Stöd och vanliga frågor

Behöver du hjälp? Kolla om du hittar svaret på din fråga eller kontakta Nordea Kundtjänst.

Kontaktuppgifter

Kundtjänst 0200 5000

Betjäningstid vardagar klockan 8.00 - 18.00. Samtalets pris lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift. Identifiera dig med bankkoder så får du snabbare betjäning och kan tryggt sköta olika bankärenden.

Läs mer

Onlinemöte

På onlinemötet sköter du smidigt dina bankärenden oberoende av om du är hemma, på kontoret eller stugan. Du behöver en dator eller iPad/ Android -tablett med internetuppkoppling, telefon och Nordeas bankkoder.

Läs mer

Kontor och automater i Finland

Öppettider, tjänster och läge på karta.

Läs mer

Om kortet förkommer 020 333

Du kan göra en anmälan om förkommet kort också per telefon till Nordea Kundtjänst tfn 0200 5000 eller personligen till närmaste Nordeakontor under dess öppettider.

Läs mer

Ändra adressen så här

Vi får adressändringar i Finland och utomlands direkt från Befolkningsregistercentralen och det räcker alltså att du sänder din officiella adressändring dit

Läs mer

Ge respons

Utifrån kundresponsen förbättrar vi vår service, utvecklar produkter och förmedlar beröm och utvecklingsidéer till rätt mottagare.

Läs mer

Ofta ställda frågor

Kundbrev

I November 2018 skickade vi brev om ändringar av kontovillkoren till våra privatkunder.

Läs mer

Nät- och mobiltjänster

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om nät- och mobiltjänster.

Läs mer

Nordea Kundtjänst Öppnas i nytt fönster

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Nordea Kundtjänst.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

Kontaktlös betalning Öppnas i nytt fönster

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om kontaktlös betalning.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

Kort och betalningar Öppnas i nytt fönster

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om kort och betalningar.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

Onlinemöte Öppnas i nytt fönster

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om onlinemöte.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

Dagliga bankärenden Öppnas i nytt fönster

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om dagliga bankärenden.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

Lån och krediter Öppnas i nytt fönster

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om lån och krediter.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

Siirto Öppnas i nytt fönster

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Siirto.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

Kodapp Öppnas i nytt fönster

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om kodapp.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

Kodkalkylatorn Öppnas i nytt fönster

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om kodkalkylatorn.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

Nordea Pay Öppnas i nytt fönster

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Nordea Pay.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

Försäkringar Öppnas i nytt fönster

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om försäkringar.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

En närståendes död

Mitt i sorgen finns det också mycket som ska skötas. Därför vill vi att bankärendena ska löpa flexibelt och på ett sätt som du är van vid.

Läs mer

Dotterbolag i Finland

Nordea Livförsäkring

Vi betjänar privat- och företagskunder på Nordea Banks kontor samt i Nordeas kundtjänst och nätbank.

Läs mer

Nordea Hypoteksbank Abp

Nordea Hypoteksbank Abp är ett finskt dotterbolag som Nordea Bank Abp äger till 100 procent. Bolaget förvaltar bostadsfinansieringshelheten i anslutning till Nordeas verksamhet i Finland.

Läs mer