Fullmakt

Med fullmakten kan bokförings- och disponentbyråer öppna och ändra betalningstjänster för de Nordeakunder vars betalningsmaterial de förmedlar till banken.

Gör så här

  • Fyll i blanketten med uppgifterna gällande ditt företag och förmedlarens samt välj de tjänster du behöver.
  • Skriv ut och underteckna blanketten. 
  • Skicka den undertecknade blanketten för uppdatering enligt blankettens instruktioner.

Tjänsten blir tillgänglig eller ändringen träder i kraft när banken uppdaterat uppgifterna i sina system utgående från fullmakten.

Vi försöker öppna tjänsterna inom två veckor, men myndigheternas krav på kundidentifiering kan ibland fördröja öppnandet av tjänsterna. Av denna anledning reservera tillräckligt med tid för uppdateringen.

Fullmakt för öppnande av betalningsrörelsetjänster i Nordea (pdf, 611 KB)Öppnas i nytt fönster