Beställning av bokslutsmaterial

Nu kan du beställa de vanligaste intygen som du behöver för företagets bokslut behändigt av oss. Materialet för föregående månad är tillgängligt den 5 bankdagen i följande månad. Leveranstiden är fem (5) bankdagar.

Beställ bilagor i elektroniskt format

Du kan hämta saldointygen och specifikationerna över ansvarsförbindelser och säkerheter elektroniskt via filöverföringen eller i nätbanken.

Fördelarna med de elektroniska tjänsterna för företaget

  • Du kan hämta utskrifterna via nätbanken eller filöverföringen månadsvis dygnet runt.
  • Utskrifterna för föregående månad är tillgängliga fram till den femte bankdagen nästa månad.
  • Ditt företag kan också befullmäktiga en revisionsbyrå, en disponentbyrå, en revisionssammanslutning eller ett annat koncernbolag att hämta materialet från filöverföringen till samma pris.
  • Bokföringsbyrån och disponentbyrån kan på en gång hämta intygen över alla bolag som de behöver.
  • Utskrifterna finns tillgängliga också i efterskott: i filöverföringen finns de att hämta 4 månader bakåt och i företagets Classic-nätbank 18 månader.
  • Du får utskrifterna på finska, svenska eller engelska.

Beställ bilagorna per post

Alternativa leveranssätt

  • Om du vill beställa intygen direkt också till bokföringsbyrån och revisorn, beställ materialet i företagets nätbankÖppnas i nytt fönster eller företagets nätbankÖppnas i nytt fönster (Corporate netbank på finska). Du kan välja mellan tre alternativ: företagets, koncernens och disponentbyråns beställningsblanketter.
  • Om du vill beställa intygen endast till ditt företag beställ bokslutsmaterialet. Vi postar intygen till beställaren till den fasta adress till företaget som banken har kännedom om. Vid årsskiftet hopas leveranserna av bokslutsmaterial. Det kan leda till fördröjningar vid sändningen av utskrifterna.
  • Materialet för föregående månad är tillgängligt den 5 bankdagen nästa månad. Leveranstiden är fem (5) bankdagar.