Företagskonton

Hitta den bästa lösningen för ditt företags behov. Till exempel brukskontot lämpar sig bra för alla företags dagliga bankärenden och du kan öppna det enkelt på nätet.

Alla företag behöver ett bankkonto

Ett bankkonto är en viktig del av all affärsverksamhet: pengar sätts in på kontot, kreditkort- och mobilbetalningar görs från kontot och in på kontot kommer även ditt företags försäljningsintäkter. Du kan använda ditt bankkonto via nät- och mobilbanken och till det ansluta många tjänster som underlättar ditt företags dagliga affärsverksamhet.

Konton för olika företag

Vårt utbud omfattar två olika företagskonton:

  • Företagets brukskonto för små och medelstora företag
  • Checkkonton för medelstora och stora företag

Det är inget under att de flesta uppstartsföretag väljer just företagets brukskonto med alla betalningstjänster de behöver.

Observera att ditt företag behöver ett separat Valutakonto för betalningar utanför eurozonen.

Brukskonto

Ett mångsidigt betalningsrörelsekonto för små och medelstora företag med alla betalningsrörelsetjänster.

Läs mer om brukskonto

Checkkonto

Checkkonto är ett lämpligt betalningsrörelsekonto för medelstora och stora företag. Till checkkontot kan du ansluta alla tjänster som behövs för daglig betalningsrörelse.

Läs mer om checkkonto

Valutakonto

För betalningsrörelse utanför euroländerna behöver du valutakonto. Valutakontot kan också användas för administration av valutapositioner.

Läs mer om valutakonto

Håll bokföringen uppdaterad

Alla betalningstransaktioner syns på ditt konto. Du får en bra överblick över ditt företags utgifter och försäljningsintäkter. Du kan även kolla saldot på kontot i realtid i nät- och mobilbanken. Det bästa är att du kan skicka kontoutdraget till din bokförare med några klick. Lätt som en plätt.

Kontoutdrag och uppföljning av transaktioner

Ditt företag kan välja olika slags elektroniska rapporter som stöder automatiseringen av ekonomiförvaltningen.

Läs mer om elektroniska rapporter

Saldointyg

I saldointyget samlas saldouppgifter och balanserade räntor per den sista dagen i månaden för konton och kortkrediter. Saldointyget motsvarar till datainnehållet bankens saldointyg på papper.

Läs mer om saldointyg

Filöverföring

Filöverföring är en kanal för elektroniskt bankservicematerial. Nordeas filöverföringstjänster omfattar alla betaltjänster som företaget behöver för betalningsrörelsen.

Läs mer om filöverföring

Kassahantering

Syftet med likviditetshantering är att trygga ditt företags förmåga att klara av sina betalningsskyldigheter. Effektiv kassahantering är en viktig del i detta

Läs mer om kassahantering

Bli företagskund hos Nordea på nätet

Öppna företagskonto och tjänster