Livförsäkring det vill säga dödsfallsskydd

En livförsäkring tryggar dina närståendes utkomst om du omkommer. Det är särskilt viktigt att teckna en livförsäkring om du har make eller barn. Som avgiftsfri tilläggsförmån får du 25 % högre ersättningsbelopp.

Läs mer om livförsäkring

Försäkring vid allvarlig sjukdom

Trygga din utkomst då livet förändras och det är dags att fokusera på att återhämta dig. Försäkringen ersätter åtta olika sjukdomar eller vårdåtgärder. Du kan använda engångsersättningen som du vill till sådant som är viktigt för dig.

Läs mer om försäkring vid allvarlig sjukdom

Försäkring vid permanent arbetsoförmåga

Hjälper dig ekonomiskt om du blir permanent arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Arbetsoförmåga kan leda till att din inkomstnivå sjunker permanent till mindre än hälften av den tidigare nivån.

Läs mer om försäkring vid permanent arbetsoförmåga

Försäkring vid arbetslöshet och sjukledighet

Om du blir arbetslös eller tillfälligt arbetsoförmögen kan förlust av inkomster märkbart påverka din förmåga att återbetala lån. Försäkringen vid arbetslöshet och sjukledighet ansluts till ett lån och underlättar en svår situation.

Läs mer om försäkringen

Försäkring vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall

Trygga din utkomst vid permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall och dina närståendes utkomst vid dödsfall till följd av olycksfall. Försäkringen som ger grundläggande skydd kräver ingen hälsoutredning. Vi rekommenderar den här försäkringen om livförsäkringen och skyddet vid permanent arbetsoförmåga inte kan beviljas på grund av ditt hälsotillstånd.

Läs mer om försäkringen

Kunderfarenheter och tankar kring personförsäkringar

Vad behöver man personförsäkringar till? En hurdan försäkring skulle jag behöva? Vi har alla individuella försäkringsbehov som beror bland annat på familje- och livssituationen. I våra artiklar ger kunder och experter nyttig information om varför personer i olika livssituationer har försäkrat sig eller sina närstående och vilken nytta de haft av försäkringarna.

Ta del av kundupplevelserna och artiklarna

Hemförsäkring

If Hemförsäkring kommer till din hjälp vid överraskningar i vardagen hemma och på stugan.

Läs mer om Hemförsäkring

Reseförsäkring

If Reseförsäkring erbjuder förmånligt och flexibelt skydd när du byter omgivning och upplever nya situationer.

Läs mer om Reseförsäkring