Confident businesswoman in conference room

e-Markets

Ett verktyg för bättre valutahantering och valutahandel.

Vad kan e-Markets göra för dig?

e-Markets är ett lättanvänt verktyg för alla dina valutabehov;  oavsett om det är att köpa eller sälja valuta, säkra valutakurser eller hantera dokumentation.

Med e-Markets kan du:

  • Köpa och sälja valuta
  • Säkra valutakursrisk
  • Ta reda på din valutaexponering
  • Hantera dokumentation

e-Markets

Vem kan dra fördel av e-Markets?

Nordeas e-Markets är ett enkelt och användarvänligt verktyg för professionell valutahantering i både stora och små företag. 

Minimera risken

Att göra affärer internationellt i utländsk valuta innebär alltid viss risk. Små och medelstora företag är särskilt utsatta.

Valutarörelser kan få stor inverkan på företagets vinst, och i värsta fall helt utradera vinsten.

Med e-Markets kan du risksäkra valutakursen för en kommande betalning, vilket inte bara underlättar budgeteringen och likviditetsplaneringen utan också förbättrar företagets finansiella stabilitet.

Testa vår <demoversion>Öppnas i nytt fönster och se hur enkelt det är att växla valuta med e-Markets.

e-Markets är gratis

Tillgång till e-Markets är gratis. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och räntor. 

Hör av dig till din Nordeakontakt eller till Nordea Markets direkt om du vill veta mer.