Valutabetalning

Med utlandsgireringar avses gireringar i valuta eller gireringar utanför SEPA-området. En betalning som gjorts med bankkoder är en engångsbetalning och betalningsmottagaren måste ha ett konto i en utländsk eller finsk bank. Efter att ha fyllt i betalningsunderlaget kontrollerar, godkänner och bekräftar du betalningen.

Fördelar:

  • Du slipper fylla i en särskild uppdragsblankett och föra den till kontoret.
  • Du kan betala från ett konto i euro eller valuta.
  • Du kan välja mellan två olika typer av betalningar: betalningsorder och ilremissa.

Bankernas serviceavgifter

Enligt lagen om betaltjänster får banken inte genomföra uppdrag med lagstridig avgiftsdebitering. Banken vidarebefordrar inte sådana betalningar, utan de avvisas. Våra kunder får respons på avvisade betalningar t.ex. elektroniskt eller via nätbanken.

Betalningar till EU- och EES-länder

Delade kostnader (SHA) är det enda tillåtna sättet att debitera avgifter då betalningsmottagarens bank finns i ett EU- eller EES-land. 

Övriga avgifter

Avgående betalningar kan sändas så att

  • betalningsmottagaren får betalningen minus den egna bankens avgifter (delade kostnader, SHA) eller
  • betalningsmottagaren får hela betalningsbeloppet (alla kostnader från betalaren, OUR).

Delade kostnader är det vanligaste och alltid det förmånligaste sättet att debitera avgifter. Vi rekommenderar att man använder avgiftsdebiteringen delade kostnader om inte något annat har avtalats.

Styrning av ankommande betalningar till Nordea

Med en betalningsorder får du snabbt medlen in på ditt konto i Nordea genom att meddela din utländska affärspartner din bankförbindelse enligt följande: 

Styrning av ankommande betalningar till Nordea
Please instruct your bank to forward payment orders through:Nordea Bank Abp BIC: NDEAFIHH
IBAN:(mottagarens kontonummer i IBAN-form i Nordea, Finland) 
In favour of:(mottagarens namn och adress)

Medlen i en ankommande betalning gottskrivs alltid det meddelade IBAN-kontot. Uppge alltid för betalaren det kontots IBAN, på vilket medlen ska bokas. Om du till exempel vill ha medlen på ett USD-konto, meddela då betalaren ditt USD-kontonummer i IBAN-format.

Priser