Varför är hållbarhet viktigt för ditt företag?

Det är viktigt att alla företag integrerar hållbarhet i sin affärsmodell för att minska risker och identifiera nya möjligheter. Idag är hållbarhet en av de viktigaste frågorna och många intressenter kräver att företag agerar hållbart.

Ditt företag har mycket att vinna på att arbeta med hållbarhetsfrågor

Hållbarhet får allt högre prioritet bland regleringsmyndigheter och medvetna konsumenter. Men framför allt är det en satsning på ditt företags framtid. Vi vill hjälpa dig att komma igång!

Du minimerar risker

Genom att arbeta med hållbarhetsfrågor hanterar du hållbarhetsrisker, vilket hjälper ditt företag att

  • undvika ett skadat anseende
  • begränsa risken för sanktioner, straffavgifter och böter
  • kartlägga klimatrisker i olika delar av leveranskedjan.

Ta tillvara på möjligheter

När du och ditt företag ställer om till en hållbar framtid får du också en möjlighet att

  • stärka ditt varumärke och få konkurrensfördelar
  • locka till dig talanger och placerare
  • bli bättre på att följa befintliga regler eller förbereda dig för kommande regelverk. Utvecklingen går snabbt framåt och det är bra att vara insatt och förberedd.

Hållbarhet är här för att stanna

”Företag måste förbereda sig för grön omställning av flera orsaker. De ska vara beredda på nya lagar, krav och bestämmelser, kunna identifiera nya möjligheter och risker och ligga ett steg före konkurrenterna. Det är också viktigt att företag är lockande placeringsobjekt för sina aktieägare. Med tanke på företagens framtid är det mycket viktigt att integrera hållbarhet i affärsmodellen då hållbarhet och lönsamhet är oskiljaktigt kopplade till varandra.” 

Kristina Løvenskiold, hållbarhetsexpert vid Nordea Business Banking

De vanligaste skälen till att företag i Norden satsar på hållbarhet

44 % kundernas förväntningar

39 % vill förbättra sitt anseende

17 % lagar och bestämmelser

21 % ingår i företagets mission

Nordea Business Banking Sustainability Survey 2021

Håll koll på drivkrafterna inom hållbarhet

FN:s mål och Parisavtalet

Gemensamma hållbarhetsmål:

FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030)* – en gemensam agenda som syftar till att utrota extrem fattigdom i världen, minska ojämlikhet och stoppa klimatförändringen före 2030.  Läs mer om FN:s mål för hållbar utvecklingÖppnas i nytt fönster.

Parisavtalet* – ett globalt klimatavtal som syftar till att säkerställa att alla länder i världen tillsammans vidtar åtgärder för att begränsa klimatförändringen. Syftet är att begränsa den globala temperaturökningen till högst 2 grader Celcius och helst till 1,5 grader Celcius före slutet av seklet. Läs mer om ParisavtaletÖppnas i nytt fönster.

Lagstiftningen i Finland och Nordeas mål
Hållbarhetsrisker

Frågor och svar om varför ditt företag ska driva hållbarhetsfrågor