Tillgång till ett omfattande utbud av tjänster för finansiering av handel

Tjänsten lämpar sig för alla verktyg för finansiering av handel, och dessutom sköts också rapporteringen smidigt via tjänsten. Med hjälp av självbetjäningen kan du följa upp transaktionerna som en helhet och som enskilda händelser.

En användarvänlig lösning

Finansieringen av handeln ändras ständigt. Därför är det viktigt att man på ett internationellt plan enkelt kommer åt alla nödvändiga uppgifter – var och när som helst. Nordeas Trade Finance Global är ett säkert och effektivt system för dina behov i anslutning till finansiering av handel. Med hjälp av tjänsten hanterar du snabbt och noggrant transaktionerna och sköter behändigt kommunikationen om rapporter, statistik och transaktioner.

Trade Finance Global är en trygg och användarvänlig lösning till alla behov i anslutning till finansiering av handel. Med hjälp av tjänsten sköter du alla ärenden snabbt runt om i världen via en kanal.

Fördelarna med Trade Finance Global

  • Du kan var och när som helst kolla uppgifterna om ditt företags transaktioner för finansiering av handel. 
  • Du får en omfattande och världsomspännande uppfattning av alla ditt företags transaktioner i anslutning till finansiering av handel. Dessutom kan du kontakta Nordeas Trade Finance-enheter behändigt via en kanal. Trade Finance Global omfattar alla produkter för finansiering av handel samt åskådliggör helhetssituationen för ditt företags finansering av handel.
  • Transaktionerna hanteras flexibelt och säkert. Du kan även fastställa hurdana befogenheter varje användare i ditt företag har.
  • Du sparar både tid och pengar eftersom den automatiska processen försnabbar och preciserar hanteringen av transaktionerna. Till följd av detta kan du allokera dina resurser på ett effektivare sätt än tidigare.
  • Omfattande rapporter och statistik får du genom självbetjäning tack vare tjänstens förbättrade webblösningar.