Ansök om försäkringsersättning

På den här sidan hittar du anvisningar om hur du ansöker om ersättning med stöd av person-, pensions- och sparlivförsäkringar som Nordea har beviljat samt med stöd av If-försäkringar. Du hittar också information om försäkringsersättningar vid dödsfall.

Ansökan om ersättning med stöd av placeringsförsäkring vid dödsfall

Vårt varmaste deltagande. Om din närstående har haft en pensions- eller sparlivförsäkring i Nordea hittar du här anvisningar för ansökan om dödsfallsersättning.

Anvisningar för ansökan om dödsfallsersättning med stöd av andra försäkringar hittar du under Person- och skadeförsäkringar.

Meddela din närståendes död till banken

Meddela din närståendes död till banken

Vänligen meddela banken din närståendes död så att vi får uppgiften också för utbetalning av ersättningen. Banken får uppgiften om dödsfallet från Befolkningsregistercentralen, men ofta kommer den med dröjsmål. 

Du kan meddela dödsfallet till Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) eller via chatten på nordea.fi också med andra bankers bankkoder. 

Det meddelande om försäkringsersättningen som behövs som bilaga till bouppteckningsinstrumentet skickar vi automatiskt till den avlidnes sista hemadress. Pensions- och sparlivförsäkringarna upphör på dödsdagen och försäkringsersättning kan ansökas redan före bouppteckningen.

Läs mer om hur dödsboets bankärenden kan skötas. (på finska) 

Gå till sidan Då en närstående person dörÖppnas i nytt fönster.

Meddela försäkringsersättningen till bouppteckningsinstrumentet

Beloppet av dödsfallsersättningen med stöd av placeringsförsäkringen och förmånstagarförordnandet ska antecknas i bouppteckningsinstrumentet. I bouppteckningsinstrumentet ska ersättningen inte antecknas i den avlidnes tillgångar utan i punkten Tilläggsuppgifter. Om förmånstagarförordnandet för försäkringen är dödsboet, antecknas ersättningen dock i den avlidnes tillgångar.

Efter att försäkringsersättningen betalats skickar försäkringsbolaget uppgiften om den till Skatteförvaltningen.

Ersättningsansökan och nödvändiga bilagor
Beskattning av dödsfallsersättning
Vanliga frågor
Placeringsförsäkring som förfaller

Ansökan om ersättning med stöd av en placeringsförsäkring som förfallit

Om du håller på att få en donation med stöd av en placeringsförsäkring som har förfallit, läs anvisningarna nedan om hur du ansöker om ersättning.

Om du vill få våra spar- och placeringstips ring Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) så hjälper vi dig gärna.

Ansökan om ersättning med stöd av ett avtal som förfaller samt bilagor
Person- och skadeförsäkring

Ansökan om ersättning med stöd av person- och skadeförsäkringar

Här hittar du anvisningar om hur du ansöker om ersättning med stöd av försäkringarna Nordea MyLife och Nordea Personskydd, låneskyddsförsäkringar samt If-försäkringar.

Nordea MyLife
Nordea Personskydd
Nordea Låneskydd och Nordea Låneskydd Plus
If-försäkringar