Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Lagreformen gällande konsumentskyddet som trädde i kraft 1.12.2010 förutsätter att kunden får (till påseende) de centrala uppgifter om krediten som gäller avtalet och konsumentens rättigheter på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation innan ett kreditavtal ingås.

För varje kortkredit finns en skild blankett. Blanketterna har gjorts upp med s.k. standardvärden där t.ex. den effektiva räntan har beräknats med ett (1) års återbetalningstid med antagandet att det utnyttjade kreditbeloppet är 1 500 euro.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
Nordea Gold Mastercard (Kreditgivare Nordea Bank Abp)KonsumentkreditinformationÖppnas i nytt fönster
Nordea Gold Mastercard (Kreditgivare Nordea Finans Finland Ab)KonsumentkreditinformationÖppnas i nytt fönster
Nordea Credit Mastercard (Kreditgivare Nordea Bank Abp)KonsumentkreditinformationÖppnas i nytt fönster
Nordea Credit Mastercard (Kreditgivare Nordea Finans Finland Ab)KonsumentkreditinformationÖppnas i nytt fönster
Stockmann MastercardKonsumentkreditinformationÖppnas i nytt fönster
Finnair Plus MastercardKonsumentkreditinformationÖppnas i nytt fönster
TUOHI MastercardKonsumentkreditinformationÖppnas i nytt fönster