Remburs

Remburs är ett betalningssätt för att minimera risker vid internationell handel.

Läs mer om remburser

Utländskt inkasso

Ett betalningssätt där bankerna förmedlar handlingar.

Läs mer om utländskt inkasso

Bankgarantier

Bankgaranti hjälper företaget att hantera risker vid finansiering. Använd bankgaranti till exempel som säkerhet för olika typer av leveranser, entreprenader, köpepriser och andra betalningsförpliktelser.

Läs mer om bankgarantier

Trade Finance Global

Trade Finance Global erbjuder import- och exportföretag ett mångsidigt serviceutbud som omfattar snabb hantering av fordringar, remburser, standby-remburser och borgen på nätet.

Läs mer om Trade Finance Global

Riskhantering

AutoFX

Automatisk valutahandel kan underlätta för företag som handlar med utlandet.

Läs mer om AutoFX

Räntesäkring

Säkringen mot räntehöjningar är en del av företagets riskhantering med vilken du förbättrar förutsägbarheten i affärsverksamheten.

Läs mer om räntesäkring

Välj rätt valuta

Välj rätt valuta och få fart på din affärsverksamhet utomlands.

Läs mer

Valutasäkring

Företagets valutarisk kan minskas med hjälp av olika säkringslösningar.

Läs mer om valutasäkring