Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Lagreformen gällande konsumentskyddet som trädde i kraft 1.12.2010 förutsätter att kunden får (till påseende) de centrala uppgifter om krediten som gäller avtalet och konsumentens rättigheter på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation innan ett kreditavtal ingås.

För varje kortkredit finns en skild blankett. Blanketterna har gjorts upp med s.k. standardvärden där t.ex. den effektiva räntan har beräknats med ett (1) års återbetalningstid med antagandet att det utnyttjade kreditbeloppet är 1 500 euro.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
Nordea Gold Mastercard (Kreditgivare Nordea Bank Abp)Konsumentkreditinformation (pdf, 105 KB)Öppnas i nytt fönster
Nordea Gold Mastercard (Kreditgivare Nordea Finans Finland Ab)Konsumentkreditinformation (pdf, 226 KB)Öppnas i nytt fönster
Nordea Credit Mastercard (Kreditgivare Nordea Bank Abp)Konsumentkreditinformation (pdf, 112 KB)Öppnas i nytt fönster
Nordea Credit Mastercard (Kreditgivare Nordea Finans Finland Ab)Konsumentkreditinformation (pdf, 102 KB)Öppnas i nytt fönster
Stockmann MastercardKonsumentkreditinformation (pdf, 159 KB)Öppnas i nytt fönster
Finnair Plus MastercardKonsumentkreditinformation (pdf, 140 KB)Öppnas i nytt fönster
TUOHI MastercardKonsumentkreditinformation (pdf, 302 KB)Öppnas i nytt fönster