Stockmann Mastercard-kundförmåner

Som innehavare av Stockmann Mastercard får du alla förmåner i MyStockmann-stamkundsprogrammet och fördelarna med smidiga kortbetalningar. 

Du får genast 50 MyStockmann-poäng då du öppnar Stockmann Mastercard-krediten. För varje köp på Stockmann får du 1 poäng för 1 euro då du betalar med Stockmann Mastercard-kortet. Dessutom får du en betalkortsförmån på 0,5 %. 

Dessutom får du 0,5 extrapoäng för varje euro då du betalar med Stockmann Mastercard-kortets betaltids- eller kreditfunktion på Stockmann eller annanstans.

Kort om Stockmann Mastercard

 • Kortets kreditlimit är 1 500–10 000 euro. 
 • Räntan på krediten är 3 mån. euriborränta + 12,5 %.
 • Du får i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid på alla köp med kreditkortet. 
 • Du får två betalningsfria månader per kalenderår. 
 • För Stockmann Mastercard-kortet betalar du varken öppnings- eller årsavgift.

Så här ansöker du om kort

Du kan ansöka om kort om du är MyStockmann-kund. Du kan bli kund på adressen stockmann.com/mystockmann. 

För att kunna få ett kort ska du 

 • ha regelbundna inkomster 
 • ha skött din ekonomi väl 
 • inte ha betalningsstörningar
 • vara stadigvarande bosatt i Finland. 

Du kan också ansöka om kort solidariskt med en familjemedlem som fyllt 18 år och bor i samma hushåll. Du kan också ansöka om parallellkort till familjemedlemmar som fyllt 15 år.

Betala på ditt vis

Betala kontaktlöst med smarttelefon eller smartklocka - small

Med kontaktlös betalning betalar du tryggt köp på under 50 euro utan att röra betalterminalen.

Dessutom kan du lägga till kortet som betalningsinstrument i din telefon, smartklocka eller en annan smart enhet. Med din telefon kan du betala även köp på över 50 euro kontaktlöst.

Du kan använda kortet också utomlands. Du kan ta ut kontanter överallt i världen i kontantautomater med Mastercard-symbolen. 

Då du ansluter debetfunktion till kortet kan du göra köp och kontantuttag också direkt från ditt bankkonto i Finland och utomlands.

Hantera ditt kreditkort behändigt på nätet

Kort och bordskalender - small

Du kan betala dina köp i rater och överföra pengar från krediten till bankkontot. 

Du får en faktura över kreditkorttransaktionerna varje månad. Du väljer själv förfallodagen och amorteringsbeloppet (den minsta amorteringsprocenten). Du betalar ränta endast på den summa av krediten som kvarstår efter förfallodagen. 

Du kan behändigt hålla koll på dina kreditkortstransaktioner i nät- och mobilbanken. Om du inte har Nordeas bankkoder ser du dina transaktioner i tjänsten OmaLuotto (nordearahoitus.fi/omaluotto). Där ser du bland annat disponibla medel på ditt kort och kan överföra pengar från din kortkredit till ditt bankkonto. 

Kreditränta
Priser
Priser för kort beviljade före 1.9.2019
Konsumentens rättigheter vid betalningar i Europa

Effektiv ränta

Stockmann Mastercard är ett internationellt betaltids- och kreditkort. Den effektiva räntan på en utnyttjad kredit på 1 500 euro är 24,4 % och kreditpriset 1 685 euro, då den nominella räntan är 3 månaders euriborränta (01/2024) + 12,5 %, och den månatliga kontoavgiften 4 euro. Stockmann Mastercard är en fortlöpande kredit som gäller tills vidare. Kreditlimiten är 1 500–10 000 euro. Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors.

Priser efter 1.9.2019

Normalpriset på Stockmann Mastercard-kort

Normalpriset på Stockmann Mastercard-kort
Med årsavgiftPris
Stockmann Mastercard -kort0,00 €
Parallellkort0,00 €

TilläggstjänsterPris
Mastercard-förfrågningar/i nätbanken/i mobilbanken och i eTjänsten/mån
0,00 €
Mastercard-förfrågningar per telefon0,33 €
Mastercard, expeditionsavgift för snabbleverans10,00 €
Transaktionsförfrågan/st. på Otto.-automater1,50 €
Saldoförfrågan i automat
0,80 €
Beställning av befintlig pinkod (leverans per post)
7,00 €
Att kolla kortets pinkod i nätbanken och mobilbanken
0,00 €
Ändring av kreditlimit
0,00 €
Ändring av betalningsprogram
0,00 €
Egen överföring från kortkredit
Räntebelagt från överföringsdagen
Kreditkortsfaktura på papper/per styck
3,00 € 
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid
10,00 € 
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid på grund av tillverkningsfel eller att kortet gått sönder oberoende av kunden0,00 €
Hittelön0,00 €
Provision för borttagning av kort som använts i strid med kortvillkoren120,00 €

Kontantuttag i FinlandPris
Kontantuttag från bankkonto på kontor0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 1–4 uttag/månad

Kontantuttag från bankkonto i automat, 5 eller fler uttag/månad

0,00 €

1,00 €

Kontantuttag i Finland från kortkrediten på automater
Räntebelagt från uttagsdagen

Kontantuttag utomlandsPris

Kontantuttag i automat i euro i EES-länder, 1–4 uttag/månad

Kontantuttag i automat i euro i EES-länder, 5 eller fler uttag/månad

0,00 €

1,00 €

Kontantuttag från kortkredit i automat i euro i EES-länderRäntebelagt från uttagsdagen

Kontantuttag i euro på kortkrediten på kontor i EES-länder

Kontantuttag i euro från bankkontot på kontor i EES-länder

Räntebelagt från uttagsdagen

2,00 € + 3 %

Kontantuttag i valuta på kontor och/eller i automater på kortkrediten i EES-länder och utanför

Kontantuttag i valuta på kontor och/eller i automater från bankkontot i EES-länder och utanför

Räntebelagt från uttagsdagen

2,00 € + 3 %

Kontantuttag som gjorts på Nordeas automater från bankkontot och/eller kortkrediten i Norge, Sverige och Danmark0,00 €

Avgift som hänför sig till tillhandahållande av kontoPris
Avgift som hänför sig till tillhandahållande av konto/månad, då de transaktioner som fakturan uppvisar inte betalas i sin helhet på förfallodagen för den faktura som omfattar transaktionerna.4,00 €

Avgifter för användning av kortPris

Valutapåslag* som ingår i kursen för kortköp eller kontantuttag i annan valuta än euro

2,25 %

*Då du gör ett köp eller tar ut kontanter i annan valuta än euro används Mastercards eller Visas kurs som transaktionens valutakurs som utökas med ett valutapåslag enligt prislistan. Läs mer om valutaavgifter för korttransaktioner.Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om Stockmann Mastercard-kortet

Anvisningar och råd

Du väljer kortets funktioner redan när du ansöker om det, och du kan senare själv ändra dem.

I mobilbanken kan du till exempel ändra det månatliga betalningsbeloppet och  betalningsdagen samt amorteringsfria månader.

Ändringar till kortkrediten
PIN kod och konto
Höj kreditlimiten
Kortets säkerhetsgränser, geografiska användningsområde och internetanvändning
Förnyelse och leverans av kort
Fakturering och utredning av transaktioner

Så här ändrar du ditt kortkreditens inställningar

I mobilbanken

 1. Öppna mobilbanken och välj det kort vars kreditegenskaper du vill ändra.
 2. Tryck på ”Ändra kredit”.
 3. Nu kan du ändra amorteringsprocent, amorteringsfria månader och/eller förfallodag för din kredit. Du kan ändra alla tre egenskaper på en gång eller bara den du själv väljer..
 4. Efter att du har gjort önskade ändringar, bekräfta andringarna med Nordea ID-appen eller ID-dosa.

I nätbanken

 1. Öppna nätbanken, välj "Ekonomi" och sedan "Kort".
 2. Välj det kort vars kreditegenskaper du vill ändra och tryck på ”Ändra kredit”.
 3. Nu kan du ändra amorteringsprocent, amorteringsfria månader och/eller förfallodag för din kredit. Du kan ändra alla tre egenskaper på en gång eller bara den du själv väljer..
 4. Efter att du har gjort önskade ändringar, bekräfta andringarna med appen Nordea ID eller med ID-dosa.

Observera att de amorteringsfria månaderna inte kan vara på varandra följande månader. Minimiamorteringen är 3 procent per månad. Om du vill avtala om att ändra förfallodagen eller amorteringsprocenten för en faktura som redan bildats, kontakta Nordea Kundtjänst via chatten eller per telefon. Vi tar ut en avgift enligt prislistan för ändringen.

Överför pengar från kortkrediten till ditt bankkonto

I Nordeas nät- och mobilbank kan du överföra pengar från kortkrediten till ditt bankkonto eller dispositionsrättskonto. Du kan exempelvis överföra 100 euro från krediten till ditt bankkonto om du har lönedag först om en vecka.

 • I mobilbanken: Välj kort > tryck "Betala och överför" > "Egen överföring" > välj bankkonton och beloppet > bekräfta egen överföring med appen Nordea ID.
 • I nätbanken: Välj Ekonomi > Kort > välj ditt kort > "Egen överföringo" > välj bankkonton och beloppet > bekräfta egen överföring med appen Nordea ID eller med ID-dosa.

Observera att ränta tas ut på den summa pengar som du överför från kreditkortet genast från den dag du gör överföringen eller så tas en engångsavgift ut för överföringen. Se prislistan för ditt kort.

PIN kod och konto

Du kan kolla ditt korts pinkod behändigt i Nordeas nät- och mobilbank.

Läs mer om pinkoden

Anslut ditt bankkonto till kortet – då kan du välja om kortkrediten (credit) eller bankkontot (debit) debiteras med köpen och kontantuttagen. Dina kortköp och kontantuttag utomlands debiteras alltid i euro från antingen bankkontot (debit) eller kortkrediten (credit). 

Gör så här när du vill höja din kreditlimit

Du kan ansöka om att höja kreditlimiten för ditt kort i nät- och mobilbanken eller med blanketten nedan.

 1. Välj Tjänster i nät- eller mobilbanken.
 2. Välj Betal- och kreditkort och sedan Stockmann Mastercard.
 3. Tryck på Ansök om höjning så öppnas ansökan i ett nytt fönster eller en ny flik. Identifiera dig med Nordea ID-appen eller Nordea ID-dosan. Din ansökan handläggs automatiskt och du får ett meddelande via Nordea Omaposti när beslutet har fattats.

Du kan ansöka om höjning av kreditlimiten då du har regelbundna inkomster, har skött din ekonomi väl och saknar anteckningar om betalningsstörningar. Storleken på den kreditlimit som beviljas beror på dina inkomster, dina nuvarande skulder och balansen i din ekonomi.

Kortets säkerhetsgränser, geografiska användningsområde och internetanvändning

Du kan ändra kortets säkerhetsinställningar i Nordeas nät- eller mobilbanken.

 • I nätbanken: Välj Ekonomi > Kort > välj kort > Kolla pinkod > ändra kortinställningar under Kortuppgifter.
 • I mobilbanken: Välj kort > Redigera.

Läs om säker användning av kortet.

Förnyelse och leverans av kort

Ett nytt kort istället för ett som gått sönder 

 • I nätbanken Välj Ekonomi > Kort > välj det kort som du vill förnya > klicka på Förnya kortet.
 • I mobilbanken: Välj det kort som du vill förnya > välj Inställningar > Förnya ett giltigt kort.
 • Genom att ringa Nordea Finance Kundtjänst. 

Ett kort vars giltighet går ut förnyas automatiskt

Ditt kort fungerar normalt fram till utgången av den sista giltighetsmånaden som framgår av kortets framsida. Ditt nya kort skickas till dig per post innan giltighetstiden för det gamla löper ut. Kolla om du redan har fått det nya kortet per post. 

Det nya kortet levereras till hemadressen 

Nordeas kort levereras i första hand till den hemadress i Finland som du har angett för Nordea. Du får kortet inom ungefär två veckor efter att du beställt det. Leveransen är avgiftsfri. Du kan också beställa kortet med snabbeställning, kontakta då Nordea Kundtjänst. I så fall kommer kortet om ungefär en vecka till hemadressen. Snabbeställning är en avgiftsbelagd tjänst (10 euro). 

Läs mer om olika sätt att leverera kortet, eller fråga Nordea Kundtjänst om leveranssätten exempelvis till en utländsk adress.  

Du kan avsluta ditt kort genom att skriftligen meddela Nordea Finance Kundtjänst 

Om du vill säga upp och avsluta ditt kort ska du göra det elektroniskt i tjänsten OmaLuotto eller med ett meddelande om avslutande. Läs närmare anvisningar för att avsluta kort. Vi rekommenderar alla våra kunder att ha minst två kort. På det sättet är du inte illa ute om ditt kort förstörs eller försvinner.

Fakturering och utredning av transaktioner

Korttransaktioner

Kreditkortstransaktioner:

 • Välj ditt kort på startsidan i Nordeas mobil- eller nätbank. Du ser dina senaste transaktioner med kreditfunktionen under kortuppgifterna.
 • I nätbanken hittar du den senaste e-fakturan och tidigare e-fakturor där du kan se dina kreditkortstransaktioner. Logga in i nätbanken och välj Betalningar > E-fakturor > Arkiv. På e-fakturan ser du även korttransaktioner som är äldre än 1–3 månader. Dina e-fakturor lagras i nätbanken i 18 månader.
 • Du ser den senaste e-fakturan i mobilbanken. Logga in i mobilbanken > välj Betalningar och sedan E-fakturor > öppna din kreditkortsfaktura > klicka på Fakturautställarens specifikation.
 • I Nordea Finances tjänst OmaLuotto.

Transaktioner med debetfunktionen:

 • Öppna uppgifterna för det konto som har anslutits till kortet i Nordeas mobil- eller nätbank. Om du exempelvis har anslutit ditt kort till ditt brukskonto, ser du dina transaktioner med debetfunktionen under transaktionerna för ditt brukskonto.

Observera att fakturautställarens namn på fakturan kan avvika från säljarens namn vid kortköpet, t.ex. i fråga om restauranger och taxiföretag.

I genomsnitt 30 dagars räntefri betalningstid

Då du betalar dina köp med kortets betaltids- och kreditfunktion får du i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid.

Exempel på köp av en dammsugare: Du har avtalat om att förfallodagen för din kreditkortsfaktura är den 15:e varje månad. Faktureringsperioden är 25.3–26.4. Du gör klokt i att välja den dag som du regelbundet får inkomster som förfallodag och betala fakturan då. 

 • 1.4 Du köper en dammsugare. 
 • 15.4 Förfallodagen för kreditkortsfakturan då du ska betala fakturan för föregående faktureringsperiod, dvs. mars.
 • 15.5 Förfallodagen för dina köp i april, i detta fall även för dammsugaren. 

Faktureringsperioden byts 26.4, och de produkter som du köper efter den här dagen faktureras i juni. Om du bestämmer dig för att köpa dammsugaren först 26.4, ska du ändå betala den 15.5. Men om du köper den först 27.4, är förfallodagen 15.6.

Vilka ändringar kan jag själv göra i faktureringen av min kortkredit?

Du kan ändra din kreditkortsfakturas förfallodag, amorteringsprocent och amorteringsfria månader: 

 • Välj i mobilbanken kortet du vill ändra och tryck sedan på Ändra kredit.
 • I nätbanken: välj Ekonomi > Kort > välj det kort som du vill ändra > under Kortuppgifter klicka på Ändra kredit.
 • I tjänsten OmaLuotto under Kreditkontots inställningar (fungerar med alla finska bankers nätbankskoder).

Amorteringsprocenten kan vara 3–100 % av kreditbeloppet. De amorteringsfria månaderna kan inte följa på varandra. Observera att du inte kan kombinera amorteringsfria månader med fakturering av köp i jämna rater. 

Du kan ringa Nordea Finance Kundtjänst för att avtala om att ändra förfallodagen eller amorteringsprocenten för en faktura som redan bildats. Vi debiterar en avgift enligt prislistan för ändringen.

Du hittar uppgifterna om faktureringsperioden för krediten, dina månatliga transaktioner och betalningsuppgifterna på din kreditfaktura. Specifikationerna av e-fakturor finns i nät- och mobilbanken.

Så här amorterar du på din kortkredit med önskat belopp

Du kan göra extra amorteringar eller återbetala hela kortkrediten när som helst. Du kan också betala ett större belopp än det som står i din kreditkortsfaktura. Här följer närmare anvisningar om olika kort: 

Du kan amortera på din kortkredit enkelt i mobilbanken. Välj ditt kreditkort på förstasidan och tryck på Betala och överför > Betala tillbaka, varvid du kan fastställa det belopp du vill betala. Övriga betalningsuppgifter visas automatiskt. 

Du kan amortera på din kortkredit även i nätbanken. Välj först ditt kreditkort på förstasidan och sedan Betala av. Välj konto och belopp. Övriga betalningsuppgifter visas automatiskt. Din inbetalning syns genast på krediten. 

Du kan när som helst återbetala hela kortkrediten. Kortets aktuella skuldsaldo ser du i mobil- och nätbanken genom att öppna kortuppgifterna eller i tjänsten OmaLuotto.

Du kan enkelt återbetala hela kortkrediten på följande fakturas förfallodag. På fakturan ser du det totala kreditsaldot och krediträntan fram till förfallodagen.