Betalningsanvisningar, dvs. penningförsändelser

En betalningsanvisning innebär att den som skickat betalningen, t.ex. staten, skattemyndigheten eller ett företag, inte vet mottagarens kontonummer varefter betalningen skickas som en betalningsanvisning, dvs. en penningförsändelse, till Nordea där den kan tas ut mot betalningsanvisningens ankomstavi. Betalningsanvisningen skickas till mottagaren utifrån adressuppgifter och mottagaren ska ha en adress i Finland.

Inlösen av betalningsanvisning

Mottagaren löser in

Du kan till exempel få skatteåterbäring som en penningförsändelse varvid Nordea skickar dig en ankomstavi om betalningsanvisningen mot vilken du kan ta ut skatteåterbäringen på Nordeas kassakontor. Kom ihåg att ta med betalningsanvisningen och en identitetshandling (pass eller ID-kort) som har beviljats av en finsk myndighet då du besöker kontoret. 

Om du sköter dina ärenden per post ska du använda betalningsanvisningens blankett för insättning på konto. Fyll i ditt kontonummer på blanketten och underteckna den. Observera att du endast kan sköta ärenden per post om du är kund hos Nordea. 

Skicka blanketten i ett slutet kuvert till adressen:

Nordea Bank Abp
2360 Rådgivning och stödt
Info 1660
Kod 5001230
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Banken betalar portot.

Banken återbetalar en oinlöst betalningsanvisning till betalaren efter den sista inlösendagen. Vi rekommenderar att du kontaktar betalaren om en betalningsanvisning inte lösts in.

Av en person som mottagaren befullmäktigat

Du kan även befullmäktiga en annan person att lösa in betalningsanvisningen för din räkning. Fyll i och underteckna fullmakten i ankomstavin. Den befullmäktigade ska styrka sin identitet vid inlösen med en identitetshandling (pass eller ID-kort) som utfärdats av en finsk myndighet.

Inlösaren av en betalningsanvisning åt en organisation, ett dödsbo eller en minderårig ska bevisa sin rätt att representera mottagaren av betalningsanvisningen.