Utrikeshandel

Vill du att ditt företags export och import tar fart? Vi kan hjälpa ditt företag att sälja mer med mindre besvär och till lägre kostnader – och undvika fallgropar i utrikeshandeln. Med vår hjälp ser du också till att kassan inte sinar då handeln ökar.

Import

Hos oss hittar du ett stort utbud av tjänster som hjälper ditt företags importverksamhet.

Läs mer om import

Export

Du vet hur affärerna går till i ditt hemland – att bedriva utrikeshandel kan dock vara en helt annan sak. Ta del av våra tjänster som underlättar ditt företags exportverksamhet.

Läs mer export

Nordea Trade Portal Öppnas i nytt fönster

Nättjänsten Nordea Trade Portal är en oersättlig informationskälla och ett nyttigt verktyg för alla företag som vill ut på den internationella marknaden.

Läs mer om Nordea Trade Portal Öppnas i nytt fönster

Bankgarantier

Med hjälp av bankgarantier kan företaget hantera risker vid finansiering särskilt då det är fråga om stora projekt eller nya avtalspartner. Nordea tillhandahåller mångsidiga bankgarantitjänster.

Läs mer om bankgarantier