Fullmakt

Använd fullmakten då du vill befullmäktiga bokförings- eller disponentbyrån att förmedla ditt företags betalningsmaterial. Ifall du själv tar hand om din betalningsrörelse och öppnar tjänster för företagets eget bruk, vänligen ring 0200-2525 för att boka tid. Betjäningstid vardagar klockan 9.00–16.30. Samtalets pris är lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.

Gör så här

  • Fyll i blanketten med uppgifterna gällande ditt företag och förmedlarens samt välj de tjänster du behöver.
  • Skriv ut och underteckna blanketten. 
  • Skicka den undertecknade blanketten för uppdatering enligt blankettens instruktioner.

Ifall att du öppnar företagstjänster för eget bruk, vänligen ring 0200-2525 för att boka tid. Betjäningstid vardagar klockan 9.00–16.30. Samtalets pris lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.

Tjänsten blir tillgänglig eller ändringen träder i kraft när banken uppdaterat uppgifterna i sina system utgående från fullmakten.

Vi försöker öppna tjänsterna inom två veckor, men myndigheternas krav på kundidentifiering kan ibland fördröja öppnandet av tjänsterna. Av denna anledning reservera tillräckligt med tid för uppdateringen.

Fullmakt för öppnande av betalningsrörelsetjänster i Nordea (pdf, 615 KB)Öppnas i nytt fönster