Ränta på Brukskonto

  • Räntan som betalas på Brukskonto är 0,25 %
  • Räntan beräknas på månadens lägsta saldo och på verkliga kalenderdagar med 365/366 som divisor. 
  • Eventuell ränta betalas på kontot årligen.
  • Räntan som betalas på kontot omfattas av den finska källskatten.

Dina fördelar med Brukskonto

Brukskontot är avsett för dagliga penningärenden. Du kan styra lönen, pensionen eller andra återkommande betalningar till kontot. 

Du kan fritt använda medlen på kontot och det lämpar sig också som förvaltningskonto för alla våra tjänster. 

Du kan ansluta alla betaltjänster till kontot såsom:

  • Nätbanken
  • Kort
  • E-faktura
  • Mobiltjänster
Kontot omfattas av insättningsgarantin.

 

 

Klasskassa - Öppna ett konto för en skolklass

Vid öppning av ett konto för en skolklass väljer man vanligtvis ut en tillförlitlig person som öppnar ett konto för skolklassen, kontot öppnas under hans eller hennes bankrelation. Kontoöppnaren kan öppna kontot i sin nätbank, genom att ringa till vår kundtjänst 0200 5000 (mån-fre kl 8.00-18.00) eller genom att besöka något av våra kontor. För att underlätta användningen av kontomedlen väljs utöver kontoinnehavaren minst en person som har rätt att använda kontot.

Kontot kan även ha flera kontoinnehavare, alla kontoinnehavare måste vara Nordeas kunder. Ifall de kommande kontoinnehavarna inte är Nordeas kunder eller ifall de inte har Nordeas bankkoder kan de bli kunder t.ex. på nätet nordea.fi/blikund. 

Användningen av kontot är allra enklast ifall du ansluter det till nätbanken. Ifall du vill kan du också ansluta ett kort till kontot.

Ytterligare information

Kontoöppning för en oregistrerad förening eller sammanslutningÖppnas i nytt fönster

Ofta frågat om Brukskonto

Bankkoder

Med bankkoder sköter du bankärendena oberoende av tid och plats. Du undertecknar bland annat avtal och identifierar dig i andra leverantörers tjänster samt betalar nätinköpen tryggt.

Läs mer om bankkoder

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker. Du kan göra gireringar på många olika sätt: i nätbanken, betalautomat eller på kontoret.

Läs mer om girering

Kundkontroll – varför frågar banken?

Bankens verksamhet bygger på förtroende som skapas genom bra service, kundkontroll och -identifiering samt rätta lösningar. Vi ställer olika slags frågor eftersom vi vill känna dig och förstå din livssituation. På så sätt kan vi ge dig goda råd och erbjuda dig banktjänster efter dina behov. Vissa frågor ställer vi dock av andra orsaker. Bankerna måste följa många olika lagar i syfte att förhindra till exempel penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet.

Läs mer om kundkontroll