Stockmann Mastercard

Njut av Stockmanns stamkundsförmåner och erbjudanden varje månad. De bästa förmånerna får du om du betalar alla köp med Stockmann Mastercard-kortet.

Stockmann Mastercard-kundförmåner

Som innehavare av Stockmann Mastercard får du alla förmåner i MyStockmann-stamkundsprogrammet och fördelarna med smidiga kortbetalningar. 

Du får genast 50 MyStockmann-poäng då du öppnar Stockmann Mastercard-krediten. För varje köp på Stockmann får du 1 poäng för 1 euro då du betalar med Stockmann Mastercard-kortet. Dessutom får du en betalkortsförmån på 0,5 %. 

Dessutom får du 0,5 extrapoäng för varje euro då du betalar med Stockmann Mastercard-kortets betaltids- eller kreditfunktion på Stockmann eller annanstans.

Kort om Stockmann Mastercard

  • Kortets kreditlimit är 1 500–10 000 euro. 
  • Räntan på krediten är 3 mån. euriborränta + 12,5 %.
  • Du får i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid på alla köp med kreditkortet. 
  • Du får två betalningsfria månader per kalenderår. 
  • För Stockmann Mastercard-kortet betalar du varken öppnings- eller årsavgift.

Så här ansöker du om kort

Du kan ansöka om kort om du är MyStockmann-kund. Du kan bli kund på adressen stockmann.com/mystockmann. 

Du kan få ett kort om du bl.a. 

  • har regelbundna inkomster 
  • har skött din ekonomi väl 
  • inte har betalningsstörningar. 

Du kan också ansöka om kort solidariskt med en familjemedlem som fyllt 18 år och bor i samma hushåll. Du kan också ansöka om parallellkort till familjemedlemmar som fyllt 15 år.

Betala på ditt vis


Med kontaktlös betalning betalar du tryggt köp på under 50 euro utan att röra betalterminalen. 

Du kan också betala köp på över 50 euro utan att röra betalterminalen då du ansluter kortet till mobilbetalningar och betalar genom att föra din smarttelefon eller smartklocka nära betalterminalen. 

Du kan också ta ut kontanter överallt i världen i kontantautomater med Mastercard-symbolen. 

Då du ansluter debetfunktion till kortet kan du göra köp och kontantuttag också direkt från ditt bankkonto i Finland och utomlands. 

Flexibel ekonomi

Du kan betala dina köp i rater och överföra pengar från krediten till bankkontot. 

Du får en faktura över kreditkorttransaktionerna varje månad. Du väljer själv förfallodagen och amorteringsbeloppet (den minsta amorteringsprocenten). Du betalar ränta endast på den summa av krediten som kvarstår efter förfallodagen. 

Du kan behändigt hålla koll på dina kreditkortstransaktioner i nät- och mobilbanken. Om du inte har Nordeas bankkoder ser du dina transaktioner i tjänsten OmaLuotto (nordearahoitus.fi/omaluotto). Där ser du bland annat disponibla medel på ditt kort och kan överföra pengar från din kortkredit till ditt bankkonto.

Kreditränta

Kreditränta

Stockmann Mastercard är ett internationellt betaltids- och kreditkort. Den effektiva räntan på en utnyttjad kredit på 1500 euro är 24,1 % och kreditpriset 1 684 euro, då den nominella räntan är 3 månaders euriborränta (11/2020) + 12,5 %, och den månatliga kontoavgiften på 4 euro och avgiften för pappersfakturan på 3 euro har beaktats i beräkningen. Stockmann Mastercard är en fortlöpande kredit som gäller tills vidare. Kreditlimiten är 1 500–10 000 euro. Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors.

Priser
Priser för kort beviljade före 1.9.2019
Konsumentens rättigheter vid betalningar i Europa

Kreditränta

Stockmann Mastercard är ett internationellt betaltids- och kreditkort. Den effektiva räntan på en utnyttjad kredit på 1500 euro är 24,1 % och kreditpriset 1 684 euro, då den nominella räntan är 3 månaders euriborränta (11/2020) + 12,5 %, och den månatliga kontoavgiften på 4 euro och avgiften för pappersfakturan på 3 euro har beaktats i beräkningen. Stockmann Mastercard är en fortlöpande kredit som gäller tills vidare. Kreditlimiten är 1 500–10 000 euro. Krediten beviljas av Nordea Finans Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors.

Priser efter 1.9.2019

Normalpriset på Stockmann Mastercard-kort

Normalpriset på Stockmann Mastercard-kort
Med årsavgiftPris
Stockmann Mastercard -kort0,00 €
Parallellkort0,00 €

TilläggstjänsterPris
Mastercard-förfrågningar/i nätbanken/i mobilbanken och i eTjänsten/mån
0,00 €
Mastercard-förfrågningar per telefon0,33 €
Mastercard, expeditionsavgift för snabbleverans10,00 €
Transaktionsförfrågan/st. på Otto.-automater och på Nordeas betalautomater0,00 €
Saldoförfrågan i automat
0,60 €
Beställning av befintlig pinkod (leverans per post)
7,00 €
Att kolla kortets pinkod i nätbanken och mobilbanken
0,00 €
Ändring av kreditlimit
0,00 €
Ändring av betalningsprogram
5,00 €
Egen överföring från kortkredit
Räntebelagt från överföringsdagen
Kreditkortsfaktura på papper/per styck
3,00 € 
Fakturabetalning från kortkredit via Nordeas betalautomat
Räntebelagt från betalningsdagen
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid
10,00 € 
Utbyte av kort eller nytt kort under kortets giltighetstid på grund av tillverkningsfel eller att kortet gått sönder oberoende av kunden0,00 €
Hittelön0,00 €
Provision för borttagning av kort som använts i strid med kortvillkoren120,00 €

Kontantuttag i FinlandPris
Kontantuttag från bankkonto på kontor0,00 €

Kontantuttag från bankkonto i automat, 1–4 uttag/månad

Kontantuttag från bankkonto i automat, 5 eller fler uttag/månad

0,00 €

0,60 €

Kontantuttag i Finland från kortkrediten på automater
Räntebelagt från uttagsdagen

Kontantuttag utomlandsPris

Kontantuttag i automat i euro i EES-länder, 1–4 uttag/månad

Kontantuttag i automat i euro i EES-länder, 5 eller fler uttag/månad

0,00 €

0,60 €

Kontantuttag från kortkredit i automat i euro i EES-länderRäntebelagt från uttagsdagen

Kontantuttag i euro på kortkrediten på kontor i EES-länder

Kontantuttag i euro från bankkontot på kontor i EES-länder

Räntebelagt från uttagsdagen

2,00 € + 3 %

Kontantuttag i valuta på kontor och/eller i automater på kortkrediten i EES-länder och utanför

Kontantuttag i valuta på kontor och/eller i automater från bankkontot i EES-länder och utanför

Räntebelagt från uttagsdagen

2,00 € + 3 %

Kontantuttag som gjorts på Nordeas automater från bankkontot och/eller kortkrediten i Norge, Sverige och Danmark0,00 €

Avgift som hänför sig till tillhandahållande av kontoPris
Avgift som hänför sig till tillhandahållande av konto/månad, då de transaktioner som fakturan uppvisar inte betalas i sin helhet på förfallodagen för den faktura som omfattar transaktionerna.4,00 €

Avgifter för användning av kortPris

Valutapåslag* som ingår i kursen för kortköp eller kontantuttag i annan valuta än euro

2,25 %

*Då du gör ett köp eller tar ut kontanter i annan valuta än euro används Mastercards eller Visas kurs som transaktionens valutakurs som utökas med ett valutapåslag enligt prislistan. Läs mer om valutaavgifter för korttransaktioner.Öppnas i nytt fönster

Ansök om kort via nätbanken

Ansök nu Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om Stockmann Mastercard-kortet

Anvisningar och råd

Du väljer kortets funktioner redan när du ansöker om det, och du kan senare själv ändra dem.

I mobilbanken kan du till exempel ändra det månatliga betalningsbeloppet och  betalningsdagen samt amorteringsfria månader. Du kan ansöka om höjning av krediten i nätbanken.

PIN code and account

PIN code and account

You can use the PIN code provided by the bank or choose your own PIN code for your card. You can also change your PIN code later. Read more about PIN codesÖppnas i nytt fönster.

You can link your card to a bank account and choose whether payments and cash withdrawals are taken out of your credit card account (credit) or your bank account (debit). Any card payments and cash withdrawals that you make abroad are always taken in euros either from your bank account (debit) or your credit card account (credit).

Daily spending limits, geographical restrictions and online payments
Förnyelse och leverans av kort
Fakturering och utredning av transaktioner

PIN code and account

You can use the PIN code provided by the bank or choose your own PIN code for your card. You can also change your PIN code later. Read more about PIN codesÖppnas i nytt fönster.

You can link your card to a bank account and choose whether payments and cash withdrawals are taken out of your credit card account (credit) or your bank account (debit). Any card payments and cash withdrawals that you make abroad are always taken in euros either from your bank account (debit) or your credit card account (credit).

Daily spending limits, geographical restrictions and online payments

You can edit the security settings on your card in Nordea Mobile. Go to Overview, find the card you want to edit and select Settings. 

In our new Netbank, you can edit your security settings in Finances -> Cards. Select the card you want to edit and click on Card details to make the changes. 

To edit your settings in the old Netbank, go to Everyday finances -> Cards -> Security limits / Usage area and Internet.

Learn how to use your card safely.

Förnyelse och leverans av kort

Ett nytt kort istället för ett som gått sönder 

Du kan beställa ett nytt kort i den gamla nätbanken under punkten Kort > Redigera och förnya kort.   

Ett kort vars giltighet går ut förnyas automatiskt

Ditt kort fungerar normalt fram till utgången av den sista giltighetsmånaden som framgår av kortets framsida. Ditt nya kort skickas till dig per post innan giltighetstiden för det gamla löper ut. Kolla om du redan har fått det nya kortet per post. 

Det nya kortet levereras till hemadressen 

Nordeas kort levereras i första hand till den hemadress i Finland som du har angett för Nordea. Du får kortet inom ungefär två veckor efter att du beställt det. Leveransen är avgiftsfri. Du kan också beställa kortet med snabbeställning, kontakta då Nordea Kundtjänst. I så fall kommer kortet om ungefär en vecka till hemadressen. Snabbeställning är en avgiftsbelagd tjänst (10 euro). 

Läs mer om olika sätt att leverera kortet, eller fråga Nordea Kundtjänst om leveranssätten exempelvis till en utländsk adress.  

Du kan avsluta kortet i chatten eller genom att ringa vår kundtjänst 

Om du vill säga upp och avsluta ditt kort (kan du )kontakta Nordea Kundtjänst via chatten eller per telefon. Vi rekommenderar alla våra kunder att ha minst två kort. På så sätt är du inte illa ute om det ena kortet går sönder eller försvinner.

Fakturering och utredning av transaktioner

Ett nytt kort istället för ett som gått sönder 

Du kan beställa ett nytt kort i den gamla nätbanken under punkten Kort > Redigera och förnya kort.   

Ett kort vars giltighet går ut förnyas automatiskt

Ditt kort fungerar normalt fram till utgången av den sista giltighetsmånaden som framgår av kortets framsida. Ditt nya kort skickas till dig per post innan giltighetstiden för det gamla löper ut. Kolla om du redan har fått det nya kortet per post. 

Det nya kortet levereras till hemadressen 

Nordeas kort levereras i första hand till den hemadress i Finland som du har angett för Nordea. Du får kortet inom ungefär två veckor efter att du beställt det. Leveransen är avgiftsfri. Du kan också beställa kortet med snabbeställning, kontakta då Nordea Kundtjänst. I så fall kommer kortet om ungefär en vecka till hemadressen. Snabbeställning är en avgiftsbelagd tjänst (10 euro). 

Läs mer om olika sätt att leverera kortet, eller fråga Nordea Kundtjänst om leveranssätten exempelvis till en utländsk adress.  

Du kan avsluta kortet i chatten eller genom att ringa vår kundtjänst 

Om du vill säga upp och avsluta ditt kort (kan du )kontakta Nordea Kundtjänst via chatten eller per telefon. Vi rekommenderar alla våra kunder att ha minst två kort. På så sätt är du inte illa ute om det ena kortet går sönder eller försvinner.