En livförsäkring ger dina närstående ekonomiskt skydd

 • En livförsäkring tryggar dina närståendes utkomst om du omkommer. Det är särskilt viktigt att teckna en livförsäkring om du har make eller barn.
 • Tilläggsförmån för alla livförsäkringskunder. Du får avgiftsfritt 25 % högre ersättningsbelopp för dödsfallsskydd.
 • Ersättningen betalas ut som en engångsersättning till den förmånstagare som du har fastställt. Försäkringsersättningen kan exempelvis hjälpa att betala dagliga utgifter, återbetala lån eller organisera livet på nytt.
 • Det är enkelt att teckna en försäkring. Du kan teckna försäkringen på nätet med dina bankkoder eller mobilcertifikat. Du behöver inte vara kund hos Nordea för att teckna en försäkring.
 • Du kan fritt välja ersättningsbeloppet. Då försäkringen tecknas på nätet kan ersättningsbeloppet vara 10 000–500 000 euro.
 • Du kan ansöka om försäkringen om du är 18–63 år gammal och bor i Finland. Livförsäkringen gäller fram till 80 års ålder.

Agera nu och dra nytta av förmåner för försäkringskunder

 • Som Nordeakund får du rabatt på försäkringar. Som bolånekund får du 15 % rabatt på en ny MyLife-försäkring. Om du är Premium- eller Private Banking-kund får du 20 % rabatt.
 • Du får automatiskt 25 % högre ersättningsbelopp för livförsäkringen. Tilläggsförmånen fastställs årligen.
 • Dessutom kan du höja ersättningsbeloppet med 15–25 % genom att motionera aktivt. Med vår unika välmåendeförmån kan du alltså få upp till 50 % högre försäkringsskydd.

Höjningen av ersättningssumman kan vara totalt högst 100 000 euro med hänsyn till alla tilläggsförmåner.

Nordea MyLife – testvinnare enligt tidningen Kuluttaja

Kuluttaja testivoitto

Nordea MyLife blev testvinnare i tidningen Kuluttajas jämförelse av låneskyddsförsäkringar i september 2022. I testet jämfördes villkoren och priserna för låneskyddsförsäkringar som bankerna tillhandahåller. Begränsade och omfattande försäkringar jämfördes i två olika kategorier – Nordea MyLife vann båda kategorierna och fick beröm för förmånliga priser och flexibla villkor.

Läs mer i tidningen KuluttajaÖppnas i nytt fönster (innehållet finns endast på finska, en del av innehållet är avgiftsbelagt)

Du kan skräddarsy personförsäkringen Nordea MyLife efter dina behov. Du kan teckna MyLife som en låneskyddsförsäkring eller utan koppling till lån.

Vad kostar livförsäkringen?

Priset på försäkringen är individuellt och beror på din ålder och beloppet av försäkringsskyddet. Prova kalkylatorn för att se en rekommendation om och priset på en försäkring som passar dig. Att beräkna priset binder dig inte till att teckna försäkringen.

Du ser eventuella rabatter som du får som Nordeakund och andra förmåner då du fortsätter från kalkylatorn till försäkringsansökan.

Livförsäkringsersättning
Hur mycket kostar en livförsäkring?
Livförsäkringen hjälper till att betala arvskatt
Parskydd eller försäkring för en person
Livförsäkring som anslutits till ett lån
Gratis tilläggsförmån i din försäkring
Beskattning av livförsäkring
Livförsäkring för företagare
Försäkringsgivare och produktmaterial

Vad ersätter försäkringen och när utbetalas ersättningen?

 • Livförsäkringsersättningen betalas ut som en engångsersättning till den förmånstagare som du fastställt om du dör till följd av sjukdom eller olycksfall. I princip kan du välja vem som helst som ersättningsmottagare, då mottagaren inte behöver vara en anhörig. 
 • Upp till 90 % av ersättningarna betalas ut inom fem dagar från att vi tagit emot ansökan och de nödvändiga bilagorna.
 • Om livförsäkringen har anslutits till ett lån används försäkringsersättningen i första hand till att återbetala lånet. Om lånebeloppet är mindre än livförsäkringsersättningen betalas den återstående delen av försäkringsersättningen till förmånstagaren som fastställts i försäkringen.

Tilläggsförmåner för livförsäkring – upp till 50 % högre ersättningsbelopp

 • I MyLife-personförsäkringar ingår automatiskt en höjning på 25 % av ersättningsbeloppet för dödsfallsskyddet. Till exempel en ersättning på 100 000 euro höjs till 125 000 euro.
 • När du aktiverar den avgiftsfria välmåendeförmånen i din försäkring kan du höja ditt försäkringsskydd med ytterligare 15–25 % genom att röra på dig aktivt. 

Du kan alltså helt avgiftsfritt få upp till 50 % högre livförsäkringsskydd. 

Exempel på en livförsäkring på 100 000 euro med välmåendeförmånen för Aktiv motionär:

Ersättningssumma som valts till livförsäkringen100 000 euro
Automatisk höjning på 25 % av försäkringsskyddet+ 25 000 euro
Välmåendeförmån, aktiv motionär: Höjning på 25 % av försäkringsskyddet+ 25 000 euro
Ersättning om ett försäkringsfall inträffar, totalt150 000 euro

I tabellen ovan har vi som exempel använt den högsta nivån, dvs. aktiv motionär, för välmåendeförmånen som höjer försäkringsskyddet med 25 %. I välmåendeförmånen kan höjningen av ersättningssumman variera mellan 0 %, 15 % och 25 % under försäkringens giltighetstid beroende på din aktivitet. 

När man räknar ihop tilläggsförmånerna som betalas med stöd av dödsfallsskyddet och välmåendeförmånen kan ersättningssumman höjas med högst 100 000 euro.

Hur mycket kostar en livförsäkring?

Livförsäkringens pris är individuellt och beror på din ålder och ersättningsbeloppet som du valt.

Kundförmåner i försäkringarna

 • Som bolånekund hos Nordea får du 15 % rabatt på en ny MyLife-försäkring. 
 • Om du är Premium- eller Private Banking-kund får du 20 % rabatt.

Du ser rabatten i försäkringskalkylatorn efter att du identifierat dig.

Livförsäkringen kan hjälpa närstående att betala arvsskatt

Arvsskatt kan förfalla till betalning även om själva dödsboet ännu inte har skiftats. Situationen kan vara svår om dödsboets tillgångar huvudsakligen är fast egendom och det inte finns till exempel sparkapital för att betala arvsskatten. 

En av fördelarna med en livförsäkring är att försäkringsersättningen snabbt betalas ut till den förmånstagare som anges i förmånstagarförordnandet. Med hjälp av ersättningen går det att betala arvsskatten så att man inte behöver sälja till exempel en lägenhet, sommarstuga eller bil som man önskar behålla eller om det inte är fördelaktigt att sälja på grund av en ogynnsam marknadssituation.

Att teckna försäkring tillsammans med partner

Livförsäkringen Nordea MyLife är alltid personlig. Om du vill teckna livförsäkringsskydd med din partner måste ni båda lämna in en egen försäkringsansökan.

Det som är bra med en personlig livförsäkring är att den andra personens försäkring fortfarande är i kraft vid ett eventuellt dödsfall. Även när ett parförhållande slutar kan det vara praktiskt att båda parterna har egna försäkringar.

Då livssituationer förändras är det klokt att uppdatera livförsäkringens förmånstagarförordnande för den nya livssituationen. 

Lönar det sig att ansluta en livförsäkring till ett lån?

Du kan teckna och ansluta livförsäkringen Nordea MyLife till ett lån. Det innebär att livförsäkringsersättningen pantsätts för lånet, varvid ersättningen vid ett försäkringsfall i första hand används för att återbetala lånet.

Välj försäkringen Nordea MyLife som vann tidningen Kuluttajas jämförelse av låneskydd!  I september 2022 jämförde Kuluttaja villkoren och priserna för låneskyddsförsäkringar som bankerna tillhandahåller. Begränsade och omfattande försäkringar jämfördes i två olika kategorier – Nordea MyLife vann båda kategorierna och fick beröm för förmånliga priser och flexibla villkor.

Vad är fördelen med att ansluta livförsäkringen till ett lån?

 • Livförsäkringsersättningen minskar på lånebeloppet eller så kan hela lånet återbetalas beroende på det valda ersättningsbeloppet. Detta kan göra ekonomin för dina närstående mycket lättare i en svår situation, samt göra det möjligt för familjen att behålla sitt hem.
 • Då livförsäkringen har pantsatts för ett lån är den försäkringsersättning som används för att återbetala lånet skattefri.
 • Om livförsäkringsersättningen är större än det återstående lånebeloppet betalas den återstående delen av försäkringsersättningen till den förmånstagare du väljer. Om förmånstagaren är en nära anhörig beskattas försäkringsersättningen i samband med arvsbeskattningen.
 • Då försäkringspremierna till en livförsäkring som pantsatts för ett lån betalas behändigt i samband med låneamorteringarna får man inga separata fakturor över dem.
 • Det är möjligt att ansluta en livförsäkring till ett befintligt eller ett nytt bostadslån. 

Blev du intresserad av att ansluta livförsäkringen till ditt bostadslån?

Lämna en intresseanmälan så ringer vi dig. Det går inte att ansluta en livförsäkring som tecknats på nätet till ett bostadslån.

Läs mer

Läs artikeln Skydda din ekonomi och återbetalningen av lånet

Höj ditt försäkringsskydd med 15–25 % genom att motionera

Nordeas personförsäkring är den enda försäkringen i Finland som belönar dig för motion – du rör på dig och vi belönar dig med bättre försäkringsskydd.

 • En halvtimme aktiv motion per dag höjer försäkringsskyddet med 15 %. 
 • En timme aktiv motion per dag höjer ditt försäkringsskydd med 25 %.

Den avgiftsfria förmånen ingår i försäkringen MyLife. Läs mer om välmåendeförmånen.

Beskattning av livförsäkring

 • Den livförsäkringsersättning som betalas till nära anhöriga beskattas i samband med arvsbeskattningen. Den livförsäkringsersättning som betalas till andra än nära anhöriga är i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst.
 • Om livförsäkringen har pantsatts för ett lån är den andel av försäkringsersättningen som används för att återbetala lånet skattefri för förmånstagaren.

Skatteuppgifterna enligt läget 1.1.2022. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Livförsäkring för företagare

Livförsäkring är viktig också för företagare med tanke på hur man kan hantera och skydda sig mot risker. Med livförsäkringen tryggar du din familjs utkomst och ser till att ditt företags verksamhet kan fortsätta om du dör till följd av sjukdom eller olycksfall. 

 • Som företagare med firma kan du enkelt teckna en livförsäkring på nätet genom att använda Nordeas nätbankskoder för privatkunder. Vår försäkringskalkylator ger dig en rekommendation om försäkringsskydd som passar dina behov. 
 • Om din bolagsform är annan än firma ta del av MyLife-försäkring för företag och lämna oss en intresseanmälan.

Försäkringsgivare för MyLife-försäkringen och produktmaterial

Livförsäkringen, dvs. dödsfallsskyddet beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab (FO-nummer 0927072-8) antingen via ombudet Nordea Bank Abp eller genom en egen försäljningskanal. 

De specifika grunderna för försäkringsersättningar och ersättningsbegränsningarna för skydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Nordea Livförsäkring Finland Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

Villkor och produktbeskrivning

Välmåendeförmånen Nordea MyLife

 Appen Nordea MyLife har utvecklats i samarbete med Benify Ab. 

Försäkringsskydd som passar just dig

Räkna ut priset och teckna en försäkring

Livförsäkring - FAQ