Då barnet fyller 18 år

Också banktjänsterna förändras när barnet fyller 18 år. Vårdnadshavarnas rätt att använda barnets tjänster slopas automatiskt och barnet börjar själv ansvara för sina banktjänster.

Barnet kan på nytt ge sina föräldrar rätt att använda tjänsterna utan föräldrarnas separata samtycke innan hen fyller 19 år. Det kan barnet göra i Nordea Kundtjänst om hen har bankkoder. Om barnet inte har bankkoder, kan hen på kontoret ge föräldrarna rätt att använda tjänsterna.

Om en person som fyllt 18 år inte har bankkoder, ingås nätbanksavtalet på kontoret.

Ta kontroll över din ekonomi

En person som fyllt 18 år ansvarar själv för sina penning- och bankärenden. Föräldrarna kan inte sköta sitt myndiga barns bankärenden eller representera hen i Nordea Kundtjänst eller på kontoret utan en fullmakt som barnet gett någondera av föräldrarna.

Läs mer om banktjänster för unga

Råd då livet förändras

Att flytta till ett eget hem, börja studera och ta hand om sin ekonomi är stora ändringar. Våra sakkunniga rådgivare ger dig tips på att sköta dagliga bankärenden. 

Vi delar på sociala medier praktiska tips på att sköta den egna ekonomin. Du kan fråga frågor på Jodel, där vårt team svarar under vardagar på kontot Nordea_Aspa. Följ vårt team av unga rådgivare på Snapcat @nordeasuomi och på Instagram @nordea_fi. 

Öppna konto så ger vi din bebis en gåva

Då du på vissa villkor öppnar ett första konto för ditt barn som är under 6 månader ger vi ditt barn en gåva.

Läs mer om kontoöppning och gåva till bebis

Spara till barn

Genom att regelbundet spara till och med små belopp ger du ditt barn en grundplåt för framtiden.

Läs mer om att spara till barn

Banktjänster för barn

Då ett minderårigt barn har dagliga banktjänster är det enkelt och tryggt att sköta hens penningärenden.

Läs mer om banktjänster för minderåriga