Nordea Prime-referensränta

Nordea Prime är en referensränta för privatkunders bostadslån och andra långfristiga lån.

Nordea Prime-ränta

3,50 %
  • Nordea Prime-räntan följer marknadsräntorna i ett lugnt tempo, och ändringarna i den är inte lika kraftiga.
  • Justeringar av räntan meddelas på nyhetssidan på nordea.com senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft.
  • Värdet påverkas av den nuvarande nivån för korta och långa marknadsräntor samt ränteförväntningarna, inflationsutsikterna och de allmänna utsikterna för utvecklingen av ekonomin.
  • Beslut om räntenivån fattas av Nordea Bank Oyj.

Historiska uppgifter om Nordea Prime

Nordea BruksRänta

Den här räntan tillämpas på vissa sparkonton som har öppnats tidigare i Nordea.

Nordea erbjuder inte längre konton med BruksRänta som referensränta. För sparande rekommenderar vi Förmånskonto eller FlexSpar-konto.

Nordea BruksRänta1,50 %

Avista-räntor

Referensräntan Nordea Avista är en overnight-ränta som noteras av Nordea Banks penningmarknadshandel.

  • Räntan fastställs dagligen enligt overnight-räntan på penningmarknaden och Nordeas likviditetsläge.
  • Räntan noteras för både euron och huvudvalutorna och separat för krediter och insättningar.
  • Referensräntan Nordea Avista används som referensränta på checkkonton och valutaräntan Nordea Avista som referensränta på valutakonton.

Ränta på bostadslån

Marginalen på ditt bostadslån ändras inte under lånetiden medan referensräntan kan variera då marknaden fluktuerar. Räntan på lånet kan alltså stiga eller sjunka under lånetiden.

Vad påverkar den totala räntan på ditt bostadslån?

Referensräntor på lån

Euribor är den vanligaste referensräntan i Finland. Andra alternativ är till exempel fast ränta och Nordea Prime.

Läs mer om andra referensräntor

Är du orolig för att räntorna stiger?

Då du garderar ditt lån antigen genom att spara eller med ett separat ränteskydd skyddar du din ekonomi för räntehöjning och ökade kostnader.

Läs mer om hur du kan skydda din ekonomi mot ränteuppgång