Nordea Hypoteksbank Abp är ett finskt dotterbolag som Nordea Bank Abp äger till 100 procent. Bolaget förvaltar bostadsfinansieringshelheten i anslutning till Nordeas verksamhet i Finland.

Uppgifter om bolaget

Nordea Hypoteksbank Abp
Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA 
Hemort: Helsingfors
FO-nummer: 2743219-6
Momsnummer: FI27432196

Verksamheten övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, telefon 010 831 51, fax 010 831 5328. Europeiska centralbanken har beviljat Nordea Hypoteksbank Abp koncession 15.8.2016.

Styrelsemedlemmar
Förvaltnings- och styrningssystem
Hypoteksbank i siffror