Fullmakt

Med fullmakten kan bokförings- och disponentbyråer öppna och ändra betalningstjänster för de Nordeakunder vars betalningsmaterial de förmedlar till banken.

Gör så här

  • Fyll i fullmaktsgivarens och förmedlarens uppgifter på blanketten och välj de tjänster du behöver.
  • Skriv ut och underteckna blanketten. 
  • Skicka den undertecknade blanketten för uppdatering.

Reservera tillräckligt med tid för uppdateringen. Skicka gärna blanketten ca en månad innan tjänsten ska öppnas.

Tjänsten blir tillgänglig eller ändringen träder i kraft när banken uppdaterat uppgifterna i sina system utgående från fullmakten.

Fullmakt för öppnande av betalningsrörelsetjänster i Nordea (pdf, 611 KB)Öppnas i nytt fönster