If företagsförsäkringar

Försäkringar för företag i alla branscher

Välj en erfaren försäkringspartner för ditt företag. Vi känner till riskerna i din bransch och du får tillgång till de bästa experterna. Vi erbjuder försäkringar som är anpassade till ditt företag oberoende av affärsverksamhetens omfattning och bransch. När skadan är framme kan du lita på oss. Vi sköter ersättningsprocessen snabbt och säkert. På så sätt blir de ekonomiska konsekvenserna så små som möjligt och din verksamhet kan fortsätta.

Läs mer om företagsförsäkringarÖppnas i nytt fönster

Ett nytt företag behöver försäkringsskydd

En nyetablerad företagare gör klokt i att säkra utkomsten för sig själv och sina närmaste samt företagets kontinuitet genom ett ändamålsenligt försäkringsskydd. Så fort verksamheten är igång är det viktigt att klarlägga företagsverksamhetens risker och försäkringsbehov med hjälp av If Rätt Skydd-kartläggningen. .

Läs mer om försäkringar för nyetablerade företagÖppnas i nytt fönster

Arbetsolycksfalls-försäkring Öppnas i nytt fönster

Arbetsolycksfallsförsäkring för företag är en obligatorisk försäkring som ger dig och dina anställda bra försäkringsskydd vid olycksfall eller yrkessjukdomar.

Läs mer om arbetsolycksfallsförsäkring Öppnas i nytt fönster

Bilförsäkring Öppnas i nytt fönster

Bilförsäkringen för företagets personbil kan enligt ditt val inkludera Toppkasko, som täcker nästan allt. Eller enbart trafikförsäkring. Eller något däremellan – Hel- eller Delkasko.

Läs mer om företagets bilförsäkring Öppnas i nytt fönster

Försäkring för företagets verksamhetsansvar Öppnas i nytt fönster

Verksamhetsansvars-försäkringen ersätter person- och sakskador som företaget orsakat i sin verksamhet och förmögenhetsskador som direkt hänför sig till dem.

Läs mer om försäkring för företagets verksamhetsansvar Öppnas i nytt fönster

Rättsskyddsförsäkring Öppnas i nytt fönster

Visste du att till företagets rättsskyddsförsäkring finns det en möjlighet att få 15 timmar juridisk rådgivning per försäkringsperiod?

Läs mer om rättsskyddsförsäkring Öppnas i nytt fönster