BSP-lån

Öppna ett BSP-konto och börja spara för din första bostad. När du sparar minst 10 procent av bostadens pris lånar vi dig resten. Staten betalar en del av låneräntan om räntan överstiger 3,8 procent. Kontot är avsett för dig som är 15–39 år.

BSP-konto

 • Öppna ett BSP-konto för att börja spara regelbundet för din första bostad. Ett villkor för BSP-kontot är att du är 15–39 år gammal. Insättningarna av en 15–17-årig person ska vara medel som förvärvats genom eget arbete.
 • Nordea betalar en årlig skattefri inlåningsränta på 1 procent på BSP-kontot samt en tilläggsränta på 4 procent för kontots öppningsår och de fem följande åren.
 • Om du sparar på ett BSP-konto tillsammans med din sambo ska ni båda vara under 40 år. Om du sparar tillsammans med din make kan hen vara äldre än 40 år.
 • Den första insättningen är minst 150 euro.
 • Du ska spara 150–3 000 euro på BSP-kontot varje kalenderkvartal. Antalet insättningar per kvartal är minst åtta, men de behöver inte följa på varandra.
 • Den minsta spartiden är omkring två år.
 • Efter att du nått ditt sparmål lånar vi dig resten.

BSP-lånets villkor

 • Du får BSP-lån för att köpa din första bostad.
 • Dina egna besparingar ska utgöra 10 procent av bostadens anskaffningspris. Vi beviljar dig ett lån upp till 90 procent av bostadens anskaffningspris. Lånet kan bestå av ett BSP-räntestödslån och ett tilläggslån.
 • Du kan beviljas BSP-räntestödslån upp till 9 gånger BSP-sparbeloppet om lånebeloppet som beräknats på detta sätt inte överstiger den övre gräns som beror på orten (se under BSP-lånets egenskaper). 
 • Bostaden utgör säkerhet för lånet upp till 75 procent av bostadens anskaffningspris.
 • Du kan få avgiftsfri statsborgen för BSP-räntestödslån för upp till 90 procent av bostadens anskaffningspris. Statsborgen för BSP-tilläggslån är avgiftsbelagd.
 • BSP är inte avsett för köp av en tomt eller en bostadsrättsbostad. I fråga om en delägarbostad krävs att du ska inneha minst 50 procent av de aktier eller andelar som medför rätt att besitta bostaden.
 • Lånetiden är 10–25 år.
 • Du kan ta ut BSP-lånet tidigast vid 18 års ålder.
 • Du uppfyller normala kriterier för beviljande av kredit då du tar ut lånet.

BSP-lånets egenskaper

 • BSP-lånet kan bestå av ett BSP-räntestödslån och ett eventuellt tilläggslån.
 • BSP-tilläggslån behöver du om det egentliga BSP-räntestödslånet inte räcker till för bostadsköpet.
 • Räntan på BSP-räntestödslån är lägre än räntan på motsvarande nya bostadslån.
 • Staten betalar en del av låneräntan som räntestöd under de första tio åren om räntan överstiger 3,8 procent.
 • Ett villkor för BSP-lånet är att bostaden som köps finns i Finland.

Räntestödslånets maxbelopp

Räntestödslånets maxbelopp när köpet har gjorts eller byggandet inletts 1.11.2014 eller senare:

 • Helsingfors 180 000 €
 • Esbo, Vanda och Grankulla 145 000 €
 • Övriga kommuner 115 000 €

Exempel på lån och effektiv ränta

När du sparar minst 10 procent av bostadens pris lånar vi dig resten.

Läs mer

Ränta och amorteringssätt

Du kan välja mellan annuitet, jämn amortering och jämna rater som amorteringssätt för ditt bostadslån.

Läs mer

Statsborgen för bostadslån

Du kan få avgiftsfri statsborgen för BSP-räntestödslån för upp till 90 procent av bostadens anskaffningspris. Statsborgen för BSP-tilläggslån är avgiftsbelagd.

Läs mer

Priser - Check-in

Bostadslån och konsumentkredit med säkerhet, de vanligaste avgifterna för Check-in kunder
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift *)200 €
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen av lånet  
*Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån.
100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat2,30 €
FlexAmortering till ett nytt bostadslån0,00 €

FlexAmortering till ett befintligt bostadslån

En avgift enligt prislistan tas ut för automatisk debitering av lånets betalningsrat.

0,00 €
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Kreditbetalning, faktura på papper6,00 €
Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st.)5,00 €
Ändring av lånets betalningsplan200,00 € 
Ändring av förfallodag eller låneskötselkonto (Mindre ändring av betalningsplanen)40,00 €
Byte av gäldenär200,00 €
Byte av ränta eller ändring av marginalen200,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller panthavarens samtycke till ändring av lånevillkoren, till exempel betalningsplanen eller räntan35,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.120,00 €
*) Avgiften debiteras i samband med det fösrta uttaget, en höjning eller förnyelse av ett lån. 

Andra priser på lån och krediter

Priser i anslutning till säkerheter för lån

Tidigarelagd återbetalning eller avsägelseavgiften av bostadslån

Priser
Valutakredit

Ansök om bostadslån på webben

Ansök nu Öppnas i nytt fönster