Ansökan om ersättning vid dödsfall

Om din närstående har haft en pensions- eller sparlivförsäkring i Nordea hittar du här anvisningar för ansökan om dödsfallsersättning.

Ta del av anvisningarna

Person- och skadeförsäkringar

Anvisningar för ansökan om ersättning för Nordea MyLife och Nordea Personförsäkring, låneskyddsförsäkring och If-försäkring

Ta del av anvisningarna

Placeringsförsäkring som förfaller

Kommer du att få en gåva med stöd av en placeringsförsäkring som förfaller? Läs anvisningar för att ansöka om ersättning.

Ta del av anvisningarna

Hälsoförsäkring

Så här ansöker du om ersättning med stöd av hälsoförsäkring om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka.

Ta del av anvisningarna

Person- och skadeförsäkring
Nordea MyLife
Nordea Personskydd
Nordea Låneskydd och Nordea Låneskydd Plus
If-försäkringar

Ansökan om ersättning med stöd av person- och skadeförsäkringar

Här hittar du anvisningar om hur du ansöker om ersättning med stöd av försäkringarna Nordea MyLife och Nordea Personskydd, låneskyddsförsäkringar samt If-försäkringar.

Ansökan om ersättning med stöd av försäkringen Nordea MyLife

Du kan ansöka om ersättning digitalt eller på en pappersblankett. Fyll i den digitala ersättningsansökan om du är förmånstagare i försäkringen. Om du ansöker om ersättning med stöd av en livförsäkring, fyll i och posta ersättningsansökan.

Så här ansöker du om ersättning elektroniskt 

 1. Logga in i nättjänsten FörsäkringarÖppnas i nytt fönster  
 2. Välj i menyn Ersättningsansökan och försäkringsskyddet med stöd av vilket du ansöker om ersättning.
 3. Fyll i ansökan och bekräfta sändningen med appen Nordea ID eller kodkalkylatorn.
 4. Posta de nödvändiga bilagorna till 

Nordea Livförsäkring Finland Ab Försäkringstjänster/Ersättningsansökningar
5009665-2478 00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Portot är betalt. Du kan följa upp statusen för ersättningshandläggningen i nättjänsten Försäkringar.

Obs. Om du ansöker om ersättning med stöd av sjuk- och vårdkostnadsförsäkring (hälsoförsäkring), ta del av anvisningar här.

Så här ansöker du om ersättning på papper  

 1. Välj en blankett för ersättningsansökan i tabellen nedan och fyll i den noggrant.
 2. Bifoga de bilagor som nämns i anvisningarna för ansökan.
 3. Skicka ersättningsansökan med förmånstagarens underskrift och bilagorna till försäkringsbolaget under adressen: 

Nordea Livförsäkring Finland Ab
Försäkringstjänster/Ersättningsansökningar
5009665-2478
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Ersättningsansökan för Nordea MyLife
Skydd vid allvarlig sjukdom

Öppna ersättningsansökanÖppnas i nytt fönster 

Sjukdomar och vårdåtgärder som ersätts: cancer, MS, hjärtinfarkt, akut ballongvidgning, bypassoperation, hjärninfarkt, njursvikt och stor organtransplantation.

Skydd vid permanent arbetsoförmåga
Öppna ersättningsansökanÖppnas i nytt fönster
Skydd vid permanent arbetsoförmåga till fjöld av olycksfallÖppna ersättningsansökanÖppnas i nytt fönster
Dödsfallsskydd, dvs. livförsäkring

Öppna ersättningsansökanÖppnas i nytt fönster 

Om det finns flera förmånstagare ska varje förmånstagare lämna sin egen ersättningsansökan jämte bilagor.

Skydd vid tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet)

Öppna ersättningsansökanÖppnas i nytt fönster

ArbetslöshetsskyddÖppna ersättningsansökanÖppnas i nytt fönster
Hälsoskydd (sjuk- och vårdkostnadsförsäkring)  

Du ansöker om ersättning med stöd av hälsoförsäkringen elektroniskt. 

Ta del av anvisningarna för att ansöka om ersättning.

Ansökan om ersättning med stöd av försäkringen Nordea Personskydd

Du kan ansöka om ersättning digitalt eller på en pappersblankett. Fyll i den digitala ersättningsansökan om du är förmånstagare i försäkringen. Om du ansöker om ersättning med stöd av en livförsäkring, fyll i och posta ersättningsansökan.

Så här ansöker du om ersättning elektroniskt   

 1. Logga in i nättjänsten FörsäkringarÖppnas i nytt fönster  
 2. Välj i menyn Ersättningsansökan och försäkringsskyddet med stöd av vilket du ansöker om ersättning.
 3. Fyll i ansökan och bekräfta sändningen med appen Nordea ID eller kodkalkylatorn.
 4. Posta de nödvändiga bilagorna till  

Nordea Livförsäkring Finland Ab
Försäkringstjänster/Ersättningsansökningar
5009665-2478
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Portot är betalt. Du kan följa upp statusen för ersättningshandläggningen i nättjänsten Försäkringar.

Så här ansöker du om ersättning på papper

 1. Välj nedan en lämplig blankett för ersättningsansökan och fyll i den noggrant.
 2. Bifoga de bilagor som nämns i anvisningarna för ansökan.
 3. Skicka ersättningsansökan med förmånstagarens underskrift och bilagorna till försäkringsbolaget under adressen:   

Nordea Livförsäkring Finland Ab
Försäkringstjänster/Ersättningsansökningar
5009665-2478
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Portot är betalt.

Ersättningsansökan för Nordea Personskydd
Skydd vid allvarlig sjukdom

Öppna ersättningsansökanÖppnas i nytt fönster 

Sjukdomar och vårdåtgärder som ersätts: cancer, MS, hjärtinfarkt, akut ballongvidgning, bypassoperation, hjärninfarkt, njursvikt och stor organtransplantation.

Skydd vid permanent arbetsoförmåga
Öppna ersättningsansökanÖppnas i nytt fönster 
Dödsfallsskydd, dvs. livförsäkring

Öppna ersättningsansökanÖppnas i nytt fönster 

Om det finns flera förmånstagare ska varje förmånstagare lämna sin egen ersättningsansökan jämte bilagor.   

Skydd vid permanent arbetsoförmåga eller permanent skada till följd av olycksfall
Öppna ersättningsansökanÖppnas i nytt fönster 

Ansökan om ersättning med stöd av Nordeas låneskyddsförsäkringar

 1. Välj nedan en lämplig blankett för ersättningsansökan och fyll i den noggrant.
 2. Bifoga de bilagor som nämns i anvisningarna för ansökan.
 3. Skicka ersättningsansökan med förmånstagarens underskrift och bilagorna till försäkringsbolaget under adressen:

Nordea Livförsäkring Finland Ab
Försäkringstjänster/Ersättningsansökningar
5009665-2478
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Portot är betalt. 

Blanketter för ersättningsansökan med stöd av låneskyddförsäkringar
Skydd vid allvarlig sjukdomÖppna ersättningsansökanÖppnas i nytt fönster
Skydd vid permanent arbetsoförmåga eller permanent skada till följd av olycksfallÖppna ersättningsansökanÖppnas i nytt fönster
Dödsfallsskydd, dvs. livförsäkringÖppna ersättningsansökanÖppnas i nytt fönster
Skydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet)Lämna ersättningsansökan i AXA:s digitala ersättningstjänst. 
Gå till AXA:s ersättningstjänst Öppnas i nytt fönster

Ansökan om ersättning med stöd av If-försäkringar

Du sköter dina ersättningsärenden behändigt på Ifs Mina sidor där du hittar förhandsifyllda blanketter.

Logga in i Ifs tjänst Mina sidorÖppnas i nytt fönster Öppnas i nytt fönster

Du kan också ringa vår kundtjänst.

 • Ring 010 19 19 19 (lna/msa) 

Kundtjänst för privatkunder

mån–fre kl. 8–20, lör–sön kl. 10–16

Under öppettiderna kan du också använda chatten på webbplatsen if.fi

Placeringsförsäkring som förfaller
Ansökan om ersättning med stöd av ett avtal som förfaller samt bilagor

Ansökan om ersättning med stöd av en placeringsförsäkring som förfallit

Om du håller på att få en donation med stöd av en placeringsförsäkring som har förfallit, läs anvisningarna nedan om hur du ansöker om ersättning.

Om du vill få våra spar- och placeringstips ring Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) så hjälper vi dig gärna.

Ansökan om ersättning med stöd av ett avtal som förfaller samt bilagor

Fyll i ersättningsansökan noggrant och skicka den till

Nordea Livförsäkring Finland Ab
Försäkringstjänster/Ersättningsansökningar
5009665-2478
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Portot är betalt.

Öppna ersättningsansökan Öppnas i nytt fönster

Bilagor till ansökan

Som bilaga till ersättningsansökan behövs alltid en kopia av identitetshandlingen för den person som undertecknat ansökan. För en minderårigs del behövs bägge vårdnadshavarnas underskrifter och kopior av deras identitetshandlingar.