BSP-lån

Du kan få BSP-lån för att köpa din första bostad. När du sparar minst 10 procent av bostadens pris lånar vi dig resten. Staten betalar en del av låneräntan som räntestöd under de första tio åren om den totala räntän överstiger 3,8 procent.

BSP-lånets egenskaper

 • BSP-lånet kan bestå av ett BSP-räntestödslån och ett eventuellt tilläggslån. Med räntestöd avses den del av räntan på lånet som staten betalar.
 • BSP-tilläggslån behöver du om det egentliga BSP-räntestödslånet inte räcker till för bostadsköpet.
 • Räntan på BSP-räntestödslån är lägre än räntan på motsvarande nya bostadslån.
 • Staten betalar en del av låneräntan som räntestöd under de första tio åren om den totala räntan överstiger 3,8 %.
 • Ett villkor för BSP-lånet är att du köper bostaden i Finland.

De gällande högsta beloppen av BSP-räntestödslån: 

 • Helsingfors 215 000 €
 • Esbo, Vanda och Grankulla 160 000 €
 • Tammerfors och Åbo 140 000 €
 • Övriga kommuner 120 000 €

BSP-lånets villkor

 • Du får BSP-lån för att köpa din första bostad.
 • Dina egna besparingar ska utgöra 10 procent av bostadens anskaffningspris. Vi beviljar dig ett lån upp till 90 procent av bostadens anskaffningspris. Lånet kan bestå av ett BSP-räntestödslån och ett tilläggslån.
 • Du kan beviljas BSP-räntestödslån upp till 9 gånger BSP-sparbeloppet om lånebeloppet som beräknats på detta sätt inte överstiger den övre gräns som beror på orten (se under BSP-lånets egenskaper). 
 • Bostaden utgör säkerhet för lånet upp till 75 procent av bostadens anskaffningspris.
 • Du kan få avgiftsfri statsborgen för BSP-räntestödslån för upp till 90 procent av bostadens anskaffningspris. Statsborgen för BSP-tilläggslån är avgiftsbelagd.
 • BSP är inte avsett för köp av en tomt eller en bostadsrättsbostad. I fråga om en delägarbostad krävs att du ska inneha minst 50 procent av de aktier eller andelar som medför rätt att besitta bostaden.
 • Lånetiden är 10–25 år.
 • Du kan ta ut BSP-lånet tidigast vid 18 års ålder.
 • Du uppfyller normala kriterier för beviljande av kredit då du tar ut lånet.

BSP-konto

 • Öppna ett BSP-konto för att börja spara regelbundet för din första bostad. Ett villkor för BSP-kontot är att du är 15–44 år gammal. Insättningarna av en 15–17-årig person ska vara medel som förvärvats genom eget arbete.
 • Nordea betalar en årlig skattefri inlåningsränta på 1 procent på BSP-kontot samt en tilläggsränta på 4 procent för kontots öppningsår och de fem följande åren.
 • Om du börjar spara på ett BSP-konto tillsammans med din sambo ska ni båda vara under 45 år. Om du sparar tillsammans med din make kan hen vara äldre än 45 år.
 • Den första insättningen är minst 150 euro.
 • Du ska spara 150–4 500 euro på BSP-kontot varje kalenderkvartal. Antalet insättningar per kvartal är minst åtta, men de behöver inte följa på varandra.
 • Den minsta spartiden är omkring två år.
 • När ditt 10-procentliga sparmål är uppfyllt, lånar vi dig de resten 90 procenten för att köpa en första bostad. 

Exempel på BSP-lån och effektiv ränta

Du får lån då du har sparat 10 % av bostadens köpepris.

Läs exemplet om BSP-lånet

Amorteringssätt

Nordea erbjuder flera sätt att amortera på bostadslån. Du kan välja det amorteringssätt som passar dig bäst.

Läs mer om olika amorteringssätt för bostadslån

Statsborgen för bostadslån

Den som köper sin första bostad kan få statsborgen för BSP-räntestödslånet upp till 90 %.

Läs mer om statsborgen för bostadslån

Priser

Bostadslån – priser

Vanliga avgifter i anslutning till bostadslån
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift*0,4 % kuitenkin vähintään 300 €
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen för lånet
Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån
100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av betalningsrat för lån som tagits ut före 1.2.20212,30 €
Automatisk debitering av betalningsrat för lån som tagits ut efter 31.1.2021
2,50 €

Anslutning av FlexAmortering till bostadslån via nät- eller mobilbanken
För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt bostadslån ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)

0,00 €

Anslutning av FlexAmortering till ett nytt bostadslån på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst

0,00 €
Anslutning av FlexAmortering till ett befintligt bostadslån på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst
För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt bostadslån ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)
250,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken0,00 €
Betalning av krediten, faktura på papper4,10 €
Betalningspåminnelse till gäldenären, borgensmannen eller den som ställt tredjemanspant (pris/st.)5,00 €
Ändring av betalningsplanen i nät- eller mobilbanken150,00 € 
Ändring av betalningsplanen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot i nät- eller mobilbanken (mindre ändring av betalningsplanen)
0,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst (mindre ändring av betalningsplanen)
50,00 €
Då gäldenären byts eller i en situation då endera gäldenären ensam åtar sig ansvaret för lånet **200,00 €
Ändring av räntan i nät- eller mobilbanken250,00 €
Ändring av räntan på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst300,00 €
Ändring av marginalen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller pantägarens samtycke till ändring av lånevillkoren, såsom ändrad betalningsplan eller ränteändring35,00 €
Överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran Tas ut av den andra banken. **150,00 €
Sändning av kredithandling När en kredithandling sänds till en annan bank för att få borgen eller någon annan underskrift uppbärs av gäldenären för varje försändelse (inkl. 24 % moms) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.30,00 €
Försändelse av säkerhet till en annan bank30,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €

Avgifterna för bostadslån utan säkerhet som tagits ut efter 1.9.2019

Betalningspåminnelse till gäldenären, borgensmannen eller den som ställt tredjemanspant (pris/st.)5,00 €
Överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran Tas ut av den andra banken. **150,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €
*) Uppläggningsavgift tas ut vid det första uttaget samt vid höjning eller omläggning av ett lån. 
*) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.
Valutakredit
ASP-lainan ehdot 1.1.2023 alkaen

Bostadslån – priser

Vanliga avgifter i anslutning till bostadslån
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift*0,4 % kuitenkin vähintään 300 €
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen för lånet
Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån
100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av betalningsrat för lån som tagits ut före 1.2.20212,30 €
Automatisk debitering av betalningsrat för lån som tagits ut efter 31.1.2021
2,50 €

Anslutning av FlexAmortering till bostadslån via nät- eller mobilbanken
För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt bostadslån ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)

0,00 €

Anslutning av FlexAmortering till ett nytt bostadslån på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst

0,00 €
Anslutning av FlexAmortering till ett befintligt bostadslån på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst
För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt bostadslån ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)
250,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken0,00 €
Betalning av krediten, faktura på papper4,10 €
Betalningspåminnelse till gäldenären, borgensmannen eller den som ställt tredjemanspant (pris/st.)5,00 €
Ändring av betalningsplanen i nät- eller mobilbanken150,00 € 
Ändring av betalningsplanen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot i nät- eller mobilbanken (mindre ändring av betalningsplanen)
0,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst (mindre ändring av betalningsplanen)
50,00 €
Då gäldenären byts eller i en situation då endera gäldenären ensam åtar sig ansvaret för lånet **200,00 €
Ändring av räntan i nät- eller mobilbanken250,00 €
Ändring av räntan på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst300,00 €
Ändring av marginalen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller pantägarens samtycke till ändring av lånevillkoren, såsom ändrad betalningsplan eller ränteändring35,00 €
Överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran Tas ut av den andra banken. **150,00 €
Sändning av kredithandling När en kredithandling sänds till en annan bank för att få borgen eller någon annan underskrift uppbärs av gäldenären för varje försändelse (inkl. 24 % moms) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.30,00 €
Försändelse av säkerhet till en annan bank30,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €

Avgifterna för bostadslån utan säkerhet som tagits ut efter 1.9.2019

Betalningspåminnelse till gäldenären, borgensmannen eller den som ställt tredjemanspant (pris/st.)5,00 €
Överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran Tas ut av den andra banken. **150,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €
*) Uppläggningsavgift tas ut vid det första uttaget samt vid höjning eller omläggning av ett lån. 
*) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.

Valutakredit

Konsumenterna beviljas inte kredit i någon annan valuta än euro.

En bostadskredit betraktas som valutakredit om krediten beviljas i någon annan valutan i den medlemsstat i Europeiska unionen eller den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där konsumenten är bosatt eller i annan valuta än valutan i den stat där konsumenten får sin utkomst eller där hen har de tillgångar med vilka krediten ska återbetalas. 

Valutarisk uppstår då gäldenärens inkomster och tillgångar som är avsedda för betalning av krediten inte är i samma valuta som krediten eller on krediten inte är i samma valuta som valutan i gäldenärens bosättningsland. Med valutarisk avses värdeförändringar mellan olika valutor. Värdet på krediten och beloppet av betatalningsraten kan under lånetiden stiga i förhållande till gäldenärens inkomster eller tillgångar eller valutan i gäldenärens bosättningsland. Om valutan för kredittagarens inkomster eller tillgångar sjunker med 20 procent i förhållande till euro får kredittagaren en varning att kredittagarens kreditbelopp ökar i kredittagarens nationella valuta.

ASP-lainan ehdot muutuivat 1.1.2023

Keskeiset muutokset:​

 • ASP-säästösopimuksen teon yläikäraja nousi 39 vuodesta 44 vuoteen​
 • Yhteisen asunnon hankkiminen helpottui: kahden ASP-tilin käyttäminen yhteisen asunnon hankintaan nostaa korkotukilainan enimmäismäärää 50 prosenttia, kun molemmat asunnonhankkijat käyttävät kauppaan omat ASP-säästönsä. Korotus koskee aluekohtaisia korkotukilainojen enimmäismääriä.​
 • Valtiontakauksen enimmäismäärä nousi 60 000 €:n (ennen 50 000€)

Lue lisää ASP-järjestelmästä Valtiokonttorin sivuiltaÖppnas i nytt fönster