Reseförsäkring – hemligheten bakom en bekymmersfri semester

 • Rejält annulleringsskydd. Vi ersätter flyg och hotell som du betalat i förskott upp till 5 000 euro, om din resa avbokas på grund av att du blivit sjuk.
 • Reseförsäkring för barnen eller barnbarnen ingår i priset. Försäkringen omfattar automatiskt dina barn eller barnbarn under 20 år som följer med på resan. Också resgodsförsäkringen omfattar bagaget för alla som bor i samma hushåll.
 • Krisskydd ingår i baspaketet. Till försäkringen hör krisskydd, vilket innebär att vi ersätter en resa som avbokats på grund av t.ex. en naturkatastrof eller terrorattack. Du får också ersättning om resan avbryts och vid behov för psykoterapibesök.
 • Läkarkostnader utan övre gräns. Vi ersätter dina läkarkostnader på resan och din självrisk är alltid noll euro. Genom vårt omfattande samarbetsnätverk kommer du snabbt till en pålitlig läkare när du behöver vård.
 • Låt barnen idrotta och prova själv på nya grenar. För försäkrade under 18 år är reseförsäkringen i kraft vid all idrott. Också för vuxna ingår möjligheten att prova på vissa nya grenar i skyddet. Om du utövar krävande grenar mer regelbundet, kan du slopa idrottsbegränsningarna mot tilläggspremie!
Försäkringsalternativ
Valbara tilläggsskydd
Beviljande och giltighet
Villkor och handledningar

Reseförsäkringens försäkringsalternativ

Försäkringsalternativ
Vad ersätter försäkringen?
Läkarbesök, om du blir sjuk eller skadar dig på resanX
Flygbiljetter och på förhand betald inkvartering, om du insjuknar före resanX
Nya flygbiljetter, om du försenar dig från flyget utan egen skuld eller resan avbrytsX
Ambulansflyg till Finland i nödfallX
Hjälp dygnet runt per telefon och via mobilappen, t.ex. om du blir sjukX
Vård av idrottsskada (gäller också vid slalomåkning och dykarkurs)X
Barnens och barnbarnens läkarbesök och alla skador som ingår i förälderns eller mor- eller farförälderns försäkringX

Reseförsäkring för enskild resa eller fortlöpande reseförsäkring?

En fortlöpande reseförsäkring är den smidigaste och förmånligaste lösningen för dig som reser utomlands eller i hemlandet minst två gånger om året.

 • Till en fortlöpande reseförsäkring kan du i samband med köpet också foga ett förmånligt tilläggsskydd för resor i hemlandet.
 • Den fortlöpande reseförsäkringen gäller året runt och i världens alla länder. Du behöver inte meddela oss separat när du reser.
 • Gäller på resor som varar högst 45 dygn.

En försäkring för en enskild resa, dvs. en tidsbestämd reseförsäkring är det förmånligaste alternativet om du reser utomlands bara en gång om året och du inte reser i hemlandet.

 • På priset för en tidsbestämd försäkring inverkar resmålet och resans längd. Försäkringen tas för varje enskild resa separat.
 • Det lönar sig att ta försäkringen minst tre dagar före resan. Då ersätter vi t.ex. din flygbiljett, om du blir sjuk och inte har möjlighet att resa.

Valbara tilläggsskydd i reseförsäkringen

Du kan till reseförsäkringen också foga skydd som gäller resgods och resor i hemlandet.

Resgodsförsäkring

Om du har Ifs hemförsäkring omfattar den alltid resgodset. Om resgodset inte ingår i din hemförsäkring, kan du till reseförsäkringen köpa ett omfattande tilläggsskydd.
 • Resgodsförsäkringen omfattar stölder och föremål som går sönder. 
 • Om ditt bagage blir försenat, kan du skaffa nödvändighetsartiklar framme vid resmålet. 
 • I resgodsförsäkringen ingår också rättsskydds- och ansvarsförsäkring för resa, som ersätter rättegångskostnader i anslutning till resan och skador som du orsakat någon annan på resan.

Resor i hemlandet

 • Tilläggsskyddet för resor i hemlandet tryggar också dina resor i Finland. 
 • Tilläggsskyddet omfattar annullering av resa, du får ersättning om din resa i hemlandet avbokas på grund av att du eller någon i din familj blivit sjuk. 
 • Du och din familj får utan att köa vård på annan ort vid privata läkarstationer.

Beviljande av reseförsäkring och försäkringens giltighet

Reseförsäkringen beviljas för en kommande resa och endast personer som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland och som har sin stadigvarande hemvist i Finland och också stadigvarande bor i Finland. Personskydden i en fortlöpande reseförsäkring kan beviljas personer som ännu inte fyllt 80 år. Egendomsobjekten i reseförsäkringen kan beviljas oberoende av den försäkrades ålder. En tidsbestämd reseförsäkring kan beviljas oavsett ålder. Om försäkringstiden är över 45 dygn, behövs alltid en hälsodeklaration.

Reseförsäkringen gäller enligt följande:

 • En fortlöpande reseförsäkring gäller tills den försäkrade fyller 90 år.
 • En tidsbestämd reseförsäkring gäller för den tid som antecknats i försäkringsbrevet.