Inlösentider

I fråga om skatteåterbäring kan du lösa in pengarna med betalningsanvisning i 28 dagar och i fråga om andra betalningsanvisningar i 45 dagar. Lös dock in pengarna så snart som möjligt efter att du har fått ankomstavin eftersom det kan ta flera bankdagar att genomföra inlösen av betalningsanvisningen beroende på hur du löser in den. 

Du kan också meddela ditt kontonummer till betalaren (t.ex. Skatteförvaltningen) varvid du inte behöver lösa in betalningsanvisningen via Nordea.

Inlösen av betalningsanvisning – företags- eller organisationskunder

Företagets firmatecknare kan lösa in betalningsanvisningar genom att ringa Nordea Business Centre 0200 2525 (lna/msa) och använda sina personliga giltiga bankkoder beviljade av en finländsk bank.

Ha brevet om betalningsanvisningen nära till hands då du ringer oss.

Då det är fråga om skatteåterbäring kan du lägga till förtagets kontonummer i tjänsten MinSkatt (www.skatt.fi/minskattÖppnas i nytt fönster). Skatteförvaltningen betalar in pengarna på företagets konto inom cirka fem veckor från dateringen av ankomstavin. I fortsättningen får du eventuella återbäringar direkt på företagets konto utan separat meddelande.

Om betalningsanvisningen har adresserats till en beskattningssammanslutning hittar du noggrannare anvisningar ner till på sidan.

MinSkatt
Nordea Omaposti
Brev
Kontor

Inlösen av betalningsanvisning – dödsbo

Dödsboets bankärenden i Nordea

Vilken dödsbodelägare som helst kan ensam lösa in betalningsanvisningen på dödsboets konto i Nordea i tjänsten Nordea Omaposti eller på ett kassakontor.

Om du löser in betalningsanvisningen på dödsboets konto på ett kassakontor, ta med dig ankomstavin om betalningsanvisningen och en giltig identitetshandling. Det går inte att lösa in betalningsanvisningen utan dessa handlingar.

Dödsboets ärenden i en annan bank

Om dödsboet har sitt konto i en annan bank än Nordea kan betalningsanvisningen bara lösas in på ett kassakontor. Ta med dig ankomstavin om betalningsanvisningen, din giltiga identitetshandling, bouppteckningsinstrumentet med bilagor samt en fullmakt som delägarna har godkäntÖppnas i nytt fönster.

Inlösen av betalningsanvisning – minderåriga

Den minderåriga har egna bankkoder:

  • Då det är fråga om skatteåterbäring lägg till ditt kontonummer i tjänsten MinSkatt.
  • Du kan också lösa in betalningsanvisningen i tjänsten Nordea Omaposti

Den minderåriga inte har egna bankkoder:

Om mottagaren av betalningsanvisningen är minderårig kan betalningsanvisningen bara lösas in på ett kassakontor. 

En betalningsanvisning som adresserats till en minderårig kan lösas in av båda vårdnadshavarna tillsammans eller av bara den ena vårdnadshavaren varvid hen ska visa upp en fullmakt för banken som den andra vårdnadshavaren har undertecknat. Ta med dig ankomstavin om betalningsanvisningen och fullmakten vid behov.

Kolla kontor där du kan lösa in betalningsanvisningen för en minderårig

Inlösen av betalningsanvisning – beskattningssammanslutningar

Om mottagaren av betalningsanvisningen är en beskattningssammanslutning kan betalningsanvisningen bara lösas in på ett kassakontor. Ta med dig ankomstavin om betalningsanvisningen, det senaste beskattningsbeslutet och fullmakten vid behov.

  • Vem som helst av delägarna i beskattningssammanslutningen kan utan fullmakt ensam göra en insättning på ett konto i Nordea.
  • Om kontot finns i ett annat penninginstitut behövs fullmakt av alla delägare.

Kolla kontor där du kan lösa in betalningsanvisningen för en beskattningssammanslutning

Inlösen av betalningsanvisning – Priser

Inlösenpriser (privatpersoner)
Så här löser du in betalningsanvisningenNordeakunderKunder hos andra banker
MinSkatt0 €0 €
Omaposti0 €4 €
Brev4 €7 €
Kontor6 €9 €

Vad ska jag göra om jag inte har löst in betalningsanvisningen?

Om du inte löser in betalningsanvisningen inom utsatt tid återbetalas pengarna till betalaren. 

  • I fråga om skatteåterbäring kan du också efter den utsatta tiden meddela ditt kontonummer i tjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt), varvid Skatteförvaltningen betalar in pengarna på ditt konto.
  • I övriga fall kan du kontakta betalaren för att komma överens om fortsatta åtgärder.