För vilka ändamål passar utländskt inkasso?

Inkasso är ett lämpligt betalningssätt när det inte finns skäl att misstänka köparens betalningsförmåga eller säljarens leveranssäkerhet, men då man ändå vill säkerställa affären.

  • Köparen vill säkerställa att varorna har skeppats före betalningen.
  • Säljaren vill ha kontroll över varan fram till att köparen har uppfyllt villkoren för överlåtelse enligt de handlingar som berättigar till besittning av varan vid inkasso.
Exportinkasso
Importinkasso
Handlingar och bilagor

Ett betalningssätt där bankerna förmedlar handlingar

Använd inkasso om du vill att din kund betalar inkassobeloppet eller godkänner en växel med betalningstid före överlåtelsen av varan. Vid användningen av exportinkasso bär säljaren både den kommersiella och den politiska risken.

Fördelar med exportinkasso för ditt företag

  • Säljaren innehar varans besittningsrätt ända tills handlingarna har lösts ut.
  • Möjlighet till finansiering. Om du har för avsikt att bevilja köparen betaltid kan du diskutera med oss om eventuell finansiering.
  • Internationella regler: de internationella inkassoreglerna URC 522 reglerar villkoren i anknytning till handlingar samt betalningstidpunkt och betalningssätt.

Läs mer och ta del av broschyrerna på webbplatsen Nordea.com (endast på engelska).Öppnas i nytt fönster

Ett betalningssätt där bankerna förmedlar handlingar

Säljaren levererar varan och skickar handlingarna tillsammans med eventuell växel till sin bank. Den utländska banken sänder i sin tur handlingarna vidare till Nordea som meddelar ditt företag. Som köpare får du handlingarna då du betalar inkassot eller godkänner den föreslagna växeln.

Meddela säljaren din bankförbindelse redan när du beställer. På så sätt försäkrar du dig om att handlingarna riktas direkt till Nordea. Via Nordeas tjänst Trade Finance GlobalÖppnas i nytt fönster får du information om dina importinkasson elektroniskt.