Lånekalkylatorn

Beräkna ett lämpligt kreditbelopp för ditt företag med lånekalkylatorn nedan. Kalkylen hjälper dig att uppskatta ett lånebelopp efter just ditt företags behov. Observera att kalkylen är indikativ då du planerar att ansöka om finansiering. Lånekalkylatorn finns tillfälligt bara på finska - vi beklagar.

Med företagets lånekalkylator kan du beräkna ett lån som passar just ditt företag

Fasen i företagets livscykel har stor betydelse i fastställandet av typen av företagsfinansiering. Eftersom etablering av företag i allmänhet kräver en stor engångsinsats, vänder sig grundarna ofta till ett utomstående finansinstitut såsom en bank.

Lånekalkylatorn hjälper dig att beräkna ett lånebelopp efter ditt företags behov. Med kalkylatorn beräknar du också enkelt och snabbt en månadsrat som passar ditt företags ekonomi och en återbetalningstid för lånebeloppet. Du gör klokt i att beakta förändringar i räntenivån redan då du ansöker om finansiering och kan använda kalkylatorn även för att räkna ut räntan. Observera att företagets lånekalkylator ger ett indikativt belopp och du kan använda den som hjälpmedel för att ansöka om lån.

Tänka på räntenivån

Lånekalkylatorn hjälper dig att beräkna ett lånebelopp efter ditt företags behov. Med kalkylatorn beräknar du också enkelt och snabbt en månadsrat som passar ditt företags ekonomi och en återbetalningstid för lånebeloppet. 

Du gör klokt i att beakta förändringar i räntenivån redan då du ansöker om finansiering och kan använda kalkylatorn även för att räkna ut räntan. Observera att företagets lånekalkylator ger ett indikativt belopp och du kan använda den som hjälpmedel för att ansöka om lån.

Hurdan finansiering behöver ditt företag?

Hitta det bästa alternativet för ditt företag

Ansök om finansiering Öppnas i nytt fönster