Nordea Bank Abp

Från och med den 1 oktober 2018 tillhandahålls Nordeas tjänster i Finland av Nordea Bank Abp.

Nordea Bank Abp

Adress: Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA, Helsingfors

FO-nummer: 2858394-9

Nordea Bank Abp:s verksamhet står under tillsyn av

Europeiska centralbanken
Sonnemannstrasse 22,
60314 Frankfurt am Main, Tyskland
tfn +49 69 1344 0
www.ecb.europa.euÖppnas i nytt fönster

Finansinspektionen
Snellmansgatan 6, PB 103,
00101 Helsingfors
tfn +358 (0)9 183 51
http://www.finanssivalvonta.fi/se/Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank Abp:s verksamhet övervakas också av konsumentombudsmannen i Finland och andra finska myndigheter inom ramen för sina befogenheter.

Nordea Bank Abp är medlem i Finans Finland, Östersjögatan 11-13, 00180 HELSINGFORS, (Tfn) +358 20 7934 200, (Fax) +358 20 7934 202.

Mer information om Nordea finns på svenska ock engelska på www.nordea.comÖppnas i nytt fönster

Regionindelning i Finland

Nordeas regionindelning i Finland

Jani Eloranta leder Nordeas affärsverksamhet för privatkunder i Finland. Han ansvarar för privatkundsregionerna vid Personal Banking.

Affärsområdet Nordea Business Banking betjänar Nordeas företagskunder. Sanna Turunen leder Business Banking Direct som betjänar små och medelstora företag och företagare. Aleksi Lehtonen ansvarar för företagsbankerna vid Business Banking som betjänar medelstora och stora företagskunder.

(Affärsområdet Wholesale Banking betjänar Nordeas största företags- och organisationskunder.)

Regioner 

Jani Eloranta, Head of Personal Banking Finland

 • Minna Parhiala, Huvudstadsregionen
 • Jarmo Törhönen, Södra Finland
 • Janne Kaisto, Mellersta Finland
 • Sari Tempakka, Norra och Östra Finland

Aleksi Lehtonen, affärschef, företagsbanker

 • Marko Lehtosalo, Capital Area 1 & South-West Finland
 • Mikko Mörsäri, Capital Area 2 & Central Finland
 • Tommi Salminen, Advisory & Execution
 • Anna Eklund, Northern & Eastern Finland
 • Anna Eklund, Focus Groups

Sanna Turunen, affärschef, företagarnas banktjänster

 • Jussi Rieppo, Entrepreneur Bank
 • Maiju Hinno, Tenant Owned Associations
 • Miia Kuisma, Nordea Business Centre
 • Nina Lindstedt, Online Yrityspankki

Rizvan Samaletdin: Private Banking Finland

Insiderregister

Dotterbolag i Finland

Nordea Rahoitus Suomi Oy Öppnas i nytt fönster

Nordea Rahoituksen asiakaspalvelun aukioloajat ja yhteystiedot. Puhelun hinta paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.

Lue lisää Nordea Rahoitus Suomi Oy:stä Öppnas i nytt fönster

Nordea Livförsäkring Öppnas i nytt fönster

Vi betjänar privat- och företagskunder på Nordea Banks kontor samt i Nordeas kundtjänst och nätbank.

Läs mer om Nordea Livförsäkring Öppnas i nytt fönster

Nordea Hypoteksbank Abp

Nordea Hypoteksbank Abp är ett finskt dotterbolag som Nordea Bank Abp äger till 100 procent. Bolaget förvaltar bostadsfinansieringshelheten i anslutning till Nordeas verksamhet i Finland.

Läs mer om Nordea Hypoteksbank Abp