Reseförsäkring

Det första som du ska packa ner i resväskan är en reseförsäkring. If Reseförsäkring erbjuder förmånligt och flexibelt skydd när du byter omgivning och upplever nya situationer. Du kan välja när och hur det ska vara giltigt: kontinuerligt året om eller under viss tid och för en resenär.

  • Utomlands kan vårdkostnaderna uppgå till tiotals tusen euro. Vi ersätter kostnader för vård under upptill 90 dagar på grund av sjukdom som uppstått under resa utan övre gräns. Vid alvarliga sjukdomsfall ersätter vi också transport till Finland.
  • En resenärförsäkring är alltid personlig men täcker dina barn och barnbarn under 20 år om de reser tillsammans med dig.
  • Om din resa blir inställd, avbruten eller försenad av tvingande skäl ersätter vi kostnader och förlorade resedagar.
  • Vår reseförsäkring omfattar ett unikt krisskydd som möjliggör en trygg hemkomst och mentalt stöd om du råkar ut för en oväntad situation under resan. Den ersätter fall där resan blir inställd eller avbruten på grund av naturkatastrof, epidemi, plötslig väpnad konflikt eller terrorism på resemålet.
  • Reseförsäkringen gäller på utlandsresor men du kan utvidga den till att också omfatta resor i hemlandet.
  • Ersättningstjänsten utomlands hjälper dig dygnet runt.