Övriga ärenden på kontoret

Normalpriset på kontorsärenden 
Begäran om utredning av bokningPris
Då en inlöst check, övrigt verifikat eller uppgifter om dessa på kundens begäran måste anskaffas från annat kontor eller annan bank, debiteras  
5,00 €
Provisionen tillfaller den bank som sänder begäran. Om åtgärden förorsakats av bankens fel eller om den vidtas på grund av banken, uppbärs ingen provision.  
Gåvocheckar och bankväxlarPris
Av Nordea Bank Abp utställd bankväxel /st.  
5,00 €
Makulering av bankväxel eller gåvocheck ställd av Nordea Bank Abp eller Nordea Bank Finland Abp
250,00 € (inkl. moms 46,75)
Mortifiering av depositionsbevis och Sparkontots motbokPris

Mortifiering av depositionsbevis och Sparkontots motbok  

- mortifiering av följande depositionsbevis och motbok/st.  

60,00 € (inkl. moms 24%)

5,00 € (ink. moms 24%)

Delning av insättning Pris
Delning av insättning med stöd av fullmakt på förfallodagen 0,00 €
Delning av insättning före förfallodagen, per nytt konto8,40 €
TimdebiteringPris
Om inget pris för tjänsten finns i prislistan och priset har inte heller avtalats på annat sätt, ligger den tid som använts för tjänsten som grund för priset.  
80,65 € + moms 24%