”Jag hade inte tänkt på döden och dess konsekvenser för familjen”

Tillsammans med sin make Ilari Munck ville Malin Lindfors försäkra sig om att vardagen inte förändras radikalt även om en kris skulle uppstå.

För nio år sedan for Malin Lindfors till sin väns valborgsfest, och istället för att gå hem med struvor och mjöd i magen fick hon med sig något helt annat.

Nu sitter Malin i soffan i sitt trähus i Helsingfors. Ilari Munck, som Malin träffade på valborgsfesten, lagar nu mat i köket och talar med parets 6-åriga son Emil om dagisdagen. Solen tittar fram i den lilla trädgården bakom fönstret.

– Att trygga mitt hem i alla situationer är det absolut viktigaste för mig. Man vet aldrig vad som kan hända, säger Malin.

Efter valborgsfesten bytte Malin och Ilari telefonnummer, då det kändes lätt och naturligt att vara ihop men en likasinnad person. När Emil föddes ett par år senare tog Ilari upp något som många finländska par ofta glömmer – tänk om något skulle hända till någondera av dem.

– Jag hade inte tänkt på döden och dess konsekvenser för familjen. Det var genast klart för mig att jag ville säkerställa att vår son skulle kunna ha samma ekonomiska förutsättningar som hittills även om den ena av oss dog.

Alltför få finländare har livförsäkring

Statistiken tyder på att rätt få finländare har förberett sig ekonomiskt för döden. Enligt en undersökning som Näringslivets forskningsinstitut Etla publicerade 2022 har endast ungefär var tionde finländare en risklivförsäkring. Med andra ord finns det ett ”livförsäkringsunderskott” då de flesta familjer i Finland inte har risklivförsäkringar som skulle kompensera tillräckligt för ekonomiska förluster som uppstår när en vårdnadshavare dör.

– Vi pratar nog inte om döden med mina vänner, säger Malin fundersamt.

Man vill varken tänka på eller tala om döden. Men till exempel coronapandemin fick finländarna att inse hur bräcklig familjens ekonomiska situation kan vara exempelvis om en vårdnadshavare plötsligt dör. Under det första coronaåret 2020 tecknades hela 20 procent fler frivilliga livförsäkringar än under de föregående åren, och även försäkringsbeloppen ökade.

I synnerhet om familjen har barn eller lån är det viktigt att tänka på det ekonomiska vid eventuella kriser. Malin och Ilari har berättat för sina vänner att de har livförsäkringar och påmint dem om hur viktigt det är att teckna sådana.

– Många säger att man absolut borde ta hand om det. Men sedan är det lätt att bara glömma det, säger Malin.

Förutom livförsäkringen betonar Malin att det också är viktigt att göra upp testamenten och intressebevakningsfullmakter. Det här är inte bara någonting för seniorer, utan det är viktigt för alla. Med en expert kan man i lugn och ro gå igenom olika scenarier om vad som kan hända i livet och vad man ska göra då. Det ger både sinnesfrid och trygghet. Det är smart att göra upp en detaljerad lista över tillgångar och skulder. Då Malin och Ilari är sambor granskades ansvarsfrågorna mycket noggrant.

– I synnerhet när vi har ett gemensamt barn är det bra att förstå sambornas roller och ansvar om den ena dör, tillägger Ilari.

Familjepensionerna och rättigheterna för efterlevande sambor reformerades och förbättrades år 2022. Den efterlevande sambon saknar fortfarande rätt till efterlevandepension till exempel om samborna inte har minderåriga barn när den ena sambon dör. I äktenskapet är änkans ställning säkrare. Detta kommer som en överraskning för många.

Perhe Munck lautapeli 2

Emils födelse fick Malin Lindfors och Ilari Munck att fundera på livförsäkring. På samma gång var det också motiverat att göra upp testamenten och intressebevakningsfullmakter. Bild: Panu Pälviä

Skulle försäljning av bostaden vara ett alternativ i en svår situation?

I Finland dör årligen cirka 7 500 personer i arbetsför ålder, och de flesta har tyvärr inte förberett sig för makens död. Finländarna tror vanligtvis att om något händer går det alltid att sälja bostaden eller stugan.

– Ingen vill ändå sälja sitt hem i en tråkig situation. Dessutom kan priset på bostaden vara något annat än vad man hade trott på förhand, säger Ilari Munck.

Turbulensen på bostadsmarknaden under den senaste tiden har visat att det kanske inte går att sälja bostaden över en natt och precis när du vill göra det. Även detta ökar stressen i en redan svår situation.

– Om Ilari dog skulle det vara viktigt för mig att inte genast behöva tänka på bostadslånet. Jag vill att vardagen skulle fortsätta så vanligt som möjligt, säger Malin Lindfors.

Förutom stor sorg kan familjens ekonomi kollapsa om en av vårdnadshavarna dör och intäkterna minskar drastiskt.

Många människor tror att den sociala tryggheten ger tillräckligt skydd vid en tråkig situation, men skyddet är tyvärr bara en minimikompensation. I Finland täcker familjepensioner som ger skydd mot dödsfall vanligtvis bara en del av de ekonomiska förluster som dödsfallet orsakar. Om en familj vill behålla samma bostad och levnadsstandard efter att en av vårdnadshavarna har dött, är det klokt att komplettera dödsfallsskyddet med en frivillig livförsäkring.

– Även om jag var tvungen att sälja bostaden förr eller senare skulle jag ändå vilja bo kvar i samma bostadsområde. Vi har många vänner och bekanta här, och det gäller i synnerhet Emil. När hans skola börjar blir det säkert ännu mer uppenbart, säger Malin och tittar på sin sexåriga son.

– Lyckligtvis vet jag att Ilari tar hand om Emil om något skulle hända mig.

Malin ja Emil pystykuva

Då jag inte behöver fundera på livförsäkringen, kan jag fokusera på att leva i nuet, säger Malin Lindfors. Bild: Panu Pälviä

Tack vare livförsäkringen kan vardagen fortsätta så oförändrad som möjligt

Livförsäkringen skyddar också mot sociala risker som orsakas om den ena vårdnadshavaren dör. Om levnadsstandarden sjunker kan den efterlevande familjen vara tvungen att flytta, hitta en ny skola eller ett nytt daghem, anpassa sig till en helt ny boendemiljö, skära ned på hobbyer och minska på utgifterna. Allt det här kan kännas påfrestande i en redan svår situation.

– Om läget blir riktigt svårt är jag redo att sälja bilen. Men jag skulle ändå vilja fortsätta med fotboll och pilates, fundera Malin.

– Jag gillar också att gå på olika kulturella aktiviteter, såsom festivaler, museer och konserter. Dessutom tycker jag om restaurangmiddagar och resor till Lappland med vänner. Det är sådant som ger glädje i vardagen, berättar Malin.

I nuläget är Munck och Lindfors nöjda med att de kan fokusera på nuet, hemmet och vardagen.

– Jag brukar inte oroa mig i förväg. Men livförsäkringen är ett viktigt skydd, så att man inte behöver tänka på det nu, säger Malin.

– På månadsnivå kostar livförsäkringen bara några tior, alltså ungefär lika mycket som min fotbollshobby.

Det är redan sent på eftermiddagen och det vankas middag i köket. Under Malins fotbollsträning på kvällen stannar Ilari hemma med Emil.

– Nu har vi sett till att vår familj kan klara sig ekonomiskt i en svår situation, säger Ilari.

Nu får du -50 % på livförsäkringen för ett halvt år

  • Du får rabatt på en ny livförsäkring för ett halvt år. Kampanjen pågår fram till 17.6.2024.
  • Nordeas kundförmåner gäller även under kampanjperioden. Som bolånekund får du en rabatt på 15 % och som Premium- eller Private Banking-kund en fortlöpande rabatt på 20 %.
  • Att teckna försäkring förutsätter inte ett kundförhållande med Nordea Bank.

Teckna en livförsäkring för att trygga ekonomin för dina kära

  • Med en livförsäkring tryggar du dina närståendes utkomst om du dör. Det är särskilt viktigt att ha en livförsäkring om du har make eller barn.
  • Som avgiftsfri tilläggsförmån får du nu 25 % högre livförsäkringsersättning.
  • Du kan ansöka om livförsäkring om du är 18–63 år gammal och bor i Finland. Livförsäkringen gäller fram till 80 års ålder.
  • Det är enkelt att teckna en försäkring på nätet, där du kan välja ett ersättningsbelopp ända upptill 500 000 euro. Vår kalkylator hjälper dig att välja ett lämpligt belopp.

Livförsäkringen beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab som säljer den via sitt ombud Nordea Bank Finland Abp.

Utnyttja kampanjrabatten!

Du får nu -50 % på livförsäkringen för ett halvt år. Gå till försäkringskalkylatorn och räkna ut priset för dig.

Kolla priset och teckna Öppnas i nytt fönster

En livförsäkring tryggar ekonomin för dina kära

Läs mer om livförsäkringen och Nordeas försäkringsförmåner.

Läs mer