Beställning av bokslutsmaterial

Öppna nödvändiga tjänster för ditt företags bokslut så att du kan hämta dokumenten elektroniskt. Materialet för föregående månad kan laddas ner den 5:e bankdagen nästa månad. Vid behov kan du även beställa materialet per post.

Hur vill du ta emot bokslutsmaterialet?

Nordea Business nätbank

Hämta bokslutsmaterial enkelt i nätbanken Nordea Business

 • Saldointyg samt specifikationer över ansvarsförbindelser och säkerheter hittar du under Ekonomi i nätbanken Nordea Business. 
 • För att du ska kunna hämta material kan det krävas att du öppnar vissa tjänster. Du kan öppna tjänsterna genom att kontakta oss via chatten i Nordea Business nätbankÖppnas i nytt fönster.
 • Vi debiterar en avgift per intyg du hämtar. Saldointyg kostar 7 euro, e-ansvar 10 euro och e-säkerheter 5 euro. 
 • Materialet för föregående månad är tillgängligt den 5:e bankdagen nästa månad. 
 • Du får utskrifterna på finska, svenska eller engelska.
 • Utskrifterna finns tillgängliga för 18 månader.
 • Värdepappersutdrag och placeringsfondsutdrag kan du beställa i nätbanken Nordea Business under fliken Tjänster.Öppnas i nytt fönster
Web Services-bankförbindelsen
Corporate Netbank
Leverans per post

Checklista inför bokslutet vid årsskiftet

 • Kontrollera att de nödvändiga tjänsterna har öppnats på fliken Ekonomi i nätbanken Nordea Business (saldointyg, specifikation över säkerheter och ansvarsspecifikationer).
 • Vid behov öppna elektroniska tjänster i god tid via chatten eller genom att fylla i en fullmakt för betalningsrörelsen. 
 • Det elektroniska materialet kan hämtas från 9.1.2023.
 • Om du har glömt att öppna tjänster eller inte har en elektronisk lösning kan du beställa material även på denna blankett.

Varför införa elektroniska tjänster?

 • Du får utskrifterna via nätbanken eller filöverföringen varje månad dygnet runt.
 • Ditt företag kan också befullmäktiga t.ex. revisionsbyrån, disponentbyrån, revisionssammanslutningen eller ett annat koncernbolag att hämta materialet från filöverföringen till samma pris.
 • Utskrifterna finns tillgängliga också i efterskott: i filöverföringen finns de för 4 månader bakåt och i Nordea Business nätbank 18 månader.

Vanliga frågor om beställning av bokslutsmaterial