Beställning av bokslutsmaterial

Nu kan du beställa alla intyg som du behöver för företagets bokslut behändigt av oss. Materialet för föregående månad är tillgängligt den 5:e bankdagen nästa månad.

Hämta bokslutsmaterial enkelt i nätbanken Nordea Business

 • Saldointyg samt specifikationer över ansvarsförbindelser och säkerheter hittar du under Ekonomi i nätbanken Nordea Business. 
 • För att du ska kunna hämta material kan det krävas att du öppnar vissa tjänster. Du kan öppna tjänsterna genom att kontakta oss via chatten i Nordea Business nätbankÖppnas i nytt fönster.
 • Vi debiterar en avgift per intyg du hämtar. Saldointyg kostar 7 euro, e-ansvar 10 euro och e-säkerheter 5 euro. 
 • Materialet för föregående månad är tillgängligt den 5:e bankdagen nästa månad. 
 • Du får utskrifterna på finska, svenska eller engelska.

Beställ bilagorna per post

 • Om du vill beställa intygen endast till ditt företag, beställ materialet med denna blankett. Vi postar intygen till beställaren till den fasta adress till företaget som banken har kännedom om. 
 • Om du vill beställa intygen direkt också till din bokföringsbyrå och revisor,  beställ materialet i Corporate netbank (på finska)Öppnas i nytt fönster. Du kan välja mellan tre alternativ: beställningsblanketter för företag, koncerner eller disponentbyråer
 • Materialet för föregående månad är tillgängligt den 5:e bankdagen nästa månad. Leveranstiden är tio (10) bankdagar. 
 • Vid årsskiftet hopas leveranserna av bokslutsmaterial. Det kan leda till fördröjningar vid sändningen av utskrifterna.

Varför införa elektroniska tjänster?

 • Du får utskrifterna via nätbanken eller filöverföringen varje månad dygnet runt.
 • Ditt företag kan också befullmäktiga t.ex. revisionsbyrån, disponentbyrån, revisionssammanslutningen eller ett annat koncernbolag att hämta materialet från filöverföringen till samma pris.
 • Utskrifterna finns tillgängliga också i efterskott: i filöverföringen finns de för 4 månader bakåt och i Nordea Business nätbank 18 månader.

Vanliga frågor om beställning av bokslutsmaterial