Offertbegäran till Nordeas Bostadsbolagskontor

Disponentens kontaktuppgifter

Uppgifter om bostadsbolaget

Obs! Om husnumret är till exempel 6–8, ange bara ett nummer som husnummer.

Bostadsbolags kontor betjäner med lägenheter med mer än 5 bostäder. Om ett bolag har fem eller färre lägenheter, vänligen kontakta Nordea Kundtjänst på 0200 3000.

Ange endast heltal i fältet (t.ex. 1500), skilj inte åt siffror med kommatecken eller punkt.
Ange endast heltal i fältet (t.ex. 20000), skilj inte åt siffror med kommatecken eller punkt. Om det inte finns finansiering utanför Nordea, ange 0.

Uppgifter om det ansökta lånet

-        Ange endast heltal i fältet (t.ex. 20000), skilj inte åt siffror med kommatecken eller punkt. 

Ange endast årtal, t.ex. 20

Vi rekommenderar att man tar en skärmbild och sparar / skriver ut den efter behov.

Vi ber om bilagorna separat.