Fullmakt

Använd fullmakten då du vill befullmäktiga bokförings- eller disponentbyrån att förmedla ditt företags betalningsmaterial. Obs! Endast företagets eurokonton kan antecknas i fullmakten. Kontakta oss om du har frågor om öppnande av och ändringar i tjänster som gäller valutakonton.

Ifall att du öppnar företagstjänster för eget bruk, vänligen ring till Nordea Business CentreÖppnas i nytt fönster för att boka tid.  Samtalets pris lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.  

Företag (Ab, firma, Öb, Kb) – gör så här:

  • Fyll i uppgifterna om det företag som ger fullmakt samt om fullmäktig förmedlare på den elektroniska blanketten nedan och välj nödvändiga tjänster. Antingen företagets representant eller t.ex. fullmäktig revisionsbyrå kan fylla i fullmakten. 
  • Fullmakten och avtalen skickas företagets representant för underskrift till tjänsten Företagets dokument inom cirka fem bankdagar (vi skickar ett sms då avtalen kan undertecknas). Företagets representant måste ha firmateckningsrätt i det företag som ger fullmakt.

Tjänsten blir tillgänglig eller ändringen träder i kraft när banken har uppdaterat uppgifterna i sina system utgående från den undertecknade fullmakten.

Vi strävar efter att öppna tjänsterna inom fem bankdagar från att avtalen undertecknats i tjänsten Företagets dokument. Myndighetskraven på kundidentifiering och kundkontroll kan ibland innebära att tjänsterna öppnas med dröjsmål. Reservera alltså tillräckligt med tid för uppdateringar.

Elektronisk fullmakt för att öppna och ändra betalningsrörelsetjänster i Nordea

Bokföringsbyråer och programvaruföretag som har en separat avtalad verksamhetsmodell för leverans av PDF-fullmakter:

Fullmakt för att öppna och ändra betalningsrörelsetjänster i Nordea (pdf, 660 KB)Öppnas i nytt fönster

Registrerade föreningar, stiftelser och bostadsbolag – gör så här:

  • Fyll i uppgifterna om ditt företag samt om fullmäktig förmedlare på PDF-blanketten nedan och välj nödvändiga tjänster.
  • Skriv ut och underteckna blanketten.
  • Skicka den undertecknade blanketten för uppdatering enligt anvisningarna på blanketten.

Tjänsten blir tillgänglig eller ändringen träder i kraft när banken har uppdaterat uppgifterna i sina system utgående från fullmakten.

Vi strävar efter att öppna tjänsterna inom två veckor men myndighetskraven på kundidentifiering kan ibland innebära att tjänsterna öppnas med dröjsmål. Reservera alltså tillräckligt med tid för uppdateringar.

Registrerade föreningar och stiftelserFullmakt för att öppna och ändra betalningsrörelsetjänster i Nordea (pdf, 660 KB)Öppnas i nytt fönster

Bostadsbolag: Fullmakt för bostadsbolag för att öppna och ändra betalningsrörelsetjänster i Nordea (pdf, 712 KB)Öppnas i nytt fönster (på Finska)