Efter att ha levt i ständig skräck orkar jag inte längre vara rädd för att leva

– Jag trodde aldrig att jag skulle insjukna i bröstcancer. År 2017 upptäckte jag en stor knöl i mitt bröst. Jag fick en känsla av att allt inte var som det skulle, berättar Niina Minkkinen.  

– Finnålsprovet avslöjade en aggressiv typ av cancer med omfattande spridning. Så inleddes ett händelseförlopp där jag först blev av med hela bröstet, sedan håret och till slut med krafterna och allmänkonditionen. 

Efter att jag återhämtat mig från operationen inleddes behandlingarna där jag fick dropp. Allt som allt tog de jobbiga cytostatikabehandlingarna ett halvt år. Sedan började strålbehandlingarna.   

Jag har alltid levt livet fullt ut, men i och med insjuknandet kände jag en bottenlös inre tystnad. Utöver min egen rädsla såg jag hur rädd min familj var och hur mina närstående trots det försökte kämpa på. Svårigheterna blev ändå en styrka eftersom jag nu inte är rädd för livet eller att ta tag i saker som jag tycker om. 

Pengar botar inte sjukdomen, men ger trygghet i vardagen 

– Med över 20 års arbetserfarenhet inom banksektorn har jag via mina kunders erfarenheter sett hur allvarliga sjukdomar omvandlar livet och hur viktigt det är att i tid ta en försäkring som skydd vid allvarlig sjukdom. Du kan inte teckna en sådan försäkring om du redan har blivit allvarligt sjuk.  

Personförsäkringen vid allvarlig sjukdom gav mig frihet att tänka på andra saker än penningärenden då jag annars också mådde dåligt. Försäkringsersättningen garanterade att jag kunde göra exakt vad jag ville även då jag var sjuk. För vad händer om morgondagen inte kommer?   

Jag betalade sammanlagt cirka 1700 euro för min försäkring under de tio åren den var i kraft. Efter att jag skickat ett läkarutlåtande B från kliniken för cancersjukdomar till försäkringsbolaget fick jag tillgång till ersättningen på 20 000 euro. Pengarna kan användas exempelvis till cancerbehandlingar, att få vardagen att rulla på eller att i sinom tid återvända till jobbet.   

På sjukledighet i lugn och ro 

– I Finland betalar man bara poliklinikavgifterna då man får strålbehandling och de grundläggande förutsättningarna är i skick på Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus (HUCS). Som bäst hade jag flera undersökningar och avbildningsundersökningar per vecka, men allmänna sjukdomar kan fördröja dem. Tack vare försäkringen behövde jag inte ta mig till undersökningarna med offentliga kommunikationsmedel utan jag kunde röra mig enkelt och tryggt med taxi, berättar Niina.   

– Då behandlingarna framskred började jag också gå i psykoterapi där jag kunde diskutera allt som hänt. – Trots att de flesta bröstcancerpatienter i Finland överlever kan cancern förnyas i morgon eller i övermorgon. Det är en tuff process som aldrig riktigt tar slut.  

För mig var den största nyttan med försäkringsersättningen att jag inte behövde oroa mig för vardagliga utgifter. Jag kunde börja min sjukledighet med frid i sinnet och fick amorteringsfrihet på bostadslånet. Utan försäkring, som arbetslös eller pensionär skulle det ha varit en chock att plötsligt behöva klara sig med sjukdagpenningen.  

Med försäkringsersättningarna kan jag betala även för bröstkörtelkirurgi hos en privat plastikkirurg.  

Möjlighet att satsa på sådant som ger glädje 

– När man har cancer finns det inte riktigt något som gör en glad. Men jag satsade ändå på saker som hjälpte mig att må bättre i stunden. Istället för peruker skaffade jag turbaner i olika färger samt matchande örhängen och läppstift. Trots att jag kände mig totalt utmattad var det viktigt för mig att även med små knep kunna bevara känslan av kvinnlighet, säger Niina.  

– Efter att länge ha varit rädd för döden behövde jag inte vara ledsen eller fundera på om alla besparingar tar slut om jag lever lite. Efter att jag tillfrisknat höll jag en ”tillfrisknandefest” för mina vänner och reste utomlands. En personlig tränare hjälper mig i sin tur att åter komma i form medan jag i psykoterapin återuppbygger min mentala hälsa och kvinnlighet.  

Cancer är en erfarenhet som jag bär med mig för resten av livet. Livet fortsätter emellertid och jag är tacksam för varje dag.

Niinas tre tips för ett bra liv

  1. Gör saker som du tycker om. Små och vardagliga saker är värdefulla om de får dig på bra humör.  
  2. Anpassa dig till den nya livssituationen. Nu när jag nästan är femtio år uppskattar jag andra saker än som odödlig tjugoåring. Exempelvis gör man klokt i att regelbundet uppdatera försäkringens ersättningsbelopp för att motsvara ens livssituation.  
  3. Förbered dig på det oförutsedda. Redan tre av mina vänner har insjuknat i cancer efter mig. Jag har arrangerat penninginsamling till förmån för Cancerstiftelsen och anser att det är viktigt att alla får hjälp i den svåra situationen. Jag slår ett slag för försäkring vid allvarlig sjukdom.  

En långvarig sjukdom är ett hot mot ekonomin

  • Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. I Finland insjuknar cirka 5 000 kvinnor varje år i den. 
  • Sjukdomen kan ha en betydande inverkan på den egna ekonomin – under en lång sjukledighet kan inkomsterna sjunka till hälften av den tidigare nivån.
  • Nordeas försäkring vid allvarlig sjukdom ersätter utöver cancerrelaterade kostnader även kostnader för 7 andra sjukdomar eller vårdåtgärder. 
  • En skattefri engångsersättning betalas ut snabbt till den försäkrade och man kan använda ersättningsbeloppet till precis det som är viktigt för en när man är sjuk.
  • Du kan ansöka om försäkringen om du är 18–63 år gammal och bor i Finland. 

Försäkring vid allvarlig sjukdom skyddar dig och dina närmaste

En skattefri ersättning kan användas för just det ändamål som är viktigt för dig.

Läs mer och räkna ut priset

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring