Vad borde du veta om euriborräntorna? Läs våra experters tips

Nordeas chefsanalytiker Jan von Gerich och Nordea Hypoteksbanks vd Jussi Pajala berättar hur de populära referensräntorna påverkar bolånekundernas vardag.

Euriborräntorna (Euro Interbank Offered Rate) är referensräntor på penningmarknaden i eurozonen. De fastställs utifrån den ränta med vilken stora banker i eurozonen kan få finansiering i euro på penningmarknaden utan säkerhet.

Euriborräntorna grundar sig alltså på marknadsräntorna i Europa, men de är inte alls lika populära som referensräntor i alla europeiska länder som i Finland.

– Euroländerna har sina egna preferenser och särdrag. Historiskt sett har rörliga räntor varit populära i Finland medan man exempelvis i Tyskland föredrar fasta räntor, säger Nordeas chefsanalytiker Jan von Gerich.

Finländare har föredragit rörliga korta räntor redan länge. Som referensränta för bostadslån har man typiskt valt 12 månaders euriborränta även om kunderna på sistone också har visat intresse för 6 och 3 månaders euriborräntor då marknadsräntorna har stigit.

Referensräntorna noteras offentligt och du kan hitta värdet på euriborräntorna på Finlands Banks webbplats.

Rörliga räntor följer räntemarknaden

Rörliga räntor förändras enligt utvecklingen på räntemarknaden, dvs. då räntorna stiger eller sjunker. Om ditt lån har rörlig ränta gynnas du av att marknadsräntorna sjunker. 

– Risken med rörlig ränta är att marknadsräntorna också kan stiga och i så fall stiger räntan på ditt lån då ränteperioden byts. Om ditt lån däremot har fast ränta stiger räntan inte då marknadsräntorna går upp. Om man har valt en lång fast ränta till sitt lån har man nu ganska effektivt skydd mot ränteuppgång, säger Jan von Gerich.

Om man däremot räknar med en ränteuppgång, men den uteblir, blir räntekostnaderna för ett lån med fast ränta sannolikt större än för ett lån med rörlig ränta. 

Även om euriborräntorna nu är höga kan låntagaren gynnas av ett lån med rörlig ränta då räntorna senare sjunker.

– I regel ligger rörliga räntor på en lägre nivå än fasta långräntor då man tar bostadslån. Då kan det vara logiskt att välja den billigare räntan. I genomsnitt är korta rörliga räntor billigare än fasta räntor, säger Jan von Gerich.

12 månaders euriborränta hjälper dig med ekonomiplanering

Euriborräntorna av olika längder erbjuder alternativ för bolånekunder som förhåller sig olika till den risk som förknippas med ränteuppgång. Korträntorna reagerar snabbare på ändringar i räntenivån medan den längre euriborräntan på 12 månader är mer stabil.

Fördelen med ett års euriborränta är att du alltid vet beloppet av låneamorteringarna och räntan på bostadslånet för ett år framåt. En sådan här stabilitet hjälper att planera ekonomin.

– Korta referensräntor kan stiga till en mycket högre nivå än långa referensräntor under en jämförelseperiod. Lånekostnaderna kan ändras markant exempelvis med tre månaders mellanrum, påpekar Jussi Pajala, vd för Nordea Hypoteksbank.

Även om 12 månaders euribborränta är rörlig ger den i viss mån samma fördelar som fasta räntor. Den kan alltså ge skydd under en längre tid om räntorna stiger. 

6 och 3 månaders euriborräntor reagerar snabbare på marknadsförändringar

På motsvarande sätt har fördelarna med 6 och 3 månaders euriborräntor typiskt att göra med att räntenivån till en början är lite lägre och att dessa räntor reagerar snabbare på sjunkande marknadsräntor.

– Då man tar lån är exempelvis tremånadersräntan i regel lägre än 12 månaders ränta, men den kortare räntan reagerar snabbare på stigande marknadsräntor. Å andra sidan gynnas man snabbare om räntorna sjunker, säger Jan von Gerich.

På förhand kan man ändå inte veta vilken referensränta som ger den största nyttan. Korta referensräntor kan på den första räntejusteringsdagen ligga på en lägre nivå än 12 månaders ränta, men då de rör sig i en snabbare cykel kan läget snart vara det motsatta.

– Vi skräddarsyr alltid en lämplig lånehelhet för varje kund. Det är också möjligt att byta referensräntan till exempel i samband med att kunden tecknar ränteskydd. Om kunden endast vill byta referensräntan tar vi ut en avgift enligt prislistan för det, säger Jussi Pajala.

Ränta på bostadslån

Marginalen på ditt bostadslån ändras inte under lånetiden medan referensräntan kan variera då marknaden fluktuerar. Räntan på lånet kan alltså stiga eller sjunka under lånetiden.

Vad påverkar den totala räntan på ditt bostadslån?

Bostadslån

Hos Nordea får du ett förmånligt bostadslån som är som skapat för dig.

Läs mer om bostadslån

Är du orolig för att räntorna stiger?

Då du garderar ditt lån antigen genom att spara eller med ett separat ränteskydd skyddar du din ekonomi för räntehöjning och ökade kostnader.

Läs mer om hur du kan skydda din ekonomi mot ränteuppgång