Så här använder du fullmakt för betalningsrörelsetjänster

Använd fullmakten då du vill befullmäktiga bokförings- eller disponentbyrån att förmedla ditt företags betalningsmaterial. Obs! Endast företagets eurokonton kan antecknas i fullmakten. Kontakta oss om du har frågor om öppnande av och ändringar i tjänster som gäller valutakonton.

Observera att prosessen av öppnande av och ändringar i tjänsten beror på ditt företagsform. Läs mer information nedan. 

Ifall att du öppnar företagstjänster för eget bruk, vänligen ring till Nordea Business Centre 0200 2525 (lna/msa).

Företag (Ab, firma, Öb, Kb) – gör så här:

Fyll i uppgifterna om det företag som ger fullmakt samt om fullmäktig förmedlare på den elektroniska blanketten nedan och välj nödvändiga tjänster. Antingen företagets representant eller t.ex. fullmäktig revisionsbyrå kan fylla i fullmakten. 

Det tar ungefär tio bankdagar att handlägga fullmakten. Myndighetskraven på kundidentifiering och kundkontroll kan ibland innebära att tjänsterna öppnas med dröjsmål. Reservera alltså tillräckligt med tid för uppdateringar.

  • Avtalen skickas inom cirka fem bankdagar till företagets representant som ska underteckna dem i tjänsten Företagets dokument.
  • Företagets officiella firmatecknare ska underteckna avtalen elektroniskt. Avtalen måste undertecknas för att uppdateringen av tjänsterna ska träda i kraft.
  • Företaget kan börja använda de nya tjänsterna fem bankdagar efter att avtalen har undertecknats eller på kundens begäran vid en senare tidpunkt.

Bokföringsbyråer och programvaruföretag som har en separat avtalad verksamhetsmodell för leverans av PDF-fullmakter:

Fullmakt för att öppna och ändra betalningsrörelsetjänster i NordeaÖppnas i nytt fönster

Registrerade föreningar, stiftelser och bostadsbolag – gör så här:

  • Fyll i uppgifterna om ditt företag samt om fullmäktig förmedlare på PDF-blanketten nedan och välj nödvändiga tjänster.
  • Skriv ut och underteckna blanketten.
  • Skicka den undertecknade blanketten och protokoll för ändring av betalningsrörelsetjänster för uppdatering enligt anvisningarna på blanketten.

Tjänsten blir tillgänglig eller ändringen träder i kraft när banken har uppdaterat uppgifterna i sina system utgående från fullmakten.

Vi strävar efter att öppna tjänsterna inom två veckor men myndighetskraven på kundidentifiering kan ibland innebära att tjänsterna öppnas med dröjsmål. Reservera alltså tillräckligt med tid för uppdateringar.

Registrerade föreningar och stiftelserFullmakt för att öppna och ändra betalningsrörelsetjänster i NordeaÖppnas i nytt fönster

Protokollmall för ändring av betalningsrörelsetjänsterÖppnas i nytt fönster

Bostadsbolag: Fullmakt för bostadsbolag för att öppna och ändra betalningsrörelsetjänster i NordeaÖppnas i nytt fönster (på Finska)