Nordea Bank Abp

Nordea Bank Abp

Nordea Bank Abp

Adress: Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA, Helsingfors

FO-nummer: 2858394-9

Nordea Bank Abp:s verksamhet står under tillsyn av

Europeiska centralbanken
Sonnemannstrasse 22,
60314 Frankfurt am Main, Tyskland
tfn +49 69 1344 0
www.ecb.europa.euÖppnas i nytt fönster

Finansinspektionen
Snellmansgatan 6, PB 103,
00101 Helsingfors
tfn +358 (0)9 183 51
http://www.finanssivalvonta.fi/se/Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank Abp:s verksamhet övervakas också av konsumentombudsmannen i Finland och andra finska myndigheter inom ramen för sina befogenheter.

Nordea Bank Abp är medlem i Finans Finland, Östersjögatan 11-13, 00180 HELSINGFORS, (Tfn) +358 20 7934 200, (Fax) +358 20 7934 202.

Mer information om Nordea finns på svenska ock engelska på www.nordea.comÖppnas i nytt fönster

Regionindelning i Finland
Insiderregister

Dotterbolag i Finland

Nordea Rahoitus Suomi Oy Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Rahoituksen asiakaspalvelun aukioloajat ja yhteystiedot. Puhelun hinta paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.

Lue lisää Nordea Rahoitus Suomi Oy:stä Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Livförsäkring Avautuu uuteen ikkunaan

Vi betjänar privat- och företagskunder på Nordea Banks kontor samt i Nordeas kundtjänst och nätbank.

Läs mer om Nordea Livförsäkring Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Hypoteksbank Abp

Nordea Hypoteksbank Abp är ett finskt dotterbolag som Nordea Bank Abp äger till 100 procent. Bolaget förvaltar bostadsfinansieringshelheten i anslutning till Nordeas verksamhet i Finland.

Lue lisää