Nordea Hypoteksbank Abp

Vi är en solid finsk hypoteksbank och en del av den starka europeiska finanskoncernen Nordea. Vårt bolag bedriver hypoteksbanksverksamhet som avser emission av masskuldebrevslån med säkerhet.

Nordea Hypoteksbank Abp är ett finskt dotterbolag som Nordea Bank Abp äger till 100 procent. Bolaget förvaltar bostadsfinansieringshelheten i anslutning till Nordeas verksamhet i Finland.

Uppgifter om bolaget

Nordea Hypoteksbank Abp
Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA 
Hemort: Helsingfors
FO-nummer: 2743219-6
Momsnummer: FI27432196

Verksamheten övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, telefon 010 831 51, fax 010 831 5328. Europeiska centralbanken har beviljat Nordea Hypoteksbank Abp koncession 15.8.2016.

Styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmar och meritförteckningar

Nordea Hypoteksbank Abp inledde sin verksamhet 1.10.2016.

Jussi Pajala är verkställande direktör.
Ställföreträdare för verkställande direktören är Jussi-Petteri Lehtonen.

Förvaltnings- och styrningssystem
Hypoteksbank i siffror