I vilken ålder kan ett barn börja använda banktjänster?

Det finns ingen minimi åldersgräns för ett bankkonto, Nordea Debit -kort eller bankkoder. Vårdnadshavarna bestämmer när det minderåriga barnet får börja använda banktjänster självständigt. Vårdnadshavarna ansvarar alltid för barnets användning av banktjänsterna.

Kortet som ansluts till barnets konto och nätbanksavtalet som ingås för hen är alltid avsedda för barnets privata bruk. Dessa tjänster kan öppnas om barnet har ett pass eller identitetskort.

Barnets konton och fonder kan också anslutas till vårdnadshavarnas nätbanker. Då kan vårdnadshavarna följa upp saldot och transaktionerna på kontona i sina egna nät- och mobilbanker.

När kan barnet börja använda digitala tjänster?

Vårdnadshavarna kan öppna mobila tjänster för barnet då de tycker att barnet är moget för det. Med en smarttelefon, appen Koder och mobilbanken kan barnet självständigt följa upp saldot på sitt konto och göra betalningar. Vårdnadshavarna beslutar vilka konton barnet kan se i sin nät- och mobilbank och vilka konton hen kan använda för betalningar.

Vårdnadshavaren kan lätt förvalta barnets konto i sin nät- och mobilbank och se till att barnet har tillgång till ett tillräckligt penningbelopp. Vårdnadshavarna bestämmer tillsammans om de kan göra betalningar från barnets konto i sina nät- och mobilbanker.

Vårdnadshavarna kan överföra små belopp till barnets kortkonto och barnet kan själv följa upp saldot på sitt konto i mobilbanken. Via appen Siirto kan barnet enkelt be om pengar från sina vårdnadshavare då hen till exempel handlar i en matbutik.

Det är bra att vårdnadshavarna beaktar att barnet också kan se bland annat eventuella fond- och aktieplaceringar som finns i barnets namn i sin nät- och mobilbank. Ett minderårigt barn kan dock inte självständigt ge sälj- eller köpuppdrag.

Så här loggar man in i tredje parters tjänster med e-identifiering (stark autentisering)

E-identifiering, alltså stark autentisering, är en del av nätbanksavtalet. Man använder e-identifiering då man loggar in i tredje parters tjänster med sina bankkoder, såsom Studieinfo eller MittKanta. 

Vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna tillsammans bedömer om det minderåriga barnet kan använda bankkoderna självständigt.  I regel behöver barn tidigast i ungefär 12 års ålder sköta ärenden i offentliga tjänster som kräver e-identifiering, dvs. stark autentisering.

E-identifiering kan beviljas ett minderårigt barn med vårdnadshavarens samtycke. Om barnet har två vårdnadshavare behövs samtycke av båda. E-identifieringen läggs alltid till på kontoret. Vi rekommenderar att barnet besöker kontoret tillsammans med sin vårdnadshavare. Om det är fråga om gemensam vårdnad ska den ena vårdnadshavaren ha en fullmakt av den andra vårdnadshavaren. Alternativt kan vårdnadshavarna ge sitt samtycke på förhand genom att kontakta Nordea Kundtjänst om det minderåriga barnet besöker kontoret ensamt.

För att börja använda e-identifiering måste man ha ett giltigt pass eller identitetskort.

Borde jag spara till barnet eller mig själv?

Sparande ger ekonomisk trygghet för framtiden och därför lönar det sig alltid att spara även en liten summa. Att spara till barn kan väcka många frågor och alla vårdnadshavare sparar på det sätt som bäst lämpar sig för dem.

Barnet börjar självständigt bestämma över medlen som finns på hens konton och i placeringsobjekt då hen fyller 18 år. Om föräldrarna, far- och morföräldrarna eller exempelvis faddrarna ger barnet pengar i gåva är det bra att de är medvetna om eventuella skattepåföljder.

Ett alternativ är att spara till sig själv och använda detta sparkapital för exempelvis barnets körkort eller utbytesår. Att betala för barnets levnadskostnader orsakar inga skattepåföljder.

Vi erbjuder många alternativ för att spara till barn och hjälper dig hitta den lämpligaste lösningen för just dig. Läs mer om sparande till barn.

Banktjänster för barn

Då ett minderårigt barn har dagliga banktjänster är det enkelt och tryggt att sköta hens penningärenden.

Läs mer om banktjänster för minderåriga

Spara till barn

Genom att regelbundet spara till och med små belopp ger du ditt barn en grundplåt för framtiden.

Läs mer om att spara till barn