Försäkringar

Visste du att du utöver banktjänster också får omfattande försäkringsskydd för dig, dina närstående och din egendom i Nordea? Läs mer om personförsäkringen Nordea MyLife och If Skadeförsäkringar.

Försäkring vid allvarlig sjukdom

Trygga din utkomst då livet förändras och det är dags att fokusera på att återhämta dig. Försäkringen ersätter åtta olika sjukdomar eller vårdåtgärder. Du kan använda engångsersättningen som du vill till sådant som är viktigt för dig.

Läs mer om försäkring vid allvarlig sjukdom

Livförsäkring det vill säga dödsfallsskydd

En livförsäkring tryggar dina närståendes utkomst om du omkommer. Det är särskilt viktigt att teckna en livförsäkring om du har make eller barn. Ersättningen kan hjälpa att återbetala lån, betala vardagliga utgifter eller arvsskatten. Som avgiftsfri tilläggsförmån får du nu 25 % högre ersättningsbelopp!

Läs mer om livförsäkring

Försäkring vid permanent arbetsoförmåga

Hjälper dig ekonomiskt om du blir permanent arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Arbetsoförmåga kan leda till att din inkomstnivå sjunker permanent till mindre än hälften av den tidigare nivån.

Läs mer om försäkring vid permanent arbetsoförmåga

Försäkring vid arbetslöshet och sjukledighet

Om du blir arbetslös eller tillfälligt arbetsoförmögen kan förlust av inkomster märkbart påverka din förmåga att återbetala lån. Försäkringen vid arbetslöshet och sjukledighet ansluts till ett lån och underlättar en svår situation.

Läs mer om försäkring vid arbetslöshet och sjukledighet

Fordonsförsäkring

If Fordonsförsäkring ger omfattande skydd för ditt fordon. Du får tillgång till snabb och smidig ersättningstjänst vid inträffad skada.

Läs mer om Fordonsförsäkring

Hemförsäkring

If Hemförsäkring kommer till din hjälp vid överraskningar i vardagen hemma och på stugan.

Läs mer om Hemförsäkring

Uthyrningsförsäkring

Utöver en pålitlig hyresgäst är en uthyrningsförsäkring det bästa skyddet för din placeringsbostad.

Läs mer om uthyrningsförsäkring

Försäkringar för barn

Barnförsäkringen tryggar snabb och högklassig vård av ditt barn i alla situationer.

Läs mer om Försäkringar för barn

Båtförsäkring

If Båtförsäkring erbjuder ett unikt skydd för såväl motor- som segelbåtar och sinnesfrid för båtförarna. Året runt.

Läs mer om Båtförsäkring

Reseförsäkring

If Reseförsäkring erbjuder förmånligt och flexibelt skydd när du byter omgivning och upplever nya situationer.

Läs mer om Reseförsäkring

Ungdomsförsäkringen If You

Ungdomsförsäkringen If You är ett omfattande försäkringspaket för kunder i 18–28 års ålder.

Läs mer om ungdomsförsäkringen If You

Skogsförsäkring

If Skogsförsäkring skyddar din ekonomi- och tomtskog i händelse av plötsliga och oförutsedda skador.

Läs mer om Skogsförsäkring