Vi erbjuder kommunerna

  • En personlig bankrådgivare som tillsammans med kommunen planerar den lämpligaste servicehelheten.
  • Ett nätverk av experter enligt kommunens behov.
  • Specifika servicelösningar för kommuner, till exempel olika lån och kapitalgaranterade placeringsinstrument.