Sparkonto och placeringskonto för företag

Det kan löna sig att placera genom ditt företag av många olika skäl. Ditt företag kan placera i aktier och fonder eller så kan du placera företagets kassamedel under en viss tid. Du kan diskutera alla dessa alternativ med våra placeringsexperter.

Du kan placera företagets kassamedel med hjälp av olika placeringskonton. Se våra alternativ för företagets sparande och placeringar nedan. 

Värdeandelskonto för företag
Tidsbundet placeringskonto
Tidsbundet valutakonto