Branschlösningar

Nordeas starka kompetens inom företagsfältet garanterar förståelse för olika servicebehov.

Bostadsbolag och disponenter

Bostadsbolagens viktigaste beslut gäller ofta grundliga saneringar och finansieringen av dem.

Läs mer

Startup- ja kasvuyritykset

Palvelut voimakkaasti kasvavien yritysten erityistarpeisiin.

Lue lisää Startup&Growth ratkaisuista

Kommuner

Kommunens alla bank- och finansieringstjänster över en och samma disk.

Läs mer

Lantbruksföretag

Vi erbjuder lantbruksföretag brett kunnande, mångsidiga produkter till konkurrenskraftigt pris och tillräckliga resurser för finansiering av investeringar av alla storlekar och slag.

Läs mer

Rekisteröidyt yhdistykset (Ry) ja paikallisesti toimivat säätiöt

Tarjoamme joustavasti pienemmille rekisteröityneille yhdistyksille kattavat pankkipalvelut.

Lue lisää rekisteröityjen yhdistysten palveluista

Organisationer och föreningar

Nordea erbjuder heltäckande tjänster såväl för små lokala aktörer som för stora aktörer på riksnivå.

Läs mer