Startup company large

Branschlösningar

Nordeas starka kompetens inom företagsfältet garanterar förståelse för olika servicebehov.

Lantbruksföretag Öppnas i nytt fönster

Vi erbjuder lantbruksföretag brett kunnande, mångsidiga produkter till konkurrenskraftigt pris och tillräckliga resurser för finansiering av investeringar av alla storlekar och slag.

Läs mer om tjänster för lantbruksföretag Öppnas i nytt fönster

Registrerade föreningar (Rf) och lokalt verksamma stiftelser Öppnas i nytt fönster

Vi erbjuder små registrerade föreningar flexibelt heltäckande banktjänster i anknytning till såväl betalningsrörelse och placeringar som finansiering.

Läs mer om tjänster för registrerade föreningar Öppnas i nytt fönster

Organisationer och föreningar Öppnas i nytt fönster

Nordea erbjuder heltäckande tjänster såväl för små lokala aktörer som för stora aktörer på riksnivå.

Läs mer om tjänster för organisationer och föreningar Öppnas i nytt fönster