avkastning som genereras under åren också till att kapitalet ökar. Avkastningen och skatterna på avkastningsandelarna betalas årligen.

Fördelen med placeringsförsäkringen är att du kan välja flera fonder inom en placeringsförsäkring och handla med dem utan direkta skattekonsekvenser. På så sätt kan du enkelt anpassa placeringarna i takt med att barnet växer och marknaden förändras. Ändringar i placeringsförsäkringens fonder behöver inte anmälas i barnets skattedeklaration, utan skatt ska betalas först när barnet tar ut tillgångar från placeringsförsäkringen.

Placeringsförsäkringen kan också vara ett bra alternativ om till exempel mor- och farföräldrar eller faddrar sparar till barnet. 

Avtal om månatligt fondsparande – du kommer igång med bara tio euro i månaden

Om du månatligen sparar bara en liten summa till ett barn i en fond, kan sparbeloppet växa rejält under årens lopp – tiden är på placerarens sida. Det jämnar ut marknadsfluktuationer och över tid växer placeringarna ränta på ränta. 

När du ingår ett avtal om månadssparande överför vi automatiskt det avtalade beloppet från det konto du har angett till ditt barns fond eller placeringsförsäkring. Du behöver inga stora belopp, utan du kan börja fondspara regelbundet med bara tio euro i månaden. Med åren växer även ett litet belopp till en fin grundplåt för ditt barn, om det förvaltas väl.

Du kan när som helst ändra månadsbeloppet i mobil- eller nätbanken. Du kan också göra engångsplaceringar eller ta en paus från sparandet.

Kan vårdnadshavaren använda barnets sparmedel?

Pengar som en gång getts till ett barn är hens egendom som föräldern inte längre kan använda. Om du alltså sparar på ett konto eller i en fond i barnets namn kan dessa sparmedel inte användas för familjens andra utgifter.

Boka tid till placeringsrådgivning och börja spara till barn

Mötet som tar ungefär en timme kan arrangeras på nätet eller på kontoret. Vår expert hjälper dig att välja det lämpligaste spar- eller placeringsalternativet för ditt barn.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Vill du lära dig om fonder?

Du behöver inte vara expert för att placera i fonder, men det är värt att lära sig grunderna.

Se videon där vår expert Tomas Parkama förklarar grunderna för placering in fonder på tio minuter. Videon är tyvärr tillgänglig bara på finska.

Vad är en fond?

Fonden är en placeringsportfölj som innehåller olika placeringsobjekt, såsom aktier. Fondbolagets portföljförvaltare förvaltar fonden. När du placerar i en fond köper du andelar, dvs. fondandelar i den placeringsportfölj som du väljer. Värdet på fonden beräknas dagligen och fondens positiva eller negativa värdeutveckling beror på hur avkastningen på fondens placeringsobjekt utvecklas.

Hur skiljer sig fonderna från varandra?

Olika fonder innehåller olika värdepapper beroende bland annat på om de söker hög avkastning med högre risk eller lägre avkastning med mindre risk. En del fonder viktar däremot ett visst tema, till exempel hållbarhet.

Hur kan jag välja rätt fond?

När du väljer fonder ska du tänka på hur mycket och hur länge du vill placera och hurdana risker du vill ta. Avkastning och risk går hand i hand – ju högre avkastning du söker, desto större värdefluktuation måste du tåla. Placeringsrådgivning kan hjälpa dig att välja rätt fond.

Vad är placeringsförsäkring?

Med placeringsförsäkringen kan du placera i flera olika fonder och placeringskorgar samt byta placeringsobjekt inom ett och samma avtal om placeringsförsäkring. Du betalar skatt på avkastningen först när du tar ut tillgångar från placeringsförsäkringen. Du behöver alltså inte betala skatt när du byter placeringsobjekt.

Har du redan testat vår digitala placeringsrådgivare Nora?

Med hjälp av Nora kan du ta del av våra enkla och populära fondalternativ. Du kan testa Nora flera gånger – att diskutera med Nora binder dig inte till något. Nora kan också hjälpa dig att börja fondspara åt dig själv. Tills vidare kan du ändå inte öppna fonder för barn via Nora.

Du kan också boka tid med en fysisk rådgivare – under mötet kan ni kartlägga olika spar- och placeringsalternativ och välja de lämpligaste för dig och ditt barn. Mötet är gratis och binder inte dig till något.

Viktig information om placeringar

Uppgifterna på denna sida är endast avsedda som allmän produktinformation. De ska inte betraktas som placeringsråd eller rekommendationer. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar eller aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.