Placeringskonton

Ta del av utbudet av placeringskonton för företag och välj den lösning som passar dig.

Värdeandelskonto för företag

Värdeandelskonto för företag

Ett värdeandelskonto kan öppnas för aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och registrerade föreningar. Företagare med firma öppnar ett värdeandelskonto i eget namn i egenskap av privatkund. På företagets värdeandelskonto förvaras börsnoterade värdepapper. Du behöver alltså ett värdeandelskonto för att handla med aktier eller ETF:er. Du hittar prislistan för handelstjänsterna här.

För värdeandelskontot behöver du också en giltig LEI-kod (Legal Entity Identifier Information). Du kan meddela LEI-koden till banken här.Öppnas i nytt fönster

Öppning av konto

För att öppna ett värdeandelskonto för företag måste det framgå av den officiella sektorinformationen om företaget att företaget tänker göra placeringar. Om den saknas måste banken tillställas företagets eller föreningens styrelseprotokoll med beslut om öppnande av värdeandelskonto och information om eventuella personer som har rätt att använda kontot (namn och personbeteckning). Protokollet måste skickas banken via Nordea Omaposti

Efter det måste företagets eller föreningens namntecknare ringa Nordea Business Centre 0200 2525Öppnas i nytt fönster (lna/msa), mån–fre kl. 9–16.30.

Tidsbundet placeringskonto
Tidsbundet valutakonto