Person-, paket- och husbilsförsäkring

 • Rejäla bonusar på din bilförsäkring
  Från If får du rejäla bonusar på dina försäkringar. Om du är en skicklig förare, får du ännu på köpet bonusskydd.
 • Prissättning enligt antalet körda kilometer
  Om du på årlig basis kör litet, beaktas detta också i bilförsäkringens pris.
 • 24/7 rådgivningstjänst i alla fordonsförsäkringar
  Om bilen lämnar dig på vägen eller annars orsakar dig gråa hår, ta det lugnt. Du får hjälp dygnet runt.

Motorcykelförsäkring

 • Försäkringen anpassar sig efter din körsäsong
  En försäkring med premiesättning enligt årstid, dvs. en fortlöpande försäkring lämpar sig för dig, om du tar ut motorcykeln från garaget tidigt på våren och kör långt in på hösten. En försäkring med avställningstid är det förmånligaste alternativet för dig, om du kör 6 månader eller mindre under året.
 • Rejäla bonusar på din motorcykelförsäkring
  Du får genast 80 % i startbonus på kaskoförsäkringen och Ifs trafikförsäkring har Finlands snabbast växande bonusar.
 • Praktisk månatlig fakturering
  Du kan betala dina fakturor i hela 12 poster utan extra kostnader.

Båtförsäkring

 • Inga knepiga stormbegränsningar
  Ifs båtförsäkring ger skydd också vid överraskande väderomslag. Vi ersätter skadorna oberoende av vindhastighet.
 • Full bonus till sjöss
  Du får genast fulla 60 % i bonus på båtens helkasko.
 • Finlands minsta självrisk
  Vid stöld, skadegörelse och brandskador är din självrisk endast 100 euro.

Försäkringar för andra fordon

 • Med If Fordonsförsäkring kan du också försäkra t.ex. din husvagn, släpvagn, moped eller terränghjuling.
Bilförsäkring
Motorcykelförsäkring
Båtförsäkring
Registrering av fordonet
Villkor och handledningar

Person-, paket- och husbilsförsäkring

Trafik- och kaskoförsäkring

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring, som i skadesituationer ersätter motpartens skador.

Alla registreringspliktiga fordon och övriga motorfordon som används i trafik ska ha en trafikförsäkring.

Försäkringsobjekt är det fordon med utrustning som anges i försäkringsbrevet.

Kaskoförsäkringen är en frivillig försäkring som kompletterar den obligatoriska trafikförsäkringen och som ersätter skador på ditt eget fordon. Kaskoförsäkringen består av olika skydd och du väljer själv försäkringsskyddets omfattning.

I Ifs kaskoförsäkring kan du välja mellan två alternativ: mer begränsade delkasko och omfattande helkasko.

Försäkringsalternativ
Vad omfattar bilförsäkringen?HelkaskoDelkaskoTrafikförsäkring
TrafikförsäkringXXX
If Apu 24/7XXX
Bärgning och resekostnaderXX
Stöld, skadegörelse eller brandXX
Ansvarsskada utomlands eller rättegångXX
Personskydd för förare och passagerareXX
KeldjursskyddXX
Kollision med djurXX
Kollision, avkörning eller naturfenomenX
ParkeringsskyddX
Valbara tilläggsskydd
GlasskyddXX
InlösningsskyddX
HyrbilstjänstX

Motorcykelförsäkring

Försäkringsalternativ
Vad omfattar motorcykelförsäkringen?HelkaskoDelkaskoTrafikförsäkring
TrafikförsäkringXXX
If Apu 24/7XXX
Bärgning (också vid tekniskt fel)XX
Stöld, skadegörelse eller brandXX
Ansvars- och rättsskyddXX
Kollision med djurXX
Kollision eller avkörning X
Valbara tilläggsskydd
ParkeringsskyddX
InlösningsskyddX
Hyrbilstjänst eller dagpenningX

Båtförsäkring

Försäkringsalternativ
Vad omfattar båtförsäkringen?HelkaskoDelkasko
If Apu – du får hjälp 24/7 ute på vattnetXX
AnsvarsskadaXX
Skada vid transport och förvaringXX
BrandskadaXX
Stöld eller skadegörelseXX
Finansieringsskydd (avgiftsfritt tilläggsskydd)X
Maskinskada (tilläggsskydd mot avgift)X
Förlisning eller läckageX
Skada till sjöss (t.ex. storm, vindby, grundstötning eller kollision)X

Registrering av fordonet

Byte av försäkringsbolag i en handvändning

Du kan enkelt flytta över en trafikförsäkring som du redan har till If. If sköter bytet av försäkringsbolag utan pappersexercis och besök på besiktningskontoret.

När du köper din försäkring i webbutiken, förmedlas uppgifterna om byte av försäkringsbolag utan avgift till fordonsregistret. Du behöver inte göra något annat än att skaffa försäkringen – If tar hand om resten.

Registrera bilen samtidigt som du köper försäkringen – webbutiken har öppet dygnet runt

Alltid när en bil eller något annat fordon byter ägare ska det registreras, oavsett om det är fråga om ett nytt eller begagnat fordon. För registreringen behöver fordonet ha en trafikförsäkring, men du kan köpa försäkring och sköta registreringen via If på webben med samma inloggning. Du sköter registreringen enklast och förmånligast på webben samtidigt som du köper försäkring.

Beräkna pris på fordonsförsäkringen

Räkna ut pris och köp försäkring Öppnas i nytt fönster