Bli företagskund på nätet

Vi erbjuder expertis och service till ditt företag oberoende av tid och plats. Bli företagskund genom att fylla i ansökan på nätet. Då behöver du inte besöka kontoret. Du får tillgång till Företagets e-startpaket för att sköta företagets dagliga ekonomi. Du kan fylla i ansökan för både blivande och befintliga företag.

Tule asiakkaaksi - step 1

1. Fyll i och sänd ansökan på nätet


Då ansökan fylls i
 • söker vi automatiskt uppgifter ur handelsregistret.
 • Beroende på företagets klausul om firmateckningsrätt kan användningen av tjänsten kräva bekräftelse av en annan representant för företaget.
 • Du kan spara ansökan och fortsätta att fylla i den senare.
Tule yritysasiakkaaksi - step 2

2. Behandlingen av ansökan


 • Vi behandlar din ansökan inom fem bankdagar
 • Du får ett sms när din ansökan behandlats.
 • Logga in på tjänsten på nytt och ta kodappen i bruk.

Du kan fylla i ansökan om du: 

 • har bankkoder för att logga in  
 • har en mobiltelefon
 • har finskt pass eller ID-kort
 • är myndig finsk medborgare
 • har din hemort i Finland och har rättshandlingsförmåga
 • har rätt att teckna företagets firma.

För att kunna använda denna tjänst måste företagsformen vara firmanamn, aktiebolag, kommanditbolag eller öppet bolag. Även blivande företag kan använda tjänsten Bli företagskund på nätet. 

Byte av Nordeas hemort

Nordeakoncernens moderbolag ska byta hemort från Sverige till Finland den 1 oktober 2018. För det krävs att myndigheterna ger de behövliga godkännandena.

Efter bytet av hemorten tillhandahålls banktjänsterna i Finland av Nordea Bank Abp. Kundernas banktjänster ändras inte.

Mer information om tjänsteleverantören och tillsynsmyndigheterna (pdf, 132 KB)Öppnas i nytt fönster

Kundkontroll – varför frågar banken?

Bankens verksamhet bygger på förtroende som skapas genom bra service, kundkontroll och rätta lösningar. Vi ställer olika slags frågor eftersom vi vill känna våra kunder och deras verksamhet.

Läs mer

Identitetshandlingar som Nordea godkänner

Banken måste alltid kontrollera kundens identitet i en identitetshandling som banken godkänner och som är intakt när kunden sköter ärenden på banken.

Läs mer

Ibruktagande av kodappen

Ladda ned appen i appbutiken för din mobila enhet. Kodappen kan användas med iPhone-, Android- och Windows Phone-telefoner samt iPad- och Android-pekplattor.

Läs mer