Bostadsbolag och disponenter

Bostadsbolagens viktigaste beslut gäller ofta grundliga saneringar och finansieringen av dem.

Läs mer om tjänster för bostadsbolag

Startup- ja kasvuyritykset

Palvelut voimakkaasti kasvavien yritysten erityistarpeisiin.

Lue lisää Startup&Growth ratkaisuista

Kommuner

Kommunens alla bank- och finansieringstjänster över en och samma disk.

Läs mer om tjänster för kommuner

Lantbruksföretag

Vi erbjuder lantbruksföretag brett kunnande, mångsidiga produkter till konkurrenskraftigt pris och tillräckliga resurser för finansiering av investeringar av alla storlekar och slag.

Läs mer om tjänster för lantbruksföretag

Föreningar, stiftelser, andelslag och intressegemenskaper

Vi erbjuder små registrerade föreningar, lokalt verksamma stiftelser, andelslag och olika slags intressegemenskaper omfattande banktjänster för olika behov.

Läs mer om tjänster

Organisationer och föreningar

Nordea erbjuder heltäckande tjänster såväl för små lokala aktörer som för stora aktörer på riksnivå.

Läs mer om tjänster för organisationer och föreningar

International Subsidiary Banking

Enheten International Subsidiary Group erbjuder lösningar för utländska dotterbolag som effektiviserar verksamheten.

Läs mer om International Subsidiary Banking -tjänster