Hästförsäkring

Trygga din ridhäst med en omfattande hästförsäkring. If Hästförsäkring ersätter vårdkostnader och omfattar dödsfall på grund av olycksfall eller sjukdom.

  • Med en hästförsäkring kan du försäkra en tävlings- eller hobbyhäst, en ponny, ett föl eller en avelshäst.
  • Välj en försäkring som omfattar det du behöver – ett omfattande skydd ersätter till exempel dyra vårdkostnader.