Förenkla er utrikeshandel

I utrikeshandeln är det ofta klokt att använda lokal valuta. Då du väljer rätt valuta kan du åstadkomma flera fördelar såsom att spara i kostnader eller förbättra kundnöjdheten.

  • Underlätta för era samarbetspartners
  • Minska era kostnader

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Importerar ditt företag från utomlands?

Din utländska leverantör kan ha ett risktillägg i sina europriser för att täcka eventuella kursfluktuationer. Om du erbjuder dig att betala dina inköp i lokal valuta, blir leverantören av med sin valutarisk och av den anledningen kan du få bättre inköpspris eller betalningsvillkor.

Exporterar ditt företag till utomlands?

Om din kund betalar dig i annan valuta än sin egen vet hen inte exakt i förväg vad köpet kostar för hen. Du kan förbättra kundnöjdheten och öka försäljningen genom att ge kunden prislistan eller offerten i hens egen valuta.

Låt inte valutarisken nagga ditt täckningsbidrag i kanten!

I utrikeshandeln är det ofta klokt att använda lokal valuta. Valutakursändringarna kan dock medföra onödiga risker då värdet på dina köp och fordringar i euro varierar enligt valutakurserna. Det är omöjligt att förutsäga kurserna. Därför är det klokt att eliminera kursändringarnas inverkan på resultatet. Du kan undvika överraskningarna på grund av kursändringar genom att låsa valutakursen för dina köp och fordringar i utländsk valuta.

Du kan till exempel hantera din valuta risk genom att avtala om en flexibel valutasäkringÖppnas i nytt fönster, eller genom att använda vår webbaserade plattform e-MarketsÖppnas i nytt fönster för att exekvera valutaterminÖppnas i nytt fönster.