Familie i sofa

Livförsäkring - teckna en livförsäkring redan i dag

En livförsäkring tryggar dina närståendes välmående ifall du omkommer. Därför är det särskilt viktigt att teckna en livförsäkring om du har make, barn eller ett lån tillsammans med en annan person.

En livförsäkring ger dina närstående ekonomiskt skydd

Det kommer ofta som en överraskning hur ekonomin försvagas då en närstående dör. Engångsersättningen hjälper dina käraste att klara sig över det värsta ekonomiskt.

Varför livförsäkring?

 • En livförsäkring tryggar dina närståendes utkomst om du omkommer. Det är särskilt viktigt att teckna en livförsäkring om du har make eller barn.
 • Försäkringsersättningen kan exempelvis hjälpa att betala dagliga utgifter, återbetala lån eller organisera livet på nytt.
 • Ersättningen kan också hjälpa vid betalning av arvsskatt. Då är det möjligt att undvika situationer där man är tvungen att realisera egendom förhastat eller vid en ofördelaktig tidpunkt.
 • Ersättningen betalas ut som en engångsersättning till den förmånstagare som du har fastställt. Vi betalar ut 90 procent av försäkringsersättningarna inom fem dagar från att vi fått ersättningsansökan och bilagorna. 
 • Livförsäkringen inverkar inte på de lagstadgade ersättningarna till anhöriga.
 • Du kan fritt välja ersättningsbeloppet. Då försäkringen tecknas på nätet kan ersättningsbeloppet vara 10 000–500 000 euro.
 • Du kan höja ersättningsbeloppet med 15–25 % genom att motionera. En unik förmån endast hos Nordea!

Färre framtida bekymmer med en livförsäkring

 • 10 000 finländare i arbetsför ålder dör årligen på grund av sjukdom eller olycksfall.
 • Endast en tredjedel av finländare har förberett sig genom att teckna en livförsäkring. 
 • Av de som tecknat en personförsäkring är 87 % nöjda med sitt beslut och lättade över att ha fått det undanstökat.

Källa: Försäkringsundersökning 2020/Finanssiala ry

Livförsäkringsersättning

Vad ersätter försäkringen och när utbetalas ersättningen?

 • Livförsäkringsersättningen betalas ut som en engångsersättning till den förmånstagare som du fastställt om du dör till följd av sjukdom eller olycksfall. I princip kan du välja vem som helst som ersättningsmottagare, då mottagaren inte behöver vara en anhörig. 
 • Upp till 90 % av ersättningarna betalas ut inom fem dagar från att vi tagit emot ansökan och de nödvändiga bilagorna.
 • Den försäkringsersättning som betalas till nära anhöriga vid dödsfall beskattas i samband med arvsbeskattningen. Det dödsfallsbelopp som betalas till andra än nära anhöriga är i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst.
 • Om livförsäkringen har pantsatts för ett lån är den andel av försäkringsersättningen som används för att återbetala lånet skattefri.
Hur mycket kostar en livförsäkring?
Gratis tilläggsförmån i din försäkring
Villkor och produktmaterial

Vad ersätter försäkringen och när utbetalas ersättningen?

 • Livförsäkringsersättningen betalas ut som en engångsersättning till den förmånstagare som du fastställt om du dör till följd av sjukdom eller olycksfall. I princip kan du välja vem som helst som ersättningsmottagare, då mottagaren inte behöver vara en anhörig. 
 • Upp till 90 % av ersättningarna betalas ut inom fem dagar från att vi tagit emot ansökan och de nödvändiga bilagorna.
 • Den försäkringsersättning som betalas till nära anhöriga vid dödsfall beskattas i samband med arvsbeskattningen. Det dödsfallsbelopp som betalas till andra än nära anhöriga är i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst.
 • Om livförsäkringen har pantsatts för ett lån är den andel av försäkringsersättningen som används för att återbetala lånet skattefri.

Vad kostar en livförsäkring?

Livförsäkringens pris är individuellt och beror på din ålder och ersättningsbeloppet som du valt.

Kolla vår rekommendation om en försäkring som passar dig och räkna ut priset med vår försäkringskalktoylarÖppnas i nytt fönster.  

Kundförmåner i försäkringarna

Som Premiumkund eller Private Banking-kund hos Nordea får du en fortlöpande rabatt på 20 % på försäkringens normalpris. Du ser rabatten i försäkringskalkylatorn efter att du identifierat dig.

Höj ditt försäkringsskydd med 15–25 % genom att motionera

Nordeas personförsäkring är den enda försäkringen i Finland som belönar dig för motion – du rör på dig och vi belönar dig med bättre försäkringsskydd.

 • En halvtimme aktiv motion per dag höjer försäkringsskyddet med 15 %. 
 • En timme aktiv motion per dag höjer ditt försäkringsskydd med 25 %.

Den avgiftsfria förmånen ingår i försäkringen MyLife. Läs mer om välmåendeförmånenÖppnas i nytt fönster.

Villkor och produktmaterial för försäkringen Nordea MyLife

Ytterligare information om försäkringsskydd

Välmåendeförmånen Nordea MyLife

Villkor för välmåendeförmånen Nordea MyLife (pdf, 236 KB)Öppnas i nytt fönster

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Priset på personförsäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.  

Försäkringsskydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom och permanent arbetsoförmåga beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8).  Livförsäkringen, dvs. dödsfallsskyddet tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, (FO-nummer 0927072-8). Välmåendeförmånen som kan anslutas till Nordea MyLife-försäkringen tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab eller Nordea Försäkring Finland Ab. Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab säljer Nordea MyLife-försäkringar via sitt ombud Nordea Bank Abp. De specifika grunderna för försäkringsersättningarna och ersättningsbegränsningarna för de olika försäkringsskydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Nordea Livförsäkring Finland Ab:s och Nordea Försäkring Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen, www.finanssivalvonta.fi. Skatteuppgifterna enligt läget 15.6.2020. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Appen Nordea MyLife har utvecklats i samarbete med Benify Ab.