Tusentals historier bakom försäkringsersättningar

Kirsi Partinen, som är ersättningsexpert för Nordeas MyLife-personförsäkringar, har under sin över 25 år långa karriär hjälpt tusentals kunder som har stött på svårigheter i sina liv, blivit allvarligt sjuk eller förlorat en närstående.

– Jag har stött på många sorger och chocker, men många historier har också ett lyckligt slut. Vi hjälper våra personförsäkringskunder med miljoner euro per år. Många av ersättningsansökningarna har gått genom mina händer, säger hon.

Ibland är arbetet krävande. Vissa historier berör även en erfaren expert mer än andra. Att en förälder till små barn dör hör ofta till de mest gripande ödena. 

– Jag minns en ung pappa från långt tillbaka, som insjuknade i obotlig cancer. Familjen hade bostadslån och mannen hade försäkringsskydd vid allvarlig sjukdom. Han ansökte om ersättning och ringde mig flera gånger för att försäkra sig om att ersättningen skulle betalas ut. Mitt i tumultet ville han få lugn och ro genom att försäkra sig om att familjen skulle klara sig när han inte längre finns.

Som motvikt ger arbetet också Partinen mycket. En kunnig försäkringsexpert är ofta ett viktigt stöd i kundens svåra livssituation och kan lindra kundens oro.

– Det är en lättnad att se hur många som kan fortsätta sitt liv efter en tragedi med hjälp av ersättningen. Exempelvis behålla sitt hem, trots att en av familjens vuxna dör.

Om tankarna fortsätter att kretsa kring kundernas bekymmer går Kirsi Partinen till häststallen och till sin älskade ridhobby för att vädra sitt sinne.

Unga kan också bli allvarligt sjuka – försäkringen ger sinnesro varje dag

Kirsi Partinen vet hur viktigt det är att tänka på försäkringar i tid. Det är bra att inse hur viktig en personförsäkring är när hälsan och allt annat är bra.

Hälsan är det viktigaste för de flesta av oss. Det sägs ju att man lär sig att uppskatta hälsan först när man går miste om den. I mitt arbete har jag sett att allvarliga sjukdomar vanligen slår till mycket oväntat. Ofta är egendomen försäkrad, men hur är det med det viktigaste, det vill säga den egna hälsan och de närståendes hälsa?

Försäkringen fungerar som ett värdefullt tilläggsskydd i situationer där utkomsten kollapsar tillfälligt eller permanent. I synnerhet unga människor verkar inte tänka på att de också kan drabbas av allvarliga saker.

– Jag har stött på många unga som köpt sin första bostad ensam och som exempelvis har fått en cancerdiagnos. När de blir sjuka blir de förståeligt nog oroliga över hur de ska klara av sitt lån under tuffa vårdperioder och sjukledighet.

Enligt Partinen är det typiskt att unga i början av sin yrkeskarriär saknar en buffert för att klara sig över det värsta.

– Många av våra unga kunder har blivit förvånade över hur en liten månatlig försäkringspremie kan ge mer sinnesro. Försäkringen kostar inte mer än några specialkaffen, tipsar hon.

Se vad försäkringsskydd vid allvarlig sjukdom skulle kosta dig.

Personförsäkringar lever och växer vid sidan av kunden

Många kunder uppskattar ett omfattande skydd. Enligt Partinen är det populärt att kombinera personförsäkringar till ett paket som lämpar sig bäst för den egna livssituationen.

– En verkligt god sida med MyLife-försäkringarna är att de är smidiga, flexibla och mångsidiga. Det går lätt att anpassa och höja försäkringsskyddet när livet förändras, säger hon.

En ung singel kan börja med att teckna försäkringsskydd vid allvarlig sjukdom. I och med att hen hittar en partner och får barn kan hen höja sina skyddsbelopp och dessutom teckna försäkringsskydd vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga. Det här är särskilt viktigt om de egna inkomsterna påverkar de närståendes utkomst.

Partinen berättar att hon precis betalat 100 000 euro i dödsfallsskydd till en familj efter faderns död. Hon säger att pengarna inte hjälper mot den djupa sorgen, men försäkringsersättningen hjälper till att trygga i synnerhet barnens framtid.

Se vad en livförsäkring skulle kosta dig med hjälp av vår räknare.

Kirsi ja hevonen 640x360

Ett genuint och lugnt möte med kunden är viktigt

För Kirsi Partinen är det viktigt att bemöta och genuint lyssna på varje kund.

– Ingen är bara ett namn på skärmen. Bakom telefonsamtal och elektroniska kontakter finns alltid en riktig person som har hamnat i en svår situation i livet.

Ersättningsexperterna får bemöta många olika slags känslor. Det är viktigt att läsa av kundens sinnestillstånd med känsliga antenner, då man inte alltid vet hur den andra reagerar. Varje berättelse är unik. Allas öde berör på något sätt.

– Jag har svarat på samtal där kunden bara ett ögonblick tidigare har fått höra att hen lider av cancer. I de här fallen är rädslan för att inte klara sig starkt närvarande. I sådana situationer behövs mycket empati och en lugnande attityd.

En upphetsad kund lugnas ofta redan av att det i ena änden av tråden finns en kompetent expert som lugnt och sansat ger råd om hur kunden ska gå vidare med att ansöka om ersättning.

– Vi gör allt för att kunden så lätt och snabbt som möjligt ska få de ersättningar som tillhör hen.

Partinen säger att det också kommer in positiv respons om att man inte behöver köa till kundtjänsten.

– Vi har en egen kundtjänst för Nordeas försäkringar, där man alltid kan fråga om praktiska råd i olika försäkrings- och ersättningsärenden.

Vi har också gjort det så smidigt och kundvänligt som möjligt att fylla i en elektronisk ansökan om ersättning på webben. Det kan räcka med att kunden loggar in i tjänsten med sina bankkoder och anger sitt kontonummer i ansökan. Det är allt som behövs.

Kirsi Partinen blir på gott humör och motiverad i arbetet när hon med sin expertis och gedigna erfarenhet kan hjälpa människor i svåra stunder. Hon värnar om sin egen hälsa och sitt välbefinnande på häststallet.

– Ridning och hästar är mitt andra liv. När man umgås med ett stort djur måste man vara fullt närvarande. Förtroendet mellan människa och djur är i stort sett uppbyggt av samma element som mellan människor.

Skydda dig och dina närstående med Nordeas prisbelönta MyLife-försäkring

  • Nordea erbjuder heltäckande personförsäkringar, som skräddarsys efter dina behov. Du kan välja en enskild försäkring som skydd vid exempelvis allvarlig sjukdom eller dödsfall eller teckna mer omfattande skydd efter behov.
  • Vi hjälper dig i nödens stund och betalar snabbt ut ersättning. Upp till 90 % av ersättningarna betalas ut inom fem dagar efter att vi har tagit emot ansökan och bilagorna. 
  • Som kund hos Nordea får du mångsidiga förmåner och rabatter på försäkringar. 

Ta del av MyLife-personförsäkringarna och kolla dina förmåner.

Se vår prisräknare och våra rekommendationer för dig

Du ser eventuella rabatter efter att du identifierat dig. Att ta reda på priset förutsätter inte att du tecknar en försäkring.

Räkna ut priset på din försäkring