Beställning av bokslutsmaterial

Nu kan du beställa alla intyg som du behöver för företagets bokslut behändigt av oss. Materialet för föregående månad är tillgängligt den 5:e bankdagen nästa månad.

Hämta bokslutsmaterial enkelt i nätbanken Nordea Business

  • Saldointyg samt specifikationer över ansvarsförbindelser och säkerheter hittar du under Ekonomi i nätbanken Nordea Business. För att du ska kunna hämta material kan det krävas att du öppnar vissa tjänster.
  • Du kan öppna tjänsterna genom att kontakta Nordea Business Centre. Obs. om du bara behöver ett saldointyg, beställ det med denna blankettÖppnas i nytt fönster
  • Vi debiterar en avgift per intyg du hämtar. Saldointyg kostar 7 euro, e-ansvar 10 euro och e-säkerheter 5 euro. 
  • Materialet för föregående månad är tillgängligt den 5:e bankdagen nästa månad. 

Beställ bilagorna per post

  • Om du vill beställa intygen endast till ditt företag, beställ materialet med denna blankett. Vi postar intygen till beställaren till den fasta adress till företaget som banken har kännedom om. 
  • Om du vill beställa intygen direkt också till din bokföringsbyrå och revisor,  beställ materialet i Corporate netbank (på finska)Öppnas i nytt fönster. Du kan välja mellan tre alternativ: beställningsblanketter för företag, koncerner eller disponentbyråer
  • Materialet för föregående månad är tillgängligt den 5:e bankdagen nästa månad. Leveranstiden är fem (5) bankdagar. 
  • Vid årsskiftet hopas leveranserna av bokslutsmaterial. Det kan leda till fördröjningar vid sändningen av utskrifterna.