Varför lönar det sig att försäkra sitt djur?

 • Du kan skräddarsy djurets försäkring enligt dina behov genom att justera försäkringsbeloppen och skydden.
 • Den enkla självrisken garanterar att du får ersättning också för mindre veterinärkostnader. I katt- och hundförsäkringen är självrisken 35 % och i hästförsäkringen 25 % av kostnaderna.
 • Mobilveterinären ger råd i hälsofrågor via videosamtal. I Ifs djurförsäkring ingår tre gratisbesök hos mobilveterinär.
 • Direktersättningstjänst hos samarbetskliniker på över 30 orter – underlättar dina besök hos veterinären, eftersom du får ersättningsbeslutet direkt på djurkliniken.
 • Snabb och okomplicerad skadehantering. Hela 90 % av skadeanmälningarna som gäller djurförsäkringar handläggs inom ett dygn och du får ersättningen snabbt och smidigt på ditt konto!
Hundförsäkring
Kattförsäkring
Hästförsäkring
Försäkringens giltighet
Villkor och handledningar

Mer om hundförsäkringen

Du kan försäkra din fyrfota vän från sex veckor gammal valp upp till sju års ålder, om du så har en rashund eller en blandrashund. Som mest omfattande ersätter försäkringen kostnader för veterinärvård samt förlust av hunden om den försvunnit, blivit stulen eller dött.  

Du kan välja om du vill få ersättning för veterinärkostnader och undersökningar som ordinerats av veterinär för sammanlagt högst 1 000 euro, 2 000 euro eller 3 000 euro per försäkringsperiod.

Försäkringsalternativ
Vad ersätter hundförsäkringen?Veterinärkostnader och livskyddVeterinärkostnaderLivskydd

Veterinärundersökningar, vård och läkemedel

XX

Röntgenundersökning, magnetröntgen och ultraljudsundersökning

XX

Mobilveterinärtjänst

XX

Om hunden dör

XX
Om hunden försvinner eller stjälsXX
Försäkringens tilläggsskydd:

Rehabiliteringsskydd (tilläggsskydd för veterinärkostnader) – Vi ersätter rehabiliterande behandlingar, såsom fysioterapi, akupunktur och kiropraktik, som ordinerats av veterinär i samband med vården av en sjukdom eller skada. 

Rehabiliterande behandlingar ersätts upp till högst 300 euro per försäkringsperiod (ett år). 

Ansvarsskydd – Vi ersätter skador som hunden orsakat utomstående personer som inte hör till ägarens hushåll och deras egendom upp till 85 000 euro.

Självrisken är 150 euro per skadefall.

Mer om kattförsäkringen

Med försäkringen skyddar du din katt om den blir sjuk eller skadar sig och säkerställer att katten alltid får god vård. 

Du kan försäkra din katt, förutsatt att den är frisk och minst sex veckor eller högst sju år gammal. Du väljer själv om du vill att försäkringen ersätter kostnader för veterinärvård, kattens dödsfall eller båda.

Du kan välja om du vill få ersättning för veterinärkostnader och undersökningar som ordinerats av veterinär för sammanlagt högst 1 000 euro, 2 000 euro eller 3 000 euro per försäkringsperiod.

Försäkringsalternativ
Vad ersätter kattförsäkringen?Veterinärkostnader Veterinärkostnader och livskydd
Livskydd
Veterinärundersökningar, vård och läkemedelXX
Röntgenundersökning, magnetröntgen och ultraljudsundersökningXX
MobilveterinärtjänstXX
Om katten dörXX
Om katten försvinner eller stjälsXX

Mer om hästförsäkringen

Du kan försäkra din häst hos If från det att hästen är tio dagar gammal upp till fyllda 16 år.

Du kan välja försäkringens omfattning för din häst mellan två alternativ: Veterinärkostnader på standardnivå eller Omfattande veterinärkostnader. Båda alternativen kan utvidgas med tilläggsskydd. Livskydd kan också köpas separat. 

Försäkringsalternativ
Vad ersätter hästförsäkringen?Omfattande StandardLivskydd
Veterinärkostnader i stor utsträckning som täcker de flesta sjukdomar och olycksfall, allt från luftvägsinflammation till hudproblem. Dessutom ersätts läkemedel och förbandsmaterial som ordinerats av veterinär samt nödvändiga laboratorie- och ultraljudsundersökningar samt röntgenundersökning och magnetröntgena. 
X
Mobilveterinärtjänst. Du får tre kostnadsfria besök år 2021.X
Veterinärkostnader vid vissa sjukdomar samt läkemedel och förbandsmaterial som ordinerats för vård av dem, nödvändiga laboratorie- och ultraljudsundersökningar samt röntgenundersökning och magnetröntgen.XX
Upp till högst 2 000, 4 000 eller 6 000 euro per försäkringsperiod. Du väljer själv summan.
XX
Du får ersättning, om din häst dör till följd av olycksfall eller sjukdom.
X
Du får ersättning vid nödvändig avlivning av hästen.X
Du får ersättning, om din häst försvinner eller blir stulen i Finland.X
Du kan utvidga skyddet för din häst

Livskydd i händelse av förlust av hästen. Vi ersätter högst hästens värde vid tidpunkten för skadan utan självrisk.

Foster- och fölskydd – Skyddet ersätter fölets vårdkostnader upp till en månads ålder. I skyddet ingår också ersättning i händelse av att foster eller föl går förlorat. 

 • Du får ersättning för kastning av foster.
 • Du får ersättning för ett dödfött föl.
 • Du får ersättning för fölets veterinärkostnader.
 • Du får ersättning om fölet dör.
.

Djurförsäkringens giltighet

Försäkringarna gäller i Finland samt tillfälligt i Norden, överallt inom EU och i Schweiz. Med tillfälligt avses högst ett år. Om försäkringstagaren känner till att djuret kommer att vara borta från Finland i över ett år, är djuret försäkrat endast tre månader räknat från den dag som det flyttats.

Hund

 • Veterinärkostnadsskyddet, Rehabiliteringsskyddet och Ansvarsskyddet gäller under djurets hela livstid. 
 • Livskyddet upphör när djuret fyller 10 år. 

Katt

Veterinärkostnadsskyddet gäller under djurets hela livstid.

Livskyddet upphör när djuret fyller 10 år.

Häst

Veterinärkostnader på standardnivå och Omfattande veterinärkostnader samt Livskyddet upphör när hästen fyller 22 år. 

 • Ansvarsskyddet gäller under hästens hela livstid

  

Beräkna pris på djurförsäkringen

Kolla och ringa Öppnas i nytt fönster