Brukskonto

Konto för skötsel av dagliga penningärenden. Styr lön, pension, barnbidrag eller andra regelbundna betalningar till Brukskontot och anslut de tjänster som passar dig bäst i Nordeas mångsidiga sortiment.

Dina fördelar

  • Du kan göra fria uttag på kontot.
  •  Du kan ansluta miljövänliga elektroniska tjänster till kontot, såsom
            – kontoutdrag via nätbanken
            – e-faktura
            – eSpargris
  • Kontot omfattas av insättningsgaranti.

Ränteberäkningssätt

Räntan beräknas på månadens lägsta saldo och på verkliga kalenderdagar med 365/366 som divisor. 

Betalning av ränta

Depositionsränta betalas på kontot årligen den månad som följer på öppningsmånaden.

Användning

Du kan använda ditt konto behändigt via nätbanken, genom att ringa Nordea Kundtjänst och identifiera dig med dina bankkoder och på kontoret.

Beskattning

Depositionsränta på kontot omfattas av den finska källskatten 

Öppna konto för en skolklass

Nu kan skolklasserna öppna konto enklare. Vi vill att en skolklass kan öppna ett konto så snabbt, förmånligt och säkert som möjligt.

Om en skolklass väljer att registrera en egen officiell förening, blir klassen en självständig juridisk person. Föreningen ska ha stadgar och en styrelse. Då hjälper Nordea Business Centre på 0200 2525 (mån–fre kl. 9–16.30) vid kontoöppning.

Skolklasser registreras inte vanligtvis som föreningar i Finland, utan de väljer en tillförlitlig person som förfogar över klassens kontomedel. Kontot för skoklassens medel öppnas sedan under denna persons bankrelation. Den utvalda personen kan öppna kontot i nätbanken eller Nordea Kundtjänst. Innan den utvalda personen börjar använda kontot ska hen ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (mån–fre kl. 8–18) och meddela banken kontots användningsändamål och kommande betalningsrörelse.

Det kan finnas flera innehavare på kontot, och de alla ska vara kunder i Nordea. Om kontoinnehavarna inte är kunder i Nordea eller om de inte har Nordeas bankkoder, kan de enklast blir kunder på nätet www.nordea.fi/blikund. Dessutom kan det på kontot finnas dispositionsrättsinnehavare.

För att det ska vara lätt och snabbt att använda kontomedlen, är det viktigt att kontot kan förvaltas med bankkoderna varvid kodappen och mobilbanken är de enklaste metoderna. Då är det lika enkelt att förvalta skolklassens konto som personliga bankkonton. Dessutom är det lätt att beställa ett kort för det nya kontot. Med kortet kan man vid behov betala mindre inköp och sätta in eller ta ut kontanter. 

Ytterligare information

Kontoöppning för en oregistrerad förening eller sammanslutning (pdf, 454 KB)Öppnas i nytt fönster

Priser och räntor

Bankkoder

Med bankkoder sköter du bankärendena oberoende av tid och plats. Du undertecknar bland annat avtal och identifierar dig i andra leverantörers tjänster samt betalar nätinköpen tryggt.

Läs mer

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker. Du kan göra gireringar på många olika sätt: i nätbanken, betalautomat eller på kontoret.

Läs mer

Kundkontroll – varför frågar banken?

Bankens verksamhet bygger på förtroende som skapas genom bra service, kundkontroll och -identifiering samt rätta lösningar. Vi ställer olika slags frågor eftersom vi vill känna dig och förstå din livssituation. På så sätt kan vi ge dig goda råd och erbjuda dig banktjänster efter dina behov. Vissa frågor ställer vi dock av andra orsaker. Bankerna måste följa många olika lagar i syfte att förhindra till exempel penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet.

Läs mer