Vad borde du veta om euriborräntorna? Läs våra experters tips

Nordeas chefsanalytiker Jan von Gerich och Nordea Hypoteksbanks vd Jussi Pajala berättar hur de populära referensräntorna påverkar bolånekundernas vardag.

Euriborräntorna (Euro Interbank Offered Rate) är referensräntor på penningmarknaden i eurozonen. De fastställs utifrån den ränta med vilken stora banker i eurozonen kan få finansiering i euro på penningmarknaden utan säkerhet.

Euriborräntorna grundar sig alltså på marknadsräntorna i Europa, men de är inte alls lika populära som referensräntor i alla europeiska länder som i Finland.

– Euroländerna har sina egna preferenser och särdrag. Historiskt sett har rörliga räntor varit populära i Finland medan man exempelvis i Tyskland föredrar fasta räntor, säger Nordeas chefsanalytiker Jan von Gerich.

Finländare har föredragit rörliga korta räntor redan länge. Som referensränta för bostadslån har man typiskt valt 12 månaders euriborränta även om kunderna på sistone också har visat intresse för 6 och 3 månaders euriborräntor då marknadsräntorna har stigit.

Referensräntorna noteras offentligt och du kan hitta värdet på euriborräntorna på Finlands Banks webbplats.Öppnas i nytt fönster

Är det bra att välja en rörlig eller fast referensränta för lån?

Rörliga räntor förändras enligt utvecklingen på räntemarknaden, dvs. då räntorna stiger eller sjunker. Om ditt lån har rörlig ränta gynnas du av att marknadsräntorna sjunker då även räntan på ditt lån i så fall sjunker. 

”Risken med rörlig ränta är att marknadsräntorna också kan stiga och då stiger räntan på ditt lån när ränteperioden byts. Om ditt lån däremot har fast ränta stiger räntan inte då marknadsräntorna går upp. Om du har valt en lång fast ränta till ditt lån har du nu ganska effektivt skydd mot ränteuppgång”, säger Jan von Gerich.

”Det är bra att fundera på om du vill välja en rörlig euriborränta eller en fast ränta som länge förblir på samma nivå. Valet mellan en fast och rörlig ränta spelar en större roll än euriborräntans längd”, säger Jan von Gerich.

Även om euriborräntorna nu är höga kan låntagaren gynnas av ett lån med rörlig ränta då räntorna senare sjunker. I rådande ränteläge kan fasta räntor ändå vara lägre än den nuvarande nivån på euriborräntorna. 

”I regel ligger rörliga räntor på en lägre nivå än fasta långa räntor då man tar bostadslån. Därför kan det kännas logiskt att välja den förmånligare räntan. I genomsnitt är korta rörliga räntor billigare än fasta räntor”, säger Jan von Gerich.

Flexibilitet till bostadslån

Du kan ansöka om amorteringsfria månader för ditt lån eller exempelvis ändring av räntan eller amorteringssättet. Med hjälp av FlexAmortering kan du enkelt ansöka om ändring av din låneamortering i mobil- eller nätbanken.

Läs mer om alternativen

12 månaders euriborränta hjälper dig med ekonomiplanering

Människorna förhåller sig olika till den risk som förknippas med ränteuppgång. Euriborräntorna av olika längder erbjuder alternativ för (att tackla) detta. Korta räntor reagerar snabbare på ändringar i räntenivån än 12 månaders euriborränta som för sin del ger lite mer stabilitet.

”Om vi jämför ändringar i korta och långa referensräntor, kan korta räntor under en jämförelseperiod stiga till en mycket högre nivå än den de längrel räntorna låg på i början av perioden/var långa referensräntor låg i början av perioden. Då kan lånekostnaderna ändras markant exempelvis med tre månaders mellanrum”, säger Jussi Pajala.

Även om 12 månaders euribborränta är rörlig ger den alltså i viss mån samma fördelar som fasta räntor. Den kan ge tillfälligt skydd om räntorna stiger. 

Fördelen med ett års euriborränta är att du alltid vet beloppet av låneamorteringarna och räntan på bostadslånet för ett år framåt. Det hjälper med att planera ekonomin. 

12 månaders euriborränta används också som referensränta för studielån.

”För tillfället ligger 12 månaders euriborränta på en lägre nivå än korta referensräntor då marknaden räknar med räntesänkningar redan i år. Om dessa förväntningar förverkligas kommer även korta referensräntor att sjunka”, säger Jan von Gerich. 

Allt fler väljer 3 månaders euriborränta också för sitt bostadslån

Fördelarna med kortare euriborräntor har typiskt att göra med att räntenivån till en början är lite lägre och att dessa räntor reagerar snabbare på sjunkande marknadsräntor.

”Ofta är exempelvis 3 månaders ränta lägre än 12 månaders ränta då man tar lån, även om det inte är fallet just nu. 3 månaders ränta reagerar snabbare på ränteuppgång. Å andra sidan gynnas man också snabbare om räntorna sjunker”, säger Jan von Gerich.

På förhand kan man ändå inte veta vilken referensränta som ger den största nyttan. Korta referensräntor kan på den första räntejusteringsdagen ligga på en lägre nivå än 12 månaders ränta, men då de rör sig i en snabbare cykel kan läget snart vara det motsatta.

Är det klokt att ändra lånets referensränta?

Bostadslån har typiskt en lång lånetid på i genomsnitt 23 år. Därför spelar ränteändringar inte så stor roll på kort sikt. Då man tänker på räntekostnaderna för hela lånet är det i regel viktigare att följa hur räntorna utvecklas under de kommande åren än inom några veckor eller månader.

Osäkerheten kring framtida räntor och räntefluktuationer har ökat tydligt under de senaste åren. Enligt Jussi Pajala är det viktigt att fundera på varför man vill byta räntan. ”Vad baserar sig mitt beslut på? Vill jag att mina lånekostnader förblir stabila och förutsebara eller vill jag vara med då marknadsläget snabbt ändras?”

I vissa fall kan det vara motiverat att byta referensräntan, men det förknippas med en risk för att räntemarknaden utvecklas i en ogynnsam riktning. 

Var och en väljer den referensränta som bäst lämpar sig för sitt lån och sin situation. ”Det är också möjligt att byta referensräntan till exempel i samband med att man tecknar ränteskydd. Om man endast vill byta referensräntan till en annan, tar vi ut en avgift enligt prislistan för det.”

Ränteändringen kan också påverka lånets marginal.

Usein kysyttyä euriborista

Ränta på bostadslån

Marginalen på ditt bostadslån ändras inte under lånetiden medan referensräntan kan variera då marknaden fluktuerar. Räntan på lånet kan alltså stiga eller sjunka under lånetiden.

Vad påverkar den totala räntan på ditt bostadslån?

Bostadslån

Hos Nordea får du ett förmånligt bostadslån som är som skapat för dig.

Läs mer om bostadslån

Är du orolig för att räntorna stiger?

Då du garderar ditt lån antigen genom att spara eller med ett separat ränteskydd skyddar du din ekonomi för räntehöjning och ökade kostnader.

Läs mer om hur du kan skydda din ekonomi mot ränteuppgång