Stockmann Mastercard

Dra nytta av Stockmanns stamkundsförmåner och -erbjudanden varje månad. De bästa förmånerna får du om du betalar alla inköp med Stockmann Mastercard-kortet.

 • Ingen öppnings- eller årsavgiftstockmann-mastercard
 • Du kan välja en kreditlimit mellan 1 500 och 10 000 euro.
 • Du får i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid på alla inköp med kreditkortet. 
 • Utöver förmånerna med Mastercard-kortet får du också alla Stockmanns stamkundsförmåner.

Stockmann betjänar dig normalt – företagssaneringen påverkar inte affärsverksamheten

Stockmann Mastercard accepteras som betalningsinstrument och Stockmann fortsätter sin affärsverksamhet som vanligt. Läs merÖppnas i nytt fönster.

Stockmann Mastercard kortegenskaper

Stockmann MasterCard är ett kreditkort, och du kan också ansluta debitfunktionen till det. Med kortets kreditlimit betalar du också större inköp och den ger flexibilitet i oväntade situationer.

 • Du får en faktura över kreditkorttransaktionerna varje månad. Du väljer själv förfallodagen och amorteringsbeloppet (minimiamorteringsprocenten) när du fyller i kortansökan. Du betalar ränta endast på den summa* av krediten som kvarstår efter förfallodagen.
 • Du kan välja två betalningsfria månader per kalenderår.
 • Du kan ansluta önskat antal parallellkort till kreditkortet för alla familjemedlemmar som fyllt 15.
 • Du kan följa upp dina kreditkortstransaktioner behändigt i nätbanken. Om du inte har Nordeas bankkoder kan du följa upp transaktionerna i OmaLuotto-tjänsten (nordearahoitus.fi/omaluotto). Du kan också kontrollera t.ex. disponibelt belopp på kortet, ändra kortkreditens egenskaper och överföra pengar från kortkrediten till bankkontot.
 • I mobilbanken ser du  egenskaper och disponibla medel på ditt kort. Du kan också överföra pengar från din kortkredit till ditt bankkonto. Du kan begränsa det geografiska användningsområdet för ditt kort samt kortanvändning på internet.
 • Om du använder Nordeas bankkoder kan du själv välja pinkod till ditt kort.
 • Med Stockmann Mastercard-kort kan du betala kontaktlöst med kortets kreditegenskap. Med funktionen för kontaktlös betalning kan du snabbt och enkelt betala inköp på under 50 euro genom att föra betalkortet nära betalterminalen. Du behöver inte mata in kortet i betalterminalen eller knappa in pinkoden. Du kan betala kontaktlöst i alla betalterminaler som är försedda med symbolen för kontaktlös betalning.

Med Stockmann Mastercard-kortet betalar du överallt 

 • Du kan betala inköp med kreditkort i Finland och utomlands, i över 200 länder och på cirka 30 miljoner inköpsställen. Du kan också ta ut kontanter överallt i världen.
 • Då du ansluter debitfunktion till kortet kan du göra inköp och kontantuttag också direkt från ditt bankkonto i Finland och utomlands. 
 • Du betalar också tryggt på internet. 

* Den effektiva räntan beräknad på en utnyttjad Stockmann Mastercard-kredit på 1 500 euro är 24,4 %. Vid beräkningen har man använt 3 mån. euriborränta (06/2019) och beaktat den månatliga kontoavgiften 4,00 euro och avgiften för pappersfaktura. Räntan på krediten är 3 månaders euriborränta + 12,5 %. Kreditlimiten är 1 500-10 000 euro. Stockmann Mastercard gäller tills vidare. Nordea Finans Finland Ab är kreditgivare, Aleksis Kivis Gata 9, Helsingfors, 00020 NORDEA.

Dra nytta av Stockmann Mastercard-kortets förmåner

Som innehavare av Stockmann Mastercard får du alla förmåner i Stockmanns stamkundsprogram och de allmänna förmånerna i anslutning till Mastercard-kortet.

Stockmanns stamkundsprogram följer med dig i olika livssituationer och ger dig nya och överraskande förmåner. 

I det programmet samlar du poäng och får extra poäng när du använder kreditegenskapen hos ditt Stockmann Mastercard-kort. 

Du får 1 poäng för 1 euro för varje köp som du på Stockmann betalar med Stockmann Mastercard-kortet. 

Då du använder Stockmann Mastercard-kortets betaltids- eller kreditegenskap under faktureringsperioden på Stockmann eller annanstans, får du 5 extrapoäng per månad. 

Ta del av förmånerna på stockmann.com/mystockmann. 

Priser
Priser för kort beviljade före 1.9.2019

Ansök om kort via nätbanken

Ansök nu Öppnas i nytt fönster