Vad är Fondväljaren?

Fondväljaren passar dig som inte behöver placeringsrådgivning men ändå vill skapa en fondportfölj enkelt.

  • Med hjälp av Fondväljaren kan du utifrån din riskvilja välja en placeringsprofil av fem alternativ.
  • Fondväljaren skapar en lämplig modellportfölj utifrån ditt val av placeringsprofil. Du kan välja den modellportfölj som passar dig bäst av tre alternativ.
  • Börja ett automatiskt sparande varje månad, gör en engångsplacering, eller båda.

Så här kommer du igång med Fondväljaren

  1. Välj den placeringsprofil som passar dig bäst av dessa fem alternativ: Försiktig, Måttlig, Balanserad, Avkastningsinriktad, Mycket avkastningsinriktad.
  2. Välj ett sparbelopp och jämför den förväntade avkastningen.
  3. Välj en fondportfölj som passar din placeringsprofil. Du kan välja om du vill ha ett flexibelt, effektivt eller hållbart placeringsalternativ. Varje modellportfölj i Fondväljaren innehåller både aktier och ränteinstrument som ligger i linje med de olika avkastnings- och riskprofilerna.
  4. Följ hur ditt sparkapital utvecklas enkelt i mobil- och nätbanken. Du kan ta ut ditt sparkapital, göra fler insättningar och ändra sparbeloppet när som helst.

Fondväljarens fondportföljer:

Hållbara portföljen

För dig som vill få dina placeringar att växa samtidigt som du placerar i linje med dina värderingar. En portföljlösning med fonder som placerar i bolag där extra hänsyn tas till miljö, sociala frågor och affärsetik.

Flexibla portföljen

Om du vill ha större möjlighet att påverka vilka fonder som ska ingå i din portfölj så är detta lösningen för dig. Välj från ett urval av våra egna fonder och fonder från externa leverantörer.

Effektiv portföljen

För dig som letar efter en bättre förväntade avkastning efter kostnaderna än jämförelseindex och för dig som uppskattar att portföljförvaltningen kan välja att inte investera i indexföretag som inte anses vara lönsamma investeringar.

Svårt att välja fonder?

Få förslag på en portfölj med Fondväljaren. Fondväljaren hjälper dig att skapa en portfölj som passar din risknivå.

Prova Fondväljaren Öppnas i nytt fönster

Information om Fondväljaren

Fondväljaren passar dig som vet din egen placeringsprofil. Fondväljaren ger inte personlig placeringsrådgivning. Om du behöver personlig rådgivning för att hitta en placeringsprofil som passar dig, kan du vända dig till vår digitala placeringsrådgivare Nora eller boka tid för ett möte med en placeringsexpert.

Observera också att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. Värdet på dina fondandelar kan öka eller minska till följd av marknadens utveckling. Det är därför inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har placerat. Ta del av faktabladet för fonden innan du fattar placeringsbeslutet. Du hittar fondprospekten i tjänsten Fonder Nytt.