Hur vill du ta emot bokslutsmaterialet?

Nordea Business nätbank
Web Services-bankförbindelsen
Corporate Netbank
Leverans per post
Enskild näringsidkare (Firma)

Checklista inför bokslutet vid årsskiftet

  • Kontrollera att de nödvändiga tjänsterna har öppnats på fliken Ekonomi i nätbanken Nordea Business (saldointyg, specifikation över säkerheter och ansvarsspecifikationer).
  • Vid behov öppna elektroniska tjänster i god tid via chatten eller genom att fylla i en fullmakt för betalningsrörelsen. 
  • Det elektroniska materialet kan hämtas från 8.1.2024.
  • Om du har glömt att öppna tjänster eller inte har en elektronisk lösning kan du beställa material även på denna blankett.

Varför införa elektroniska tjänster?

  • Att hämta materialet elektroniskt är det förmånligaste alternativet.
  • Du får utskrifterna via nätbanken eller filöverföringen varje månad dygnet runt.
  • Ditt företag kan också befullmäktiga t.ex. revisionsbyrån, disponentbyrån, revisionssammanslutningen eller ett annat koncernbolag att hämta materialet från filöverföringen till samma pris.
  • Utskrifterna finns tillgängliga också i efterskott: i filöverföringen finns de för 4 månader bakåt och i Nordea Business nätbank 18 månader.

Vanliga frågor om beställning av bokslutsmaterial