Skräddarsydda tjänster enligt kundens behov

Nordea har en lång historia som organisationernas, stiftelsernas och föreningarnas bank, och vi är väl förtrogna med deras verksamhetsmiljö och särdrag. Organisationerna, stiftelserna och föreningarna har mycket varierande uppgifter, det kan röra sig om allt från små hobbyföreningar till omfattande utbildning, ordnande av olika evenemang och intressebevakning, vilket betyder att även behoven av banktjänsterna är mycket olika.

Till en början räcker det med konton, nätbank och kort, senare kan det bli aktuellt med penningförsörjning, mottagning av kortbetalningar samt eventuellt betalningstjänster i anknytning till näthandel och kapitalförvaltningstjänster. Helheten skräddarsys alltid efter föreningens behov.

Nordeas tjänster till organisationer, stiftelser och föreningar utgår från verksamhetens omfattning. På så sätt vill man säkerställa en kvalitativ lösning som uppfyller alla servicebehov.

  • Nordea Organisationsbank har specialiserat sig på riksomfattande organisationer.
  • De lokala organisationerna och föreningarna betjänas av Nordea Business Centre, tfn: 0200 2525.
  • Oregistrerade föreningar betjänas av Nordea Kundtjänst 0200 5000.

Nordeas Organisationsbank står till riksomfattande organisationers, stiftelsers och föreningars tjänst

Alla kunder i organisationsbanken får en egen kontaktperson som ansvarar för organisationens alla servicebehov i banken.

Kontaktpersonen på Nordeas Organisationsbank:

  • samlar ett serviceteam av Nordeas experter 

- Vid lösningar för kassa- och förmögenhetsförvaltning och i placeringsärenden har organisationen tillgång till placeringsexperter och Markets-experter. Vi skräddarsyr också placeringsutbildning för organisationernas styrelser som stöd för beslutsfattandet. 

- Betalningsexperterna hjälper dig att hitta de lämpligaste betalningsrörelselösningarna. Rätta kortlösningar underlättar betalningen av resekostnader och små anskaffningar samt ekonomiadministration i anslutning till dessa. 

- Även finansieringstjänster står till förfogande. En expert vid Nordea Finans planerar finansieringspaket i samråd med organisationens kontaktperson på Nordea.

  • ordnar kundträffar där organisationens representanter kan nätverka med personer i andra organisationer

Nordea Organisationsbank betjänar med tidsbeställning. Vi finns i Vallgård i Helsingfors på Aleksis Kivis gata 3-5. Använd följande kontaktuppgifter när du vill kontakta Organisationsbanken direkt: Fyll i intresseanmälan (på finska) eller skicka e-post på adressen jarjestopankki@nordea.fi.