Nordea Bank Abp

Från och med den 1 oktober 2018 tillhandahålls Nordeas tjänster i Finland av Nordea Bank Abp.

Nordea Bank Abp

Adress: Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA, Helsingfors

FO-nummer: 2858394-9

Nordea Bank Abp:s verksamhet står under tillsyn av

Europeiska centralbanken
Sonnemannstrasse 22,
60314 Frankfurt am Main, Tyskland
tfn +49 69 1344 0
www.ecb.europa.euÖppnas i nytt fönster

Finansinspektionen
Snellmansgatan 6, PB 103,
00101 Helsingfors
tfn +358 (0)9 183 51
http://www.finanssivalvonta.fi/se/Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank Abp:s verksamhet övervakas också av konsumentombudsmannen i Finland och andra finska myndigheter inom ramen för sina befogenheter.

Nordea Bank Abp är medlem i Finans Finland, Östersjögatan 11-13, 00180 HELSINGFORS, (Tfn) +358 20 7934 200, (Fax) +358 20 7934 202.

Mer information om Nordea finns på svenska ock engelska på www.nordea.com

Regionindelning i Finland
Insiderregister

Dotterbolag i Finland

Nordea Rahoitus Suomi Oy Öppnas i nytt fönster

Nordea Rahoituksen asiakaspalvelun aukioloajat ja yhteystiedot. Puhelun hinta paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.

Lue lisää Nordea Rahoitus Suomi Oy:stä Öppnas i nytt fönster

Nordea Livförsäkring Öppnas i nytt fönster

Vi betjänar privat- och företagskunder på Nordea Banks kontor samt i Nordeas kundtjänst och nätbank.

Läs mer om Nordea Livförsäkring Öppnas i nytt fönster

Nordea Hypoteksbank Abp

Nordea Hypoteksbank Abp är ett finskt dotterbolag som Nordea Bank Abp äger till 100 procent. Bolaget förvaltar bostadsfinansieringshelheten i anslutning till Nordeas verksamhet i Finland.

Läs mer om Nordea Hypoteksbank Abp