En säker partner som känner dina behov

Vår Startup & Growth-enhet har specialiserat sig på att hjälpa tillväxtföretag och nyetablerade företag som siktar på kraftig tillväxt. Vi vill bygga upp långvariga kundförhållanden och som partner stöda företagets tillväxt och framgång i dess alla skeden. 

Vi satsar på utmärkta kundupplevelser och sätter mycket tid på mentorskap och utbildning. Vi erbjuder de konkurrenskraftigaste finansieringslösningarna för nyetablerade företag och företag som växer kraftigt. 

Till vårt team hör också en Startup & Growth Private Banker som är specialist på startup-företagares kapitalförvaltning och rådgivning.

Våra partner: Robust nätverk i Finland och världen

Vi använder vårt omfattande nätverk för att matcha företag som vill växa med ledande kapitalplacerare, acceleratorer och andra intressentgrupper för tillväxtföretag. På så sätt förstärker vi det finska ekosystemet för tillväxt och förbättrar framgångsförutsättningarna. 

Venture Capital-fonder och Venture-partner slussar sina målföretag mot snabbare tillväxt med hjälp av syndikerade lån som vi arrangerar. Våra kunder utgör potentiella målföretag för fonderna och partnerna. Vi erbjuder också brofinansiering vid kapitalanskaffning och fungerar som aktiva förmedlare vid exit. I fråga om fonder fungerar vi också som placerare. 

Vi hjälper också M&A- och R&D-enheterna hos våra storföretagskunder att hitta intressanta objekt bland våra kunder.

Vi förser acceleratorer och intressentgrupper för tillväxtföretag såsom FiBANÖppnas i nytt fönsterKasvu OpenÖppnas i nytt fönster och Maria 01Öppnas i nytt fönster med nya kunder, mentorer, utbildare, talare och stöd. 

Våra kunder: Företagare som vill något mer

  • 75 % av de finländska uppstartsföretagen har valt oss som sin tillväxtpartner. 

  • Bland våra kunder letar vi aktivt efter partner för att utveckla våra tjänster och efter målföretag för vår egen venture-verksamhet. 

  • Vi har diger erfarenhet av olika branscher och i synnerhet av teknik- och hälsovårdsbranschen. 

  • Hälften av våra kunder har finansieringslösningar som vi erbjudit. 

  • Till våra kunder hör 2 500 företag med skalbar affärsmodell runt om i Finland. 

  • Vi har Startup & Growth-enheter i hela Norden. Du kan dra nytta av deras samarbete, av vårt växande globala kontaktnät, och mycket mer.