Mann med laptop og kaffekopp

Ansök om försäkringsersättning

På den här sidan hittar du anvisningar om hur du ansöker om ersättning med stöd av person-, pensions- och sparlivförsäkringar som Nordea har beviljat samt med stöd av If-försäkringar. Du hittar också information om försäkringsersättningar vid dödsfall.

Ansökan om ersättning med stöd av placeringsförsäkring vid dödsfall

Vårt varmaste deltagande. Om din närstående har haft en pensions- eller sparlivförsäkring i Nordea hittar du här anvisningar för ansökan om dödsfallsersättning.

Anvisningar för ansökan om dödsfallsersättning med stöd av andra försäkringar hittar du under Person- och skadeförsäkringar.

Meddela din närståendes död till banken

Meddela din närståendes död till banken

Vänligen meddela banken din närståendes död så att vi får uppgiften också för utbetalning av ersättningen. Banken får uppgiften om dödsfallet från Befolkningsregistercentralen, men ofta kommer den med dröjsmål. 

Du kan meddela dödsfallet till Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) eller via chatten på nordea.fi också med andra bankers bankkoder. 

Det meddelande om försäkringsersättningen som behövs som bilaga till bouppteckningsinstrumentet skickar vi automatiskt till den avlidnes sista hemadress. Pensions- och sparlivförsäkringarna upphör på dödsdagen och försäkringsersättning kan ansökas redan före bouppteckningen.

Läs mer om hur dödsboets bankärenden kan skötas. (på finska) 

Gå till sidan Då en närstående person dörÖppnas i nytt fönster.

Meddela försäkringsersättningen till bouppteckningsinstrumentet

Beloppet av dödsfallsersättningen med stöd av placeringsförsäkringen och förmånstagarförordnandet ska antecknas i bouppteckningsinstrumentet. I bouppteckningsinstrumentet ska ersättningen inte antecknas i den avlidnes tillgångar utan i punkten Tilläggsuppgifter. Om förmånstagarförordnandet för försäkringen är dödsboet, antecknas ersättningen dock i den avlidnes tillgångar.

Efter att försäkringsersättningen betalats skickar försäkringsbolaget uppgiften om den till Skatteförvaltningen.

Ersättningsansökan och nödvändiga bilagor
Beskattning av dödsfallsersättning
Vanliga frågor
Placeringsförsäkring som förfaller

Ansökan om ersättning med stöd av en placeringsförsäkring som förfallit

Om du håller på att få en donation med stöd av en placeringsförsäkring som har förfallit, läs anvisningarna nedan om hur du ansöker om ersättning.

Om du vill få våra spar- och placeringstips ring Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) så hjälper vi dig gärna.

Ansökan om ersättning med stöd av ett avtal som förfaller samt bilagor

Ansökan om ersättning med stöd av en placeringsförsäkring som förfallit

Om du håller på att få en donation med stöd av en placeringsförsäkring som har förfallit, läs anvisningarna nedan om hur du ansöker om ersättning.

Om du vill få våra spar- och placeringstips ring Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) så hjälper vi dig gärna.

Ansökan om ersättning med stöd av ett avtal som förfaller samt bilagor

Fyll i ersättningsansökan noggrant och skicka den till

Nordea Livförsäkring Finland Ab
Försäkringstjänster/Ersättningsansökningar
5009665-2478
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Portot är betalt.

Öppna ersättningsansökan  (pdf, 69 KB)Öppnas i nytt fönster

Bilagor till ansökan

Som bilaga till ersättningsansökan behövs alltid en kopia av identitetshandlingen för den person som undertecknat ansökan. För en minderårigs del behövs bägge vårdnadshavarnas underskrifter och kopior av deras identitetshandlingar. 

Person- och skadeförsäkring

Ansökan om ersättning med stöd av person- och skadeförsäkringar

Här hittar du anvisningar om hur du ansöker om ersättning med stöd av försäkringarna Nordea MyLife och Nordea Personskydd, låneskyddsförsäkringar samt If-försäkringar.

Nordea MyLife
Nordea Personskydd
Nordea Låneskydd och Nordea Låneskydd Plus
If-försäkringar

Ansökan om ersättning med stöd av person- och skadeförsäkringar

Här hittar du anvisningar om hur du ansöker om ersättning med stöd av försäkringarna Nordea MyLife och Nordea Personskydd, låneskyddsförsäkringar samt If-försäkringar.

Ansökan om ersättning med stöd av försäkringen Nordea MyLife

Du kan ansöka om ersättning digitalt eller på en pappersblankett. Fyll i den digitala ersättningsansökan om du är förmånstagare i försäkringen. Om du ansöker om ersättning med stöd av en livförsäkring, fyll i och posta ersättningsansökan.

Så här ansöker du om ersättning elektroniskt 

 1. Logga in i nättjänsten FörsäkringarÖppnas i nytt fönster  
 2. Välj i menyn Ersättningsansökan och försäkringsskyddet med stöd av vilket du ansöker om ersättning.
 3. Fyll i ansökan och bekräfta sändningen med appen Nordea ID eller kodkalkylatorn.
 4. Posta de nödvändiga bilagorna till 

Nordea Livförsäkring Finland Ab Försäkringstjänster/Ersättningsansökningar
5009665-2478 00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Portot är betalt. Du kan följa upp statusen för ersättningshandläggningen i nättjänsten Försäkringar.

Så här ansöker du om ersättning på papper  

 1. Välj en blankett för ersättningsansökan i tabellen nedan och fyll i den noggrant.
 2. Bifoga de bilagor som nämns i anvisningarna för ansökan.
 3. Skicka ersättningsansökan med förmånstagarens underskrift och bilagorna till försäkringsbolaget under adressen: 

Nordea Livförsäkring Finland Ab
Försäkringstjänster/Ersättningsansökningar
5009665-2478
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Ersättningsansökan för Nordea MyLife
Skydd vid allvarlig sjukdom

Öppna ersättningsansökan (pdf, 1005 KB)Öppnas i nytt fönster 

Sjukdomar och vårdåtgärder som ersätts: cancer, MS, hjärtinfarkt, akut ballongvidgning, bypassoperation, hjärninfarkt, njursvikt och stor organtransplantation.

Skydd vid permanent arbetsoförmåga
Öppna ersättningsansökan (pdf, 1005 KB)Öppnas i nytt fönster
Skydd vid permanent arbetsoförmåga till fjöld av olycksfallÖppna ersättningsansökan (pdf, 1005 KB)Öppnas i nytt fönster
Dödsfallsskydd, dvs. livförsäkring

Öppna ersättningsansökan (pdf, 1005 KB)Öppnas i nytt fönster 

Om det finns flera förmånstagare ska varje förmånstagare lämna sin egen ersättningsansökan jämte bilagor.

Skydd vid tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet)

Öppna ersättningsansökan (pdf, 589 KB)Öppnas i nytt fönster

ArbetslöshetsskyddÖppna ersättningsansökan (pdf, 593 KB)Öppnas i nytt fönster

Ansökan om ersättning med stöd av försäkringen Nordea Personskydd

Du kan ansöka om ersättning digitalt eller på en pappersblankett. Fyll i den digitala ersättningsansökan om du är förmånstagare i försäkringen. Om du ansöker om ersättning med stöd av en livförsäkring, fyll i och posta ersättningsansökan.

Så här ansöker du om ersättning elektroniskt   

 1. Logga in i nättjänsten FörsäkringarÖppnas i nytt fönster  
 2. Välj i menyn Ersättningsansökan och försäkringsskyddet med stöd av vilket du ansöker om ersättning.
 3. Fyll i ansökan och bekräfta sändningen med appen Nordea ID eller kodkalkylatorn.
 4. Posta de nödvändiga bilagorna till  

Nordea Livförsäkring Finland Ab
Försäkringstjänster/Ersättningsansökningar
5009665-2478
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Portot är betalt. Du kan följa upp statusen för ersättningshandläggningen i nättjänsten Försäkringar.

Så här ansöker du om ersättning på papper

 1. Välj nedan en lämplig blankett för ersättningsansökan och fyll i den noggrant.
 2. Bifoga de bilagor som nämns i anvisningarna för ansökan.
 3. Skicka ersättningsansökan med förmånstagarens underskrift och bilagorna till försäkringsbolaget under adressen:   

Nordea Livförsäkring Finland Ab
Försäkringstjänster/Ersättningsansökningar
5009665-2478
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Portot är betalt.

Ersättningsansökan för Nordea Personskydd
Skydd vid allvarlig sjukdom

Öppna ersättningsansökan (pdf, 1005 KB)Öppnas i nytt fönster 

Sjukdomar och vårdåtgärder som ersätts: cancer, MS, hjärtinfarkt, akut ballongvidgning, bypassoperation, hjärninfarkt, njursvikt och stor organtransplantation.

Skydd vid permanent arbetsoförmåga
Öppna ersättningsansökan (pdf, 1005 KB)Öppnas i nytt fönster 
Dödsfallsskydd, dvs. livförsäkring

Öppna ersättningsansökan (pdf, 1005 KB)Öppnas i nytt fönster 

Om det finns flera förmånstagare ska varje förmånstagare lämna sin egen ersättningsansökan jämte bilagor.   

Skydd vid permanent arbetsoförmåga eller permanent skada till följd av olycksfall
Öppna ersättningsansökan (pdf, 1005 KB)Öppnas i nytt fönster 

Ansökan om ersättning med stöd av Nordeas låneskyddsförsäkringar

 1. Välj nedan en lämplig blankett för ersättningsansökan och fyll i den noggrant.
 2. Bifoga de bilagor som nämns i anvisningarna för ansökan.
 3. Skicka ersättningsansökan med förmånstagarens underskrift och bilagorna till försäkringsbolaget under adressen:

Nordea Livförsäkring Finland Ab
Försäkringstjänster/Ersättningsansökningar
5009665-2478
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Portot är betalt. 

Blanketter för ersättningsansökan med stöd av låneskyddförsäkringar
Skydd vid allvarlig sjukdomÖppna ersättningsansökan (pdf, 1005 KB)Öppnas i nytt fönster
Skydd vid permanent arbetsoförmåga eller permanent skada till följd av olycksfallÖppna ersättningsansökan (pdf, 1005 KB)Öppnas i nytt fönster
Dödsfallsskydd, dvs. livförsäkringÖppna ersättningsansökan (pdf, 1005 KB)Öppnas i nytt fönster
Skydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet)Lämna ersättningsansökan i AXA:s digitala ersättningstjänst. 
Gå till AXA:s ersättningstjänst Öppnas i nytt fönster

Ansökan om ersättning med stöd av If-försäkringar

Du sköter dina ersättningsärenden behändigt på Ifs Mina sidor där du hittar förhandsifyllda blanketter.

Logga in i Ifs tjänst Mina sidorÖppnas i nytt fönster Öppnas i nytt fönster

Du kan också ringa vår kundtjänst.

 • Ring 010 19 19 19 (lna/msa) 

Kundtjänst för privatkunder

mån–fre kl. 8–20, lör–sön kl. 10–16

Under öppettiderna kan du också använda chatten på webbplatsen if.fi