Företagskonton

Hitta den bästa lösningen för ditt företags behov. Till exempel brukskontot lämpar sig bra för alla företags dagliga bankärenden och du kan öppna det enkelt på nätet.

Brukskonto

Brukskontots fördelar för ditt företag

Ett mångsidigt betalningsrörelsekonto för små och medelstora företag med alla betalningsrörelsetjänster.

  • Mångsidigt betalningsrörelsekonto med alla betalningsrörelsetjänster.
  • Medlen står när som helst till förfogande utan begränsningar av användningen.
  • Du får också styrning av betalningar till kontot, varvid fakturor som betalats från ett Nordeakonto kommer in snabbt på ditt företags konto.
  • Inlåningsräntan för företagets brukskonto är bunden till referensräntan Nordea Prime. Räntan är densamma på hela beloppet.
Checkkonto
Valutakonto
Koncernkonto

Håll bokföringen uppdaterad

Alla betalningstransaktioner syns på ditt konto. Du får en bra överblick över ditt företags utgifter och försäljningsintäkter. Du kan även kolla saldot på kontot i realtid i nät- och mobilbanken. Det bästa är att du kan skicka kontoutdraget till din bokförare med några klick. Lätt som en plätt.

Kontoutdrag och uppföljning av transaktioner

Ditt företag kan välja olika slags elektroniska rapporter som stöder automatiseringen av ekonomiförvaltningen.

Läs mer om elektroniska rapporter

Saldointyg

I saldointyget samlas saldouppgifter och balanserade räntor per den sista dagen i månaden för konton och kortkrediter. Saldointyget motsvarar till datainnehållet bankens saldointyg på papper.

Läs mer om saldointyg

Filöverföring

Filöverföring är en kanal för elektroniskt bankservicematerial. Nordeas filöverföringstjänster omfattar alla betaltjänster som företaget behöver för betalningsrörelsen.

Läs mer om filöverföring

Kassahantering

Syftet med likviditetshantering är att trygga ditt företags förmåga att klara av sina betalningsskyldigheter. Effektiv kassahantering är en viktig del i detta

Läs mer om kassahantering

Bli företagskund hos Nordea på nätet

Öppna företagskonto och tjänster