Fullmakt

Med fullmakten kan bokförings- och disponentbyråer öppna och ändra betalningstjänster för de Nordeakunder vars betalningsmaterial de förmedlar till banken.

Gör så här

  • Spara blanketten på datorn.
  • Fyll i fullmaktsgivarens och förmedlarens uppgifter på blanketten och välj de tjänster du behöver.
  • Skriv ut blanketten. Den ska undertecknas både av representanten för det företag som ger fullmakt och av den som förmedlar materialet.
  • Skicka den undertecknade blanketten för uppdatering till ditt kontoförande kontor i Nordea.

Reservera tillräckligt med tid för uppdateringen. Skicka gärna blanketten ca en månad innan tjänsten ska öppnas.

Tjänsten blir tillgänglig eller ändringen träder i kraft när banken uppdaterat uppgifterna i sina system utgående från fullmakten.

Fullmakt för öppnande av betalningsrörelsetjänster i Nordea (docx, 56 KB)Öppnas i nytt fönster