Nät- och mobiltjänster

Våra mångsidiga nät- och mobiltjänster underlättar ditt företags dagliga bankärenden. Med hjälp av kodappen loggar du enkelt in på nät- och mobilbanken. På nätet sköter du också dina placeringar och valutahandel. Dessutom kan du skicka material mellan ditt företag och banken.

Kodappen

Slopa kodkortet på papper och behöver inte längre stryka över koder. Med appen kan du identifiera dig och bekräfta transaktioner i nät- och mobilbanken.

Läs mer om kodappen

Företagets mobilbank

Med Nordeas mobilbank för företag sköter du företags bankärenden smidigt var och när som helst.

Läs mer om företagets mobilbank

Kodkalkylator för företagskunder

Kodkalkylatorn gör det allt tryggare att sköta ärenden med bankkoder. Kodkalkylatorn är en av de identifieringsmetoder som Nordea erbjuder sina kunder.

Läs mer om kodkalkylator för företagskunder

Företagets nätbank

Du kan använda tjänsten alltid när du har tid för bankärenden.

Läs mer företagets nätbank

E-identifiering

Med Nordeas e-identifiering sköter du stark autentisering av dina privatkunder på ett tillförlitligt sätt.

Läs mer om e-identifiering

Filöverföring

Filöverföring är en kanal för elektroniskt bankservicematerial. Nordeas filöverföringstjänster omfattar alla betaltjänster som företaget behöver för betalningsrörelsen.

Läs mer om filöverföring

Web Services

Protokollet Web Services är en modern och säker datakommunikationslösning för förbindelse mellan företagens ekonomiförvaltning och bankens system.

Läs mer om web services

Handla på nätet

Ta i bruk Placerarens tjänst. Du kan flexibelt följa marknadsrörelserna.

Läs mer om handla på nätet

e-Markets

En digital tjänst som ger dig tillträde till Nordea Markets handelstjänster.

Läs mer om e-Markets-tjänst