Hållbart företagande skapar nya möjligheter

Den globala klimatagendan med gemensamma mål, avtal och lagar har påskyndat den gröna omställningen. Det är viktigt att du som företagare känner till och tar kontroll över dina hållbarhetsrisker.

Aktivt hållbarhetsarbete kan också skapa möjligheter för ditt företag att sticka ut bland konkurrenter. Idag integreras hållbarhet i alla delar av företaget, från strategi till affärsverksamhet. Det är allt viktigare att ditt företag tar hänsyn till hållbarhet då konsumenternas och intressenternas förväntningar på hållbarhet har ökat.

Hållbarhet har inte bara med klimat och miljö att göra

Många likställer hållbarhet med miljö- och klimatfrågor, men hållbarhet handlar också om sociala aspekter samt hur ditt företag styrs och drivs. Hållbar utveckling når företag genom att förena lönsamhet med hänsyn till miljö och socialt engagemang samt att i stället för snabba vinster fokusera på att generera avkastning på lång sikt.

Vad ESG raportering innehåller?

Miljöfrågor

 • Klimatförändring
 • Koldioxidavtryck
 • Användning och hantering av råvaror, vatten och energi
 • Markanvändning
 • Biologisk mångfald
 • Avfallshantering

 

Socialt ansvar

 • Mänskliga rättigheter
 • Arbetstagarrättigheter
 • Barnarbete
 • Jämställdhet och mångfald
 • Hälsa och säkerhet
 • Kundskydd
 • Informationssäkerhet och integritet

Styrningsfrågor

 • Transparens och öppenhet
 • Rapportering
 • Revisionsberättelser och revision
 • Styrelsens sammansättning och oberoende
 • Bokföringsrisk
 • Aggressiv skatteplanering
 • Mutor och korruption

Frågor och svar om hållbart företagande